02

Оснивање Вашег предузећа у Немачкој

28. мај 2020 Вести

Немачка, као језгро Европе у географском смислу, такође представља срце и душу европског привредног подручја. Овај регион пружа могућност развоја и напретка Вашем предузећу, било које врсте и величине. Разлог томе су свакако подршка и повезаност коју пружа немачки правни систем, као и могућност континуираног развоја и дугог живота Вашег предузећа. На питања шта можете очекивати у процесу оснивања Вашег новог предузећа, на шта треба да  пазите и у којој мери је одабир седишта пресудан, одговара вам NZP NAGY LEGAL у наставку овог чланка.

Средње велика предузећа: Колико је велико Ваше преузеће?

Сваки почетак је мали, без обзира колико су велики будући циљеви. У глобалном поређењу, Немачка корпоративна култура се пре свега истиче у погледу састава појединачних облика предузећа и њиховог утицаја.

Поређење малих и великих предузећа није превише истакнуто. Бруто додана вредност, која се заснива на малим и средњим предузећима (МСП) је значајна (у целој земљи 47,1% – од 2013; са растом од 18% у периоду од 2010 – 2015).

МСП су предузећа са до 500 запослених и годишњим прометом до 50 Мил. €.

Ове бројке су показатељ за то колико средње велика предузећа могу бити успешна. Уколико Ваш пословни план циља на величину предузећа у овом оквиру, то Вам може бити од користи.

Као предузеће средње величине добијате подршку кроз економску политику државе у виду: смањења бирократских издатака; поједностављеног финансирања из јавног сектора; постојања првокласних могућности за избор и одлагање сировина; поједностављене координације квалификованих радника; програма за подршку Start – up пројектима и много више.

Велика предност МСП је у осигуравању свестраности: од производње разнолике робе, до пружања услуга различитих врста. Ваше предузеће је осигурано у јаком привредном подручју које се развија још од средњег века.

Величина Вашег предузећа је Алфа и Омега

На шта утиче величина Вашег предузећа? Управо из могућности избора различитих форми предузећа, не требате потцењивати Вашу одлуку. Одабрана форма представља камен темељац за изгледе и даље циљеве вашег предузећа. Приликом одабира NZP NAGY LEGAL вам радо стоји на располагању и пружа подршку на Вашем путу ка циљу.

Немачка нуди широк спектар могућности за оснивање предузећа, зависно од њихове величине и капитала.

Корпорација је најчешћа форма предузећа у Немачкој.

У наставку биће представљене 3 најважније корпорације и додана листа других форми предузећа:

  • Од важности је Друштво са ограниченом одговорношћу (Д.о.о.), међународно познато као „Limited Liability Company“. Услови су да постоји најмање једна особа као оснивач као и капитал оснивања од 25.000 €, од чега је 12.500 € минимални депозит. Са уписом у Привреди регистар, оснивање је званично. Мора бити именован најмање 1 директор. Овај модел је изузетно флексибилан и вишеслојан, те се може прилагодити било којем пословном плану и самим тим представља најпопуларнији облик предузећа.
  • Облик Предузетничке компаније( ПК) је нарочито погодан за Start – up и нуди пословне могућности од 1.Новембра 2008. Предузетничка компанија се заснива на истим принципима као и Друштво са ограниченом одговорношћу, с тим да капитал оснивања износи 1€. Овај облик заснован је на стварању резерви: годишње мора бити стављено у резерву 25% годишњег вишка, како би се једног дана променило у Д.о.о.
  • Такође распрострањен облик представља и Акционарско друштво (А.д.),  такозвано и „Joint Stock Company“. За оснивање А.д. потребно је најмање 5 оснивача, који преузимају акције. Број акционара не сме пасти испод 5 за све време постојања А.д. Годишњи извештај подлеже захтевима транспарентности. Такође се именује управни и надзорни одбор. Са уписом у Привредни регистар А.д. постаје званично. Овакав модел предузећа, настао из немачког правног система нарочито у погледу транспарентности управљања, стекао је велику популарност. У међувремену такође се развио и у другим правним системима.

Постоје и други модели предузећа које можете одабрати:

  • Командитно друштво на акције: такође представља корпорацију, у којој управни одбор чине лично одговорни партнери;
  • Јавно трговачко друштво: партнерство које су основале најмање две особе, ради вршења делатности са неограниченом одговорношћу;
  • Командитно друштво: партнерство се састоји од најмање једног партнера са ограниченом одговорношћу (командитора) и најмање једног генералног партнера (комплементара) који представља компанију;
  • Д.о.о. и Командитно друштво/Јавно трговачко друштво: партнерство између компанија и правних лица, засновано на правилима Командитног или Јавног трговачког друштва.

