Нашите публикации

Особености на гражданските производства по търговски дела с участието на чуждестранна страна, 10/2017

Семинарната лекция на адвокат Nagy от NZP в рамките на постоянното юридическо обучение на Мюнхенската адвокатска колегия е насочена към юристи, специализирани в областта на международното търговско право, както и в областта на търговското и корпоративното право и корпоративните адвокати, и разглежда значимите за практиката особености на международното частно право, както и на международното гражданско процесуално право в гражданските производства пред Камарата по търговски дела.
Автор: адвокат Nagy от NZP, съпътстваща публикация за семинар на Мюнхенската адвокатска колегия в контекста на допълнителното обучение на специализираните адвокати от преподавателя на семинара Nagy.

> PDF

Основи на международното право в областта на дистрибуцията 2017

В контекста на задължителното продължаващо обучение на специалисти юристи, скриптът е насочен към специалисти юристи и Юристконсулти и в допълнение към типологията на действащите лица разглежда, от една страна, най-важните материалноправни особености в практиката на правните консултации и договорното право, като тук по-специално се разглежда определянето на приложимото право, претенцията за обезщетение и правната защита на търговския представител (Директива за търговските представители), упълномощения дистрибутор, франчайзополучателя в рамките на ЕС и споразумението за компетентност и арбитраж.
От друга страна, в него се разглеждат и процесуалните особености в областта на правото на трансграничната дистрибуция, арбитража, както и признаването на задължителните ограничения на антитръстовото право на ЕС в споразумението за дистрибуция (дистрибуция на моторни превозни средства, селективна дистрибуция, дистрибуция по интернет, злоупотреба с цени, забрани за картели).
Автор: NZP адовкат L. Nagy

> PDF

Германско-унгарски икономически форум

Експертна консултация за унгарски фирми на тема навлизане на пазара в Германия, организирана от Търговската камара на Будапеща, отдел „Банково дело, застраховане и управление на активи“. Темите на нашата лекция: Основни познания при сключване на договори с германски търговски партньори; закон за общите условия; кои аспекти трябва да се вземат предвид в договорите за доставка; практически съвети за правна защита спрямо германските партньори.
Дата:
5.11.2015 г. (четвъртък) 10.00-16.30 ч., Будапеща, Търговска камара на Будапеща, Krisztina Körút 99, 7-ми етаж Лектор: адвокат на NZP Л. Наги

Консултации за фирми с цел навлизане на германските пазари

Организира се от Унгарската търговска камара, отдел „Германо-унгарски въпроси“. Нашите теми: Право на общите условия в германско-унгарския бизнес, изменение на договора с германския търговски партньор; споразумения за избор на съд и избор на право.
Дата:
MKIK, Bank Center, 10-и етаж, конферентна зала 1001, H-1054 Будапеща, Szabadság tér 7.
20.10.2015 г. (вторник) 14.00 ч.
Лектор: адвокат на NZP L. Nagy
Консултация на унгарско-германската асоциация
Благодарствено писмо от Унгарската търговско-промишлена камара

Антимонополното и конкурентното право в Китай

Специализиран семинар за германски компании в областта на експортния бизнес, правна експертиза в съчетание с примери от бизнес практиката (Изготвяне на договори за германски купувачи, практически съвети за избягване на кражба на ноу-хау, защита на интелектуалната собственост, борба с нелоялната конкуренция и др.).
Дата:
23 и 24 юни 2014 г. в Дюселдорф
Лектор: адвокат на NZP L. Nagy

PDF

Новото законодателство в областта на конкуренцията в Китай през 2014 г.

Автори: Patrick Zeitz, Peter Taller, Laszlo Nagy
В края на 2013 г. в Китай влезе в сила цялостно измененото законодателство в областта на конкуренцията. Това, заедно с лекционната ни дейност за ManagementCircle AG, ни подтикна да публикуваме този труд, за да предоставим на ръководството, мениджърите по продажбите и фирмените юристи, които работят с Китай, изчерпателно представяне на действащата правна рамка за Китай като страна за инвестиции, с особен акцент върху особеностите на конкурентното право.
За практикуващите юристи изданието съдържа, наред с другото, актуална геополитическа основна информация за най-важните икономически региони на страната, обяснява, наред с другото, възможните правни форми за структуриране на инвестиционно споразумение, дава, наред с другото, ценни съвети за изготвяне на договори и, не на последно място, представя и структурата на икономическата администрация в рамките на държавния апарат в Китай. Познаването на последните е от съществено значение, за да се разберат административните особености на осъществяването на търговска дейност в Китай и за да може те да бъдат включени в съответното инвестиционно планиране.

Наръчник "Право в областта на несъстоятелността в Европа

Наръчникът предлага на практикуващите юристи удобно представяне на международното право в областта на несъстоятелността. Освен това е обяснено материалното право в областта на несъстоятелността на най-важните европейски държави.
3-то издателство 2014, В 17 перфорирани брошури. Приблизително 1462 стр,
C.H.BECK, ISBN 978-3-406-58264-6
Съавтор: N. Sipos

Бизнес списание на Промишлено-търговската камара на Нюрнберг за Средна Франкония

Чуждестранен бизнес: други държави, друго право
Автор: NZP адвокат L. Nagy
Печатно издание: 12/2013
Druckausgabe12/2013

Webseite

Основни принципи на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки

Лекция, съпътстваща представянето на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG)
Автор: NZP L. Nagy

Какво пише за нас в пресата

Nordbayern.de (07/2014): NZP Rechtsanwälte като защитник в производства по икономическо право

Link zur Webseite

Acquisition-International, Великобритания (02/2014), Интервю с адвокат Nagy

Download als PDF

Ласло Наги: Новата китайска доминация

Ласло Наги е управител на адвокатската кантора NZP NAGY LEGAL в Нюрнберг. Д-р Мануела Дил разговаря с него за политическото влияние на Китай, китайския закон срещу санкциите и възможните несигурности при износа.

Link zum Artikel

Download als PDF

WiM, бизнес списание на Търговско-промишлената камара на Нюрнберг за Средна Франкония (12/2013), Адвокат Наги: Чуждестранен бизнес: Други държави, друго право

Download als PDF

Pécs Ma, унгарски всекидневник (11/2011 г.) относно назначаването на Nagy за съдебен експерт в международен инвестиционен спор между SUEZ Environnement S.A. (F) и град Печ (H).

Link zur Webseite

С подкрепата на адвокат Nagy започва обучението в новата европейско-унгарска гимназия в Кастъл (05/2007), вестник: Mittelbayerische Zeitung

Link zur Webseite

Новини от Нюрнберг (05/2004), Интервю с адвокат Наги относно разширяването на ЕС на изток

Download als PDF

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Бюлетин