Екип на кантора NZP
Немско и международно търговско право

Вашият екип
в сърцето на Нюрнберг

Laszlo Nagy

Партньор, управител

Адвокат (Rechtsanwalt)

Специалист по международно търговско право
Специалист по търговско и корпоративно право
E-Mail: Laszlo.Nagy@nzp.de
Телефон: +49 911 93 6009-0
Научете повече за Laszlo Nagy
Консултации и представителство в съда
В цялата страна и в други европейски държави във всички области на търговското право, по-специално при спорове между акционери, отговорност на управители, изпълнителни и надзорни съвети, искове за обезщетение на търговски представители, упълномощени представители, самостоятелно работещи управители на клонове и франчайзополучатели в национален мащаб, съгласно правото на ЕС, както и съгласно швейцарското право, при правни спорове относно доставка на стоки, също и в чужбина.
Изготвяне на договори
по-специално изготвянето и финализирането на договори за износ/внос на стоки, договори за покупка, общи условия, договори за дистрибуция, договори за учредяване на дружества, споразумения с акционери, споразумения за прекратяване на трудови правоотношения, също така в съответствие с международните стандарти за правата на интелектуална собственост на езиците немски, английски, испански, руски, унгарски
Арбитраж
Представителство на страните и арбитраж в национални и международни арбитражни производства по търговски дела
Длъжности и функции
 • Допълнителен ликвидатор или извънреден ликвидатор на дружества от името на регистърните съдилища
 • Председател на Арбитражния съд на Германската асоциация за управление на проекти
 • Постоянен арбитър в Международния арбитражен съд към Унгарската търговска и индустриална камара в Будапеща
 • Спортен арбитър в състезанието Altmühltal Classic Sprint
 • Лектор на правни семинари на адвокатските колегии в Нюрнберг и Мюнхен (право на международната дистрибуция, международно гражданско процесуално право)
 • Преподавател в университета в Печ (Унгария), (Конвенцията на ООН за международна продажба на стоки)
Публикации
 • Основи на Виенската конвенция на ООН за договорите за международна продажба на стоки CISG 2009 (доклад за семинар на Университета в Печ (Унгария))
 • Чуждестранен бизнес: други държави, друго право в WiM, бизнес списание на Промишлено-търговската камара Нюрнберг за Средна Франкония, брой 12/2013
 • Новият закон за конкуренцията в Китай, 2014 г. (съпътстващ документ за семинар на MANAGEMENTCIRCLE AG)
 • Сравнително право – ново право на отговорност в Унгария/система на отговорност на CISG в случай на нарушение на договор, 2016 г.
 • Основи на международното право за дистрибуция, 2017 г. (документ за семинар на адвокатските колегии в Нюрнберг и Мюнхен)
Езици
Немски, английски, унгарски, френски

Norbert Sipos

Правен асистент, съветник
E-Mail: norbert.sipos@nzp.de
Телефон: +49 911 93 6009-0
Научете повече за Норберт Сипос
Роден в Унгария, следвал право в Унгария и Пасау, Германия, завършва с отличие в Пасау.

Присъединява се към нас в Нюрнберг през 2005 г. от Федералното министерство на отбраната, първоначално работи като адовакт в продължение на 10 години, а понастоящем е юрисконсулт по всички области на германско-унгарското търговско право.

Благодарение на допълнителното си обучение по унгарско право и на дългогодишния си опит в съдебни дела пред унгарски граждански съдилища от всички инстанции, специалните му експертни познания включват унгарското търговско право, по-специално унгарското право в областта на несъстоятелността и дружественото право, също и от името на германски синдици, договорното право и правото на недвижимите имоти, по-специално в областта на развитие на съдебната практика относно обезщетяването на нищожни договори за покупка на недвижими имоти съгласно унгарското право в интерес на засегнатите чуждестранни купувачи на недвижими имоти;

Неотдавна той предизвика вълнение в унгарската преса и радио със знаковите си решения пред унгарските граждански съдилища относно нищожността на т.нар. валутни заеми на унгарски финансови институции.