Рaст и развој

Са растом вашег предузећа размишљаћете о проширењу на инострано тржиште. Овде такође постоје различити приступи, а разлика се огледа у распону независности.

Поседовано предузеће (кћерка-фирма) Вам даје правно независно предузеће, које је привредно зависно од матичног (мајка-фирма). Кћерка-фирма је опремљена сопственом имовином, менаџментом, књиговодством и рачуноводством. На пољу привредне стратегије је матично предузеће водеће. Таква кћерка-фирма се уписује у Привредни регистар.

.

Огранак самостално учествује у пословним трансакцијама, али нема правну способности правно остаје део седишта фирме.

 

Улоа корпоративног облика пред пореском службомt

Испоставило се да менаџери и предузетници одлучују о томе у којој мери избор модела предузећа зависи од укупног износа пореза, и како задржати што је могуће мањи износ. Следи кратак увод о томе набоје потешкоће можете рачунати и на шта треба пазити. Порез се наплаћује на савезном, покрајинском и локалном нивоу. Без бриге, немачки порески систем јесте комплексан, али представља један од најефикаснијих и најисплативијих. Наплата пореза такође зависи од одабраног правног облика.

А.д, ПК и Д.о.о. подлежу порезу на добит од 15% годишњег прихода (укључујући расподељену и нерасподељену добит). Томе се додаје порез на промет и солидарни додатак.

Порез на промет је општински порез и утврђује се према висини прихода од промета. Општине саме одређују висину процентне стопе која се заснива на финансијским потребама општине.

Солидарни додатак наплаћује се од 1995. То је додатни порез на доходак/порез на добит предузећа, који се правда високим трошковима поновног уједињења Немачке. Тренутно се заснива на 5,5% пореза на приходе/ пореза на добит.

Треба споменути и порез на додатну вредност (ПДВ) од 19% или 7% које узимају предузећа и прослеђују пореским властима. Додавање ПДВ свакој размени услуга не настају додатни трошкови. ПДВ сноси потрошач. Посебан случај је порез на увоз робе, који погађа робу увезену из земаља трећег реде које се налазе ван граница Европске Уније како би се гарантовао једнак третман свих производа, a наплаћује га царинска управа.

Порез на имовину и порез на пренос имовине морају се плаћати уколико постоји имовина или продаја имовине.

 

Избор седишта предузећа

Овај увод требао би Вам пружити компактан поглед на оно што је битно при оснивању предузећа у Немачкој. Наравно, за гарантован успех, саветујемо ангажовање пореских саветника и адвоката да бисте избегли изненађења и концентрисали се апсолутно на своју пословну идеју без ометања.

Као што је претходно наведено, велики део наплате пореза зависи од висине процентне стопе коју одређује општина, стога би при одабиру седишта предузећа то требало узети у обзир. Уколико ускладите пореску политику са Вашим пословним планом, можете постићи стални раст Вашег предузећа.

 

Метрополитанска регија Нирберг-Фирт:

Смештена у срцу Северне Баварске, а још важнијеу срцу Средње Франконије, метрополитанска регија Нирнберг-Фирт једно је од најнапреднијих привредних подручја. Тачно овде NZP NAGY LEGAL има своје главно седиште.

Покрајина Баварска је изузетно успеšна и богата и управо овде у Нирнбергу је приказано како се вековима успешно развијало привредно тржиште. Нирнберг-Фирт је привредни центар који вреди чак 27 Милијарди €. Састоји се од више од 14.000 предузећа која су примарно активна у областима енергетике, иновација и медицине. Велики број факултета, нарочито техничких, нуди савршен приступ истраживању и развоју. Ово је свакако подручје за иновације, креативност и амбиције, и као такав представља добро окружење за развој Ваше идеје на тржишту. Нирнбершки сајам нуди могућност стицања нових контаката и уговора још од 1974. и сваке године стабилно расте са порастом привреде на овом подручју. NZP NAGY LEGAL такође има искуства са пословним аранжманима, а најновији је укључивао и водеће индијске компаније у аутомобилском и иновацијском сектору.

Пореске стопе у подручју Нирнберг-Фирт су ниже него у већини других великих немачких градова. Порез на промет је нижи, а улагања у истраживање и развој могу се извршити на основу пореске олакшице које пружа савезна влада као и државних и инвестиционих програма са Европском Унијом.

Свакако треба споменути и лепоте овог средњовековног царског града, који вековима одолева утицају. Уз моћне градске зидине, предивну реку Пегниц и плаво небо Франконије, чини се као добро место да оснујете Ваше предузеће.

Такође ми из NZP NAGY LEGAL налазимо се у центру Нирнберга и стојимо Вам на услузи кад покренете Ваше предузеће!

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Newsletter