KERNGEBIETE

02

Наша понуда

NZP NAGY LEGAL нуди широка решењау области привредног права.

Вођење поступка у иностранству

Имати право и бити у праву су две различите ствари. Адвокатске канцеларије често нуде услуге вођења поступка као подразумевајуће и основне услуге.
Са друге стране за успешно вођење процеса потребне су од заступника странака још три ствари:
Сазнајте више о теми вођења поступка
Поред свеобухватног познавања процесног права  у пракси потребно је бити и стручњак за правне области које су укључене у спор. Јер одлучујуће питање у процесу, која страна мора да докаже околности, увек зависи од посебних прописа у оним областима права на које утиче правни спор.

И треће, искусном правном заступнику треба непогрешив осећај за тактику, као и део преговарачких вештина, поред свих потребних специјалистичких знања. Поред свих правних оквира, парница остаје ипак један стратешки пројекат.

Широм Немачке као и у иностранству водимо процесе у области привредног права пред државним као и пред арбитражним судом, и то са посебном пажњом на процесну економију.

Нашем знању у овој области верује и Адвокатска комора у Минхену. Тамо и у другим институцијама обучавамо колеге правнике из области привредног права  о темама вођења парнице пред Привредном комором .

Разговарајмо о томе!

Ласзло Нађ
Адвокат
Стручни адв. за трговинско и компанијско право Стручни адв. за међународно привредно право

e-маил: Laszlo.nagy@nzp.de

Арбитража

Наша канцеларија поседује дугогодишње искуство у заступању компанија у арбитражним споровима као и у формирању арбитражних судова у иностранству. Например, канцеларија NZP NAGY LEGAL је водила велики спор против Bombardier Transportation, као и против SUEZ Environnement S.A.S. пред међународним арбитражним судом у Бечу.
Сазнајте више о арбитражи
Aрбитражни поступци – државни и међународни

Адвокат Нађ, такође стручни адв. за трговинско и компанијско право, је такође међународни и домаћи арбитар. Између осталог, активан је у међународном арбитражном суду у Швицарској у Цириху (Swiss Chambers Arbitration) и стални је члан мађарског арбитражног суда. Такође је активни члан Немачког института за арбитражу (D.I.S.) у Келну.

Наша канцеларија поседује дугогодшње искуство у заступању компанија у арбитражним споровима као и у формирању арбитражних судова у иностранству. Например, канцеларија NZP NAGY LEGAL је водила велики спор против Bombardier Transportation, као и против SUEZ Environnement S.A.S. пред међународним арбитражним судом у Бечу.

Tема арбитража

Hinweise zum Schiedsverfahren

Unterschiedliche Schiedsordnungen

Auslegung

„Pathologische“ Schiedsklausel

Bindung des Insolvenzverwalters an Schiedsvereinbarung

Schiedsgerichte nach Ländern

Право дистрибуције

Право дистрибуције, на државном као и међународном нивоу, је једно од наших централних области активности.

NZP- Адвокат Нађ је референт за мере обуке у области права дистрибуције за стручне адвокате нирнбершке и минхенске адвокатске коморе.

Сазнајте више о праву дистрибуције
Право дистрибуције укључује специфично правне односе свих особа и предузећа, које су трајно активне у пружања услуга или продаји робе, било да се ради о овлашћеном продавачу, лажном овлашћеном продавачу, комисионару или даваоцу франшиза.

Са изузетком овлашћеног продавача, као и других продајних саветника, правни односи актера у продаји у Европи нису законом  регулисани осим у пар случајева. Право дистрибуције у Немачкој, као и у Европи, у великој мери одређен је одговарајућом националном правосудном обуком, као у EuGH . Глобализација и све већа дигитализација тржишта, суочавају актере  и њихове правне саветнике као и правосуђе у области права дистрибуције са новим изазовима и задацима. Стога се закони о дистрибуцији развијају на нациналној основи веома динамично, као и сама ова правна област.

Добар адвокат за дстрибуцију мора бити доказани адвокат за уговрно право са добрим познавањем међународног приватног права, као и стручњак за тренутна дешавања у судској пракси.

