SZAKTERÜLETEINK

02

Kínálatunk Önnek

Az NZP NAGY LEGAL széles skálán biztosít megoldásokat a gazdasági jog területén.

Peres ügyek - Németországban, Magyarországon és külföldön

Irodánk egyik fő tevékenysége a peres képviselet ellátása Magyar- és Németország teljes területén. Magyar- és Németország valamennyi helyi bírósága, törvényszéke, különbírósága és ítélőtáblája előtt eljárhatunk a Kúriáig bezárólag.

> Bővebben a peres képviseletről

Irodánk főbb előnyei német peres képviselet esetén:

 • Folyamatos magyar kommunikáció, így az Ön németországi pere során sem éri Önt semmilyen információveszteség
 • Szemben a magyarországi “Rechtsanwalt” minősítésű tanácsadókkal, akik csupán fizikailag vannak közelebb az Ügyfelekhez, Irodánk szakügyvédei a német ügyvédi kamara “Fachanwalt” minősítése, valamint a Szövetségi Ügyvédi Kamara minőségi kitüntetése miatt folyamatos továbbképzésre kötelezettek, így Irodánk ügyvédei a lehető legközelebbről követik nyomon a jog folyamatos továbbfejlődését
 • Képviselet helyben
 • Német ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezünk, míg magyar kollégáink biztosítása általában csupán 25.000,- €-ig terjed

Irodánk főbb előnyei magyar peres képviselet esetén:

 • Német minőséget biztosítunk magyar ügye vitele során is
 • Német ügyvédi felelősségbiztosítással rendelkezünk, míg magyar kollégáink biztosítása általában csupán 25.000,- €-ig terjed

Választottbíróság

Több évnyi szakmai tapasztalattal rendelkezünk egyebek mellett vállalkozások képviselete terén választottbírósági eljárásokban, továbbá határon túli választottbíróságok felállítása terén, többek között az olyan jelentős eljárásokban, mint a Bécsben székelő Nemzetközi Választottbíróság előtt lefolytatott Bombandier Transportation elleni, valamint a SUEZ Environment S.A.S. elleni eljárás.

> Bővebben a választottbírósági jogról

Hazai és nemzetközi választottbíróság

Nagy László német ügyvéd, kereskedelmi és társaság jogi, valamint nemzetközi kereskedelmi jogi szakügyvéd mind a nemzeti, mind a nemzetközi választottbírósági eljárások aktív bírája, többek között választottbíró a Zürichben működő Svájci Nemzetközi Válaszottbíróságon (Swiss Chambers Arbitration), valamint állandó bírói tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett állandó Választottbíróságnak. Mindezek mellett aktív tagja a Kölnben székelő Német Választottbírósági Intézetnek (D.I.S.).

Több évnyi szakmai tapasztalattal rendelkezünk egyebek mellett vállalkozások képviselete terén választottbírósági eljárásokban, továbbá határon túli választottbíróságok felállítása terén, többek között az olyan jelentős eljárásokban, mint a Bécsben székelő Nemzetközi Választottbíróság előtt lefolytatott Bombandier Transportation elleni, valamint a SUEZ Environment S.A.S. elleni eljárás.

Értékesítési jog

Hazai és nemzetközi disztribúciós ügyekben több évtizedes tapasztalattal rendelkezünk mind szerződéses jog, mind peres ügyek vitele során.

Nagy László egyben ellátja a Nürnbergi és a Müncheni Ügyvédi Kamara szakügyvédeinek továbbképzését is e téren.

> Bővebben az értékesítési jogról

Az értékesítési, terjesztési vagy disztribúciós jog az áruk és szolgáltatások területének széles körét és szereplőit felöleli, mint a valódi és „nem valódi” kereskedelmi képviselő, a bizományos, a valódi és „nem valódi” márkakereskedő vagy a Franchise-partner.

A kereskedelmi képviselők jogától, így főleg az ún. kiegyenlítési igénytől eltekintve e jogviszonyok Európa-szerte alig kerültek részletesen törvényileg szabályozásra. Így Németországban, Magyarországon és más európai országokban is a piaci szereplők az egyes nemzeti bíróságok, valamint az Európai Bíróság joggyakorlatára vannak utalva. A piacok globalizációja és digitalizációja miatt viszont nemcsak a piaci szereplőknek, de jogi képviselőiknek, valamint a bíráknak is mind újabb kérdésekkel és kihívásokkal kell szembenéznie. Ennek köszönhetően az Európai Bíróság joggyakorlata is legalább olyan dinamikusan változik, mint maga a piaci szerkezet.

Egy jó disztribúciós joggal foglalkozó szakembernek ezért egyszerre kell olyan szerződéses és peres specialistának lennie, aki az egyes államok nemzetközi magánjogát és aktuális joggyakorlatát is ismeri.

Mi Európa-szerte képviseljük ügyfeleinket e téren. Ezért is állítottuk össze 2017-ben az Határon átnyúló értékesítési jog alapjai c. tanulmányunkat.