Поради това специалните му практически познания са предимно в областта на унгарското гражданско право, както и на унгарското процесуално право, а освен това и в областта на споровете между акционери, отговорността на управителя, изпълнителния и надзорния съвет, по искове за обезщетение на търговски представители, упълномощени търговци/дистрибутори, управители на независими клонове и франчайзополучатели в национален мащаб, съгласно правото на ЕС, както и съгласно швейцарското и унгарското право, в правни спорове относно доставката на стоки, също и в чужбина.

Специалните му практически познания са също така в областта на правата върху интелектуалната собственост, европейското гражданско процесуално право и международния арбитраж, по-специално познаване на различните европейски арбитражни правила, както и изготвяне на договори, по-специално изготвяне и финализиране на договори за износ/внос на стоки, договори за покупка, общи условия, договори за дистрибуция, споразумения за лиценз, договори за учредяване на дружества, споразумения между учредители/съдружници, акционерни споразумения, споразумения за прекратяване на трудови правоотношения съгласно немското и унгарското право, както и съгласно международните стандарти в областта на правата върху интелектуалната собственост на немски, унгарски и английски език.

Образование

Университет Пасау, Германия, държавни изпити с отличие
Университет MacQuarie, Сидни, Австралия
Университет Дебрецен (д-р на науките)

Публикации

постоянен съавтор на „Наръчник по право на несъстоятелността в Европа“, C. H. Beck Verlag, 2012/2017 г.

Езици

Немски, унгарски, английски

Peter Taller

Петър Талер, управител
(д-р на правните науки, Университет в Будапещ)
Адвокат (Rechtsanwalt) в Германия и Унгария
E-Mail: peter.taller@nzp.de
Телефон: +49 911 93 6009-0
Научете повече за Петър Талер
Роден е в Унгария, следвал право в университета в Будапеща, където завършва с отличие, след което защитава докторат в университета в Пасау;

2011 г. – най-добър чуждестранен студент с най-високата награда „matrícula de honour“ от Университета на Валенсия, Испания;

Едновременно германски адвокат и унгарски ügyvéd (унгарски: адвокат), член на адвокатските колегии в Нюрнберг и Будапеща;

Препоръчан в Германия от посолствата на Унгария, Русия и Мексико в Берлин.

 • Съдебни дела пред унгарските граждански съдилища от всички инстанции
 • Осъществяване на продажби на недвижими имоти в Унгария
 • Ликвидация на унгарски дъщерни дружества

Благодарение на допълнителното му обучение по унгарско право и дългогодишния му опит в съдебни дела пред унгарски граждански съдилища от всички инстанции, специалните му експертни познания включват унгарското търговско право, по-специално унгарското право в областта на несъстоятелността и корпоративното право, също и от името на германски синдици, договорното право, уреждането на придобиването или продажбата на недвижими имоти, уреждането на унгарски дъщерни дружества на германски дружества и унгарското право в областта на недвижимите имоти, по-специално в областта на по-нататъшното развитие на съдебната практика относно обезщетяването на нищожни договори за покупка на недвижими имоти съгласно унгарското право в интерес на засегнатите чуждестранни купувачи на недвижими имоти;

Неотдавна той предизвика вълнение в унгарската преса и радио със знаковите си решения пред унгарските граждански съдилища относно нищожността на т.нар. кредити в чуждестранна валута от унгарски финансови институции.

Поради това специалните му практически познания са предимно в областта на унгарското гражданско право, както и на унгарското процесуално право, а освен това и в областта на споровете между акционери, отговорността на управителите, управителните съвети и надзорните съвети съгласно унгарското право, по искове за обезщетение на търговски представители, упълномощени търговци/дистрибутори, управители на независими клонове и франчайзополучатели в национален мащаб съгласно правото на ЕС, както и съгласно швейцарското и унгарското право и пред унгарските държавни съдилища, както и пред арбитражните съдилища, при правни спорове относно доставката на стоки, включително в чужбина;

 • Договори за покупко-продажба на недвижими имоти съгласно унгарското право
 • Публични нотариални заверки и удостоверения съгласно унгарското законодателство
 • Регистрации в Унгарския търговски регистър

 