Ми водимо правне процесе у овој области по целој Европи. Разговрајмо о томе и затражите наш приручник о основама Закона о прекограничној дистрибуцији из 2017. Ваша контакт особа:

Адвокат Нађ
Стручни адв. за трговинско и компанијско право                          Стручни адв. за међународно привредно право

Предузећа и одговорност органа

Наша адвокатска канцеларија штити интересе појединачних акционара или акционарских друштава. Зависно од ситуације то може бити изван или у оквиру судског поступка. Спорови удружења могу утицати на акционаре лекарске праксе, клинике, производна, комерцијална и трговинска предузећа као и на групе предузећа .
Сазнајте више о предузећима и одговорности органа
У случају спорова акционара адвокатска канцеларија  NZP NAGY LEGAL из Нирнберга такође делује као арбират у домаћим и међународним арбитражним судовима.

Спорови акционара могу утицати на акционаре лекарске праксе, клинике, производна, комерцијална и трговинска предузећа као и на групе предузећа.

Наша канцеларија заступа интересе појединачних акционара као и акционарских друштава. Зависно од ситуације то може бити изван или у оквиру судског поступка. Ми поседујемо дугогодишње искуство у различитим врстама спорова, било да је у питању оспоравање решења, искључење партнера, спор о нагодби партнера или слично.

У случају спорова акционара такође делујемо као арбитри у домаћим и међународним арбитражним судовима.

 

Tема спорови акционара

Schlichtungsverfahren bei Gesellschaftsstreitigkeiten

„Russisches Roulette-Klausel“ im Gesellschaftsvertrag zulässig

Verbot von Koppelungsklauseln in GmbH-Geschäftsführerdienstverträgen?

Право предузећа

Ми заступамо интересе поверилаца или дужника у поступку подношења захтева инсолвентности, као и у отвореном поступку инсолвентности предузећа, посебно у поступцима судског избегавања, који покреће или стечајни управник или повериоци стечајног дужника.

NZP NAGY LEGAL- заступа интересе поверилаца или дужника у поступку подношења захтева инсолвентности, као и у отвореном поступку инсолвентности предузећа, посебно у поступцима судског избегавања, који покреће или стечајни управник или повериоци стечајног дужника. У инсолвентском поступку важе посебна правила о терету доказивања, чије познавање је одлучујуће за процес.

Наш тим се бави, у име стечајног управника, продужницама које више нису потребне у Немачкој и Мађарској. NZP NAGY LEGAL такође ради за немачке стечајне управнике у Мађарској, ако се мађарска имовина дужника ликвидира у оквиру стечајог поступка у Немачкој.

Мађарска

У оквиру ликвидације  унутар Мађарске наша канцеларија брине о оквирима усклађености са релевантним  законским корацима ликвидације и брисања предузећа из привредног регистра са свим правним и пореским питањима везаним за престанак постојања предузећа.

Инсолвентско право

Ми заступамо интересе поверилаца или дужника у поступку подношења захтева инсолвентности, као и у отвореном поступку инсолвентности предузећа, посебно у поступцима судског избегавања, који покреће или стечајни управник или повериоци стечајног дужника. У инсолвентском поступку важе посебна правила о терету доказивања, чије познавање је одлучујуће за процес.
Сазнајте више о инсолвентности предузећа, заступању поверилаца , подношењу захтева за стечај
Наш тим се бави, у име стечајног управника, продужницама које више нису потребне у Немачкој и Мађарској. NZP NAGY LEGAL такође ради за немачке стечајне управнике у Мађарској, ако се мађарска имовина дужника ликвидира у оквиру стечајог поступка у Немачкој.

Мађарска
У оквиру ликвидације  унутар Мађарске наша канцеларија брине о оквирима усклађености са релевантним  законским корацима ликвидације и брисања предузећа из привредног регистра са свим правним и пореским питањима везаним за престанак постојања предузећа.

Право интелектуалне својине

Конкурентско и ауторско право предмет су европског правног оквира посебне правосудне обуке. То чини ове сложене правне области у компанијској пракси теже разумљивим. Адвокатска канцеларија NZP у овој правној области конкурентског и ауторског права подноси тужбе како у Немачкој тако и иностранству, нпр. ради утврђивања ауторског права.
Сазнајте више о праву жигова, ауторском праву и праву конкуренције
NZP NAGY LEGAL нуди помоћ при одабиру праве заштите интелектуалног власништва и састављања уговора. Ми штитимо Вашу правну позицију аутора, подједнако овде и у иностранству. Конкурентско и ауторско право предмет су европског правног оквира посебне правосудне обуке. То чини ове сложене правне области у компанијској пракси теже разумљивим. Адвокатска канцеларија NZP у овој правној области конкурентског и ауторског права подноси тужбе како у Немачкој тако и иностранству, нпр. ради утврђивања ауторског права.

