02

Куповина некретнине у Немачкој

29. мај 2020 Вести

Можемо омогућити да куповина некретнина у Немачкој за Вас буде финансијски повољнија:

Зато што познајемо праксу и обавезне правне оквире који у Немачкој важе, како на тржишту стамбених, тако и на тржишту комерцијалних некретнина.

Ово почиње већ код преговора око што повољније купопродајне цене. Често се компетентним познавањем локалних услова и преговарањем може постићи знатно повољнија купопродајна цена код немачког продавца некретнине него када се преговори око цене воде из иностранства и без детаљнијег познавања реалних услова на лицу места.

У Немачкој се овера уговора о куповини некретнине врши путем нотарског записа. Ово је независно од врсте или величине имовине, тако да се односи, како на куповину гаражног простора, тако и на куповину индустријске некретнине. У пракси то значи да купци добијају нацрт купопродајног уговора од нотара (јавног бележника). Немачки нотар објашњава купцу – на купчев захтев – значење прописа његовог нацрта уговора, али нотар мора бити стриктно неутралан у односу на обе стране купопродајног уговора у складу са његовим немачким профилом професије. Из тога произлази да он купцу искључиво разјашњава његов сопствени нацрт уговора. Због тога немачки уговори о куповини некретнина изричито садрже напомену да нотар, између осталог, не даје пореске савете. Међутим, инострани купац немачке некретнине често није упознат са немачким пореским законодавством и стога није у могућности да у пореском смислу оптимално формира куповину своје немачке некретнине. Исто важи за уговорно право у промету некретнина које важи у Немачкој. Ми Вам приликом куповине немачке некретнине помажемо да иста буде правно сигурна и финансијски повољна.

  1. Нотарска накнада

Немачки уговор о куповини некретнине постаје правоснажан након нотарске овере. При том је по закону обавезно да оверу изврши немачки нотар. Постоји изузетак у корист швајцарских нотара. Овај признати изузетак усталио се у пракси оверавања због трошковних разлога, с обзиром да су трошкови швајцарских нотара знатно повољнији са повећањем вредности предмета у поређењу са немачким нотарским трошковима.

Нотарски трошкови за куповину некретнина у Немачкој утврђени су Правилником о накнадама и заснивају се на висини купопродајне цене. Трошкови у просеку износе око 1% од купопродајне цене. При куповини породичне куће за 200.000 евра тако настају додатни трошкови од око 2.000 евра.

  1. Немачки порез на промет некретнина

Куповина некретнина у Немачкој подлеже плаћању пореза на промет некретнина. У зависности од савезне покрајине, исти износи између 3,5 и 6,5% од купопродајне цене (у Баварској 3,5%, Северној Рајни-Вестфалији 6,5%). Овај порез је предуслов за упис у земљишну књигу. Тек када постоји уверење од пореског органа – такозвано Уверење о измиреним обавезама (Unbedenklichkeitsbescheinigung) – куповина некретнине је завршена са уписом у земљишне књиге.

 

  1. Упис у земљишне књиге

Тек након уписа у земљишне књиге купац немачке некретнине стиче власништво над некретнином. Катастарска служба наплаћује накнаде за упис, а Правилник о накнадама тачно прописује који трошкови настају приликом куповине некретнине, али они нису значајни. Ако се некретнина финансира кредитом, банка захтева земљишни дуг (Grundschuld) као осигурање. Исти се такође мора унети у земљишну књигу, што узрокује додатне трошкове нотарског уписа. У том случају је повољније ако се већ постојећи земљишни дугови могу уступити банци која врши финансирање. Радо ћемо Вас посаветовати о финансијским предностима овог аранжмана и постојећих могућности аранжмана приликом куповине немачке некретнине. Слободно нас можете контактирати и телефоном.

Ваша особа за контакт код нас приликом куповине немачке некретнине:

Господин Џулијано Трајаноски
T. +49 911 93 600 90
dt@nzp.de

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Билтен