Петер Талер е квалифициран и упълномощен да заверява декларации, договори за покупко-продажба на недвижими имоти и други документи, включително документи, свързани с дружественото право, в съответствие с унгарското законодателство и да подава заявления до унгарския търговски регистър и други унгарски органи по електронен път от тук, в Нюрнберг. Това замества иначе изискваното консулско удостоверение и/или лично пътуване до Унгария;

 • Специални практически познания в областта на международно частно право
 • Изготвяне на договори
 • Арбитраж

Специалните му практически познания са също така в областта на правата върху интелектуалната собственост, европейското гражданско процесуално право, както и международния арбитраж, като тук има специални познания за различните европейски арбитражни правила, както и за изготвянето на договори, по-специално за изготвянето и финализирането на договори за доставка на стоки за износ/внос, договори за покупка, общи условия, договори за дистрибуция, споразумения за лиценз, договори за учредяване на дружества, споразумения между съдружници/учредители, акционерни споразумения, споразумения за прекратяване на трудови правоотношения съгласно немското и унгарското право, както и съгласно международните стандарти за правата върху интелектуалната собственост на немски, унгарски и английски.

Образование

Учи право в университета в Будапеща с отличие.

2011 г. – най-добър чуждестранен студент с най-високата награда „matrícula de honor“ в университета във Валенсия, Испания.

Докторант в Университета в Пасау, тема на изследването: международноправно положение на Каспийско море

Стипендиант в програмата на Руската промишлено-търговска камара и Пушкинския университет в Москва, Русия

Стипендиант в университета „Херцен“, Санкт Петербург, Русия

Езици

унгарски, немски, английски, испански, руски

Лични интереси

Г-н Талер е запален по пътуванията до места извън обичайните дестинации и е запален гмуркач.

.

Martin Margitin

Адвокат (Rechtsanwalt), Старши сътрудник

E-Mail: martin.margitin@nzp.de 

Telefon: +49 911 93 6009-0

Научете повече за Martin Margitin
Адвокат Мартин Маргитин: учи в университета в Регенсбург, Германия, и полага баварски държавен изпит с отличие, като специализира европейско и международно частно право.
След години опит в големи адвокатски кантори в Германия и чужбина Мартин Маргитин се присъединява към NZP NAGY LEGAL PartG mbB в Нюрнберг.
Той обогатява нашите компетенции с дългогодишното си ноу-хау във важните области на търговското право, по-специално в областта на защитата на личните данни, ИТ правото, електронната търговия и правото на нелоялна конкуренция.
Освен това, благодарение на отличните си познания по българското национално право и български език, той отговаря за отдела за България на нашата фирма, който обслужва нашите клиенти с бизнес отношения в България, както и за съдебни спорове пред българските държавни и арбитражни съдилища. Мартин Маргитин също така предоставя правни консултации и води съдебни дела за български дружества в Германия. В допълнение към горепосочените области този спектър от услуги включва също така учредяване на дружества, търговско и корпоративно право и гражданско право.
Адвокат Мартин Маргитин изпълнява и оперативни задачи като външно длъжностно лице по защита на личните данни, по-специално за дружества, търговци, агенции и лица, упражняващи свободни професии, и е автор на публикации в областта на правото на защита на личните данни.
Езици: немски, български, английски, гръцки

Yassi Müller

юритст (Англия) – LLB Право (Университет в Есекс), Старши сътрудник

Адвокат (Англия и Уелс)

E-Mail: Yassi.Mueller@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Научете повеч е за Yassi Müller
Г-жа Мюлер е работила дълги години като юрист в Лондон, Обединеното кралство. NZP консултира нашите клиенти по сложни въпроси с чуждестранен елемент, особено в държави с общо право / common law. Нейните области на експертиза включват международно търговско право, корпоративно право, право на интелектуална собственост и договорно право. Тя също е и неизпълнителен директор на British Parachute Association Ltd. и следователно е натрупала практически опит като директор на дружество в Обединеното кралство.

Г-жа Мюлер е родена в Иран и владее персийски език. Поради тази причина тя се занимава интензивно с бизнес отношения с Близкия и Средния изток. Често посещава събития и семинари, посветени на развитието на бизнеса и управлението на инвестициите в региона.