 • Право жига и право дизајна
 • Право патента
 • Пиратерија продукта
 • Право конкуренције и оглашавања
 • Право медија и ауторско право
 • Teлекомуникације
 • IT­ право
 • Спољни извори
 • Заштита података
 • Право игара на срећу
 • Фармацијска/здравствена заштита

Tема интелектуално право

Das neue deutsche Kartellrecht

Die „Preisbindung der zweiten Hand“ in China bei der Vertragsgestaltung

Das „neue“ deutsche Designgesetz

Накнада штете

Успешно вођење поступка за накнаду штете од адвоката захтева посебне квалитете са два аспекта:
С једне стране, је велики број права на потраживања и услове захтева за потраживањакако у домаћим тако и страним  правима често нису кодифицирана, него су се развијала појединачно кроз судску праксу (нпр. одговорност генералног de facto директора, одговорност партнера једног Д.о.о. за негирање учешћа итд.)
Сазнајте више о захтевима за накнаду штете и потраживања
Са друге стране су у процесима за накнаду штете мора се посебна пажња посветити околностима, и често се морају препознати и поштовати посебни прописи о терету доказивања. Последња околност нарочито значи да је правилно управљање поступцима надокаде штете, било да се тражи подносилац захтева или друге стране, обично повезано са несразмерним напорима.

Ово важи за домаће и међународне поступке за накнаду штете . Посебно важи за арбитражне поступке, јер у арбитраном поступку имате само једну инстанцу.

Ваша контакт особа за захтеве за накнаду штете,такође у иностранству и арбитражним поступцима:

Адвокат Нађ,
Стручни адв. за трговинско и компанијско право                          Стручни адв. за међународно привредно право

Tема потраживање:

Ausgleichsanspruch des Vertragshändlers

Ab 2015 einfachere Vollstreckung innerhalb Europas

Мађарска-Наша канцеларија у Будимпешти

Ми смо Ваша кнцеларија за привредно право, активна на немачком језику, у Мађарској .

Ми бринемо за Ваше судске и вансудске  мађарске послове из нашег седишта у Нирнбергу, као и из наше канцеларије, виоске компетенције са мађарском адвокатском дозволом и мађарским језиком, у Будмипешти, пред свим мађарским судовима свих инстанци.

Сазнајте више о правном заступању у Мађарској
deutsche Standards auch in Ungarn bei Prozessführung, Grundstückskaufverträgen, Gesellschaftssachen, Erbschaft und Zwangsvollstreckung

Wir sind vor Ort. Im Zentrum von Budapest.

Wir führen nach deutschen Standards Ihren Prozess vor ungarischen Zivilgerichten aller Instanzen sowie vor allen ungarischen Schiedsgerichten und wirken im Auftrag der Gesellschafter bzw. des Insolvenzverwalters der deutschen Muttergesellschaft an der Abwicklung ungarischer Tochtergesellschaften sowie an der Veräußerung von Grundstücksobjekten sowie an der Zwangsvollstreckung in Ungarn mit.

Bei uns: Duale Praxis der ungarischen Kollegen

Die ungarischen Anwaltskollegen unserer Budapester Niederlassung weisen neben der juristischen Ausbildung und ständiger Prozesspraxis in Ungarn ebenso eine Ausbildung und die ständige duale Tätigkeit auch in unserem Nürnberger Büro auf.

