МЕЖДУНАРОДЕН

02

Университет и кариера
Стажант-юрист (m/f/d)
Нашата адвокатска кантора търси стажант-юрист с интереси в областта на правата върху интелектуалната собственост, международни съдебни спорове, изготвяне на национални и международни договори и международен арбитраж. Изисквания: Мотивация за запознаване с горепосочените области на правото и устойчивост.
Очакваме от вас …
 • Успешно сте положили първия държавен изпит по право в Германия (ако имате диплома по право от чужбина, сте положили необходимия изпит за правоспособност в Германия),
 • В момента сте в подготвителната служба за стажанти по право, -Немският език за Вас е майчин или го владеете изключително добре,
 • пишете и четете много добре на английски език,
 • В идеалния случай владеете още един чужд език,
 • Интересувате се от права върху интелектуална собственост, международни съдебни спорове, изготвяне на национални и международни договори и международен арбитраж.
 • Не е нужно да сте „специалист по всички професии“. Ние не изискваме предишен практически опит по време на стажа ви в областта на правото.
Ние предлагаме …
 • Можете да завършите задължителния си юридически стаж при нас или
 • Можете да започнете при нас като адвокат на непълно работно време.
 • Очаква ви предизвикателна работа в международна среда, -практически опит,
 • Активно участие в срещи с клиенти,
 • Активно участие в съдебни заседания в страната и в чужбина (със и/или без придружаване от адвокат).
 • Ще се радваме да обсъдим с вас евентуалното ви професионално бъдеще след втория изпит.
 • Ако не сте от района на Нюрнберг, ще се радваме да ви помогнем в намирането на място за настаняване.
Моля, …
 • Изпратете ни автобиография в табличен вид.
 • -Моля, посочете идеалния период от време.
Г-н Peter Taller, адвокат, отговаря за вашата кандидатура и всякакви въпроси: peter.taller@nzp.de.
Адвокати (m/f/d)
Нашата кантора предлага на местни и чуждестранни колеги разнообразна работа в областта на търговското право. Записването в адвокатската колегия в Германия не е задължително за работа в нашата фирма. За нас решаващи са солидното юридическо образование, владеенето на поне един чужд език (писмено и говоримо) в допълнение към немския, способността за работа под напрежение и високото ниво на разбиране. Нашият екип приветства и новодошлите в професията.
Практиканти (m/f/d)
Студентите по право имат възможност да се запознаят отблизо с работата на икономическите юристи в рамките на нашата стажантска програма. Ако проявявате интерес, приемаме кандидатурата ви по всяко време на адрес nagy@nzp.de на немски, английски, френски или унгарски език. Отговорното лице за контакт е г-н Nagy, адвокат.
Еразъм+
NZP NAGY LEGAL е партньор за стажове в рамките на „Еразъм+“ (програма на Европейския съюз за образование, младежи и спорт, която се изпълнява от 2014 до 2020 г.) за юридическите факултети на Университет на Печ, Унгария.
Приемът в немската адвокатска колегия не е задължителен. За нас решаващи са солидното юридическо образование, владеенето на поне един чужд език освен немски, способността за работа под напрежение и високото ниво на разбиране. С удоволствие обучаваме начинаещи в професията като част от нашия екип.
Кандидатстване 
Ако проявявате интерес, с удоволствие ще приемем кандидатурата ви по всяко време на адрес nagy@nzp.de на немски, английски, френски или унгарски език. Лицето за контакт е г-н Наги, адвокат.

3 + 2 =

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Бюлетин