Ето защо ние сме най-добрият избор за изготвяне на договори, водене на преговори, арбитраж или учредяване на дружества в Обединеното кралство и Близкия изток.

Обучение

2015-2016 Правна практика курс – разграничение, BPP Holborn, Лондон, Обединеното кралство

2010-2011 Професионален курс за обучение на адвокати – много компетентен, BPP Holborn, Лондон, Обединеното кралство

2005-2008 г. бакалавърска степен (с отличие) LLB по право – степен от горна втора класа, Университет на Есекс, Колчестър, Обединеното кралство

Членство

Почетното общество на вътрешния храм, Лондон, Великобритания

Асоциация на жените адвокати, Лондон, Великобритания

Езици

английски и персийски

Лични интереси

Г-жа Мюлер обича да скача от летящи самолети (разбира се само с парашут!). Тя е обучен парашутист, която също обича катеренето и приключенските пътувания.

Balázs Ács, LL.M.

Balazs Acs
(д-р на правните науки, Университет в Будапещ), Старши сътрудник
Европейски адвокат, член на адвокатската колегия в Нюрнберг.

E-Mail: Balazs.Acs@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Научете повече за Balázs Ács
Г-н Балаш е следвал в университета Eötvös Loránd (Унгария) и в университета в Берн, Швейцария. Получава магистърска степен по право в Германия в университета „Георг Август“ в Гьотинген. Като студент той участва в състезание по симулирано съдебно заседание в Берн, а също така завършва летен университет в Астана, Казахстан.

Работи като стажант-юрист в няколко международни кантори в областта на търговското и корпоративното право, трудовото право (трудови спорове) и договорното право. Там той консултира предимно клиенти от Германия, Австрия и Швейцария.

Образование

2018 г.: Университет „Георг Август“ в Гьотинген (LLM)

2014 г.: Университет Берн

2009-2016: Университет Eötvös Loránd в Будапеща

Езици

унгарски, немски, английски

Лични интереси

Г-н Балаш обича да спортува: освен фехтовката, в ежедневието му присъстват плуване, футбол и колоездене.

Магистър Máté Ruzicska

Младши сътрудник

(д-р на правните науки, Университет в Szeged),
стажант в Унгария по унгарско право (адвокатска колегия в Будапещ)

E-Mail: Mate.Ruzicska@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Научете повече за маг. Máté Ruzicska

Мате учи и работи като асистент във Виенския университет. Той получи стипендия за представяне за дипломния курс, който завърши през 2020 г. в минималния срок. Като част от юридическото си обучение е специализирал европейско право и търговско частно право. Посещава лятното училище на Виенския университет в Щробл на езерото Волфганг и получава диплома по европейски науки с отличие. Мате е работил като стажант в реномирани адвокатски кантори в Германия и чужбина. През 2021 г. издържа успешно  изпити в Университета в Сегед. След завършване на обучението си той завършва съдебна практика в района на Висшия регионален съд на Виена и работи като университетски асистент в Института по корпоративно право и международно бизнес право към Университета в Грац. OEAD му присъди стипендия за следдипломна квалификация за обучението му по LLM в университета Andrassy.

Обучение

2019: Лятно училище във Виенския университет Стробл

2020: Университет на Виена (magister iuris)

2021: Докторант в Карл-Франценс-Университет Грац

2021: University of Szeged – Нострификация (д-р. jur.) 2021-2022: Andrassy University Budapest LLM

Езици

Унгарски, немски, английски

Лични интереси

Мате е страстен спортист и той не само използва способността си да действа бързо в юридическата си работа, но и като футболен съдия. Освен това умее доста добре да върти хилка за бадминтон.

Ágoston Keller-Deák

Младши сътрудник
(д-р на науките в Университета в Будапеща)
Стажант-юрист по унгарското право (RAK Budapest)
Електронна поща: Agoston.Keller-Deak@nzp.de
Телефон: +49 911 93 6009-0
Научете повече за Ágoston Keller-Deák
Следва скоро

Ние сме на ваше разположение!

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Бюлетин