Ihre Vorteile:

 • effiziente Kommunikation mit Ihnen, wie Sie es innerhalb von Deutschland gewohnt sind
 • Ansprechpartner, die genauso über das notwendige wirtschaftliche Verständnis für Ihre Interessen als deutscher Unternehmer bzw. Insolvenzverwalter verfügen, wie Sie es von einem guten Wirtschaftsjuristen in Deutschland erwarten
 • Ansprechpartner, die in ihrer täglichen bilateralen Praxis bestens auch mit den Besonderheiten des Deutschlandbezuges mit den Rechtsgebieten des deutschen Zivilrechts, des Insolvenzrechts, des deutschen Handels- und Gesellschaftsrechts einschließlich des CISG sowie anderer Abkommen, mit dem europäischen IPR Rom-I-Verordnung, sowie dem IVR EuGVVO vertraut sind

Und weil wir lieben, was wir tun, bringen wir uns und unser Know-how auf den Gebieten des internationalen Handels- und Gesellschaftsrechts auch im ungarischen Universitätsbetrieb ein: Durch regelmäßigen fachlichen Austausch sowie Gastdozententätigkeit an den Universitäten von Pécs sowie Szeged und durch Teilnahme am Europäischen Erasmus-Projekt zur praxisnahen Ausbildung von Studenten.

Ungarische Beurkundungsgeschäfte in Nürnberg

Durch die ständige Tätigkeit unserer ungarischen Kollegen auch in unserem Nürnberger Büro – und mit Doppelzulassung – sind wir zudem in der Lage, Ihr ungarisches Beurkundungsgeschäft, dessen Rechtswirksamkeit die Gegenzeichnung eines ungarischen Rechtsanwalts erfordert (sog. ügyvédi ellenjegyzés), für Sie auch in Nürnberg vorzunehmen. Dies gilt gleichermaßen für grundstücks- und gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten, wie Firmengründungen, Erwerb oder Veräußerung von ungarischen Gesellschaftsanteilen, für ungarische Grundstückskaufverträge, Testamente sowie sämtliche anderen Rechtsgeschäfte nach ungarischem Recht.

Seit 20 Jahren gestalten die deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen aktiv mit

1999-2019: Seit 20 Jahren setzen wir uns für die rechtlichen Interessen sowie für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Akteure der deutsch-ungarischen Außenwirtschaft auf beiden Seiten ein. Wir sind der Initiator von jährlich stattfindenden Wirtschaftsforen in Budapest und in Zusammenarbeit mit der Ungarischen Industrie- und Handelskammer sowie der Metropolregion Nürnberg. Durch den regelmäßigen Austausch zwischen den Wirtschaftsverwaltungen und den Unternehmern auf beiden Seiten bringen wir die beiden Wirtschaftsräume einander ein Stück näher. Erfahren Sie hierzu mehr unter https://www.nzp.de/events-2/

A, УК, САД, УАЕ, Иран

Ми водимо поступке пред државним грађанским као и арбитражним судовима  у Аустрији, Енглеској, САД, Арапским емиратима као и Ирану, сами или у сарадњи са нашим партнерима. У нашој канцеларији увек имате Вашу контакт особу квалификовану за одговарајући државни закон. Ваша контакт особа са Вама такође говори одговарајући национални језик.

Сазнајте више о A, УК, САД, УАЕ, Иран
Ваше предности:

 • Близина Ваше правне контакт особе олакшава правно поштивање парнице;
 • Нема губљења фокуса у  информацијама и комуникацији која се редовно дешава када се консултује локални адвокат из иностранства који се налази у иностранству;
 • Устаљени немачки правни стандарди комуникације остају загарантовани, што у иностранству није увек случај ;
 • Међукултуралне резлике и временске разлике између клијента и адвоката искључују се од почетка;
 • Обимна немачка адвокатска гаранција одговорности за професионални надзор остаје загарантована за клијента и приликом вођења иностраних  поступака, што није случај у иностранству;

Адвокат Нађ,
Стручни адв. за трговинско и компанијско право                         Стручни адв. за међународно привредно право

E-маил: laszlo.nagy@nzp.de

Посебни пројекти

Као предузетнички партнер такође смо на Вашој страни када пројекат захтева поузданост и/или преговарачке вештине.
Сазнајте више о посебним пројектима
Имамо дугогодишње искуство у области повереног управљања, такође везано и за иностранство, када је у питању легитимни интерес наших клијената, било да грантујемо анонимност у одређеним пословима  или повереног управљања у појединим новчаним токовима, нпр. компаније за управљање имовином унутар и ван државе.

Ваша контакт особа:
Адвокат Нађ,
Стручни адв. за трговинско и компанијско право                         Стручни адв. за међународно привредно право

E-маил: laszlo.nagy@nzp.de

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Билтен