Társasági jog

Irodánk rendszeresen képviseli társasági tagok és társaságok érdekeit. Emellett eljárunk új német, magyar vagy külföldi társaságok és cégek alapítása során. Német vagy külföldi cégalapítás, vagy éppen a nem fizető német partner személyes felelősségre vonása terén forduljon hozzánk bizalommal.

> Bővebben a társasági jogról és cégalapításról

Cégalapítás / céges ügy Németországban

Németországi cégalapítás során irodánk 1999 óta magyar nyelven áll az Ön rendelkezésére az Önnek megfelelő cégforma kiválasztásától a társasági szerződés megszerkesztésén, a bankszámlanyitáson és az adószám igénylésén át a már meglévő társaság működése során felmerülő valamennyi jogi kérdésig bezárólag. Egyben magyar nyelven látjuk el német cége könyvelését is.

Cégalapítás / céges ügy Magyarországon

Irodánk ügyvédei nemcsak németországi, de magyar ügyvédi engedéllyel is rendelkeznek. Így magyar cég alapítása során is rendszeresen eljárunk. Önnek így magyar céges  ügye során sem szükséges Magyarországra utaznia.

Felelősségáttörés a társasági jogban

Az elmúlt években mind a magyar, mind a német felsőbíróságok előtt több precedens értékű ügyben védtük meg ügyfeleink érdekeit, legyen szó akár a magyar vezető tisztségviselők felelősségének a korlátozásáról, akár a nem fizető német partner vezető tisztségviselőjének a személyes felelősségre vonásáról. Amennyiben a társasági tag és/vagy vezető esetén felelősségáttörési kérdés merül fel, mi biztos pontként tudunk szakértő segítséget nyújtani Önnek.

Csőd- és felszámolás

Irodánk ellátja hitelezői érdekek képviseletét akár a felszámolási és csődeljárás elrendelése előtt, akár ezen eljárások keretein belül. Ügyfeleink érdekeit képviselve eljárunk sérelmezett felszámolói döntések megtámadása során is német és magyar felszámolási bíróság előtt.

> Csőd és felszámolás, fizetésképtelenség, hitelezői igények

Csapatunk ezen felül kifejezetten erre a jogterületre szakosodott ügyvédei lebonyolítják a társaságok számára már szükségtelenné vált németországi, magyarországi leány- és projektvállalatok végelszámolását.

A végelszámolási eljárás keretein belül gondoskodunk Németországban és Magyarországon:

 • a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályok mindenkori betartásáról,
 • a társasággal kapcsolatos jogi és adózási ügyletek kezeléséről,
 • valamint a társaság megszűnésével egyidejűleg a társaság cégjegyzékből való törlésről.

Fontos különbség Németországban Magyarországhoz képest az öncsődjelentési kötelezettség, amelynek elmulasztása büntető- és kártérítési jogi kötelezettségeket vonhat maga után. Németországi cége fizetésképtelensége esetén forduljon ezért szakértőhöz.

IP-jog

A német szerzői és versenyjogra, mely az európai közösségi jog normáinak része, különösen nagy hatással van a bírói jogalkotás. A bírói jogalkotás az üzleti élet résztvevői számára egyre nehezebben követhetővé teszi a nevezett két, már törvényi alapjaiban is nagyon összetett jogterületet. E tárgykörben ügyfeleink számára elsősorban a szerzői-, védjegyjogi- valamint szellemi alkotásokkal kapcsolatos egyéb jogvédelem területén nyújtunk átfogó jogi tanácsadást, valamint látjuk el magyar jogosultak peres és peren kívüli képviseletét Németországban.

> Tudjon meg többet a sezrzői jogról, védjegyjogról és versenyjogról

Ezen felül rendszeresen járunk el más európai államok védjegy- és szabadalmi hatóságai előtt, valamint a spanyolországi Alicante városában székelő az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (korábban Belső Piaci Harmonizációs Hivatal) előtt ún. európai védjegy (CTM – community trade mark) bejegyzési és megújítása során. Ennek segítségével az ön védjegye a teles Unió területén védelemben részesül anélkül, hogy Önnek külön-külön lenne szükséges bejegyzési eljárásokat lefolytatni.

Úgyszintén ellátjuk az Ön képviseletét olyan esetekben, amikor Ön meglévő nemzeti szellemi tulajdonának védelmét szeretné világszerte kiterjeszteni. Rendszeresen látjuk el ugyanis ügyfeleinket tanáccsal és képviselettel a svájci Genfben székelő Szellemi Tulajdon Világszervezet (WIPO – World Intellectual Property Organization) előtti ügyekkel kapcsolatban.

A széles körű nemzetközi harmonizáció ellenére előfordulhat, hogy Önnek speciális igényei merülnek fel. Míg ugyanis az európai jogrendszerek találmányok újdonságával és ipari hasznosíthatóságával kapcsolatban általában szigorúbb követelményeket állítanak, úgy az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala (USPTO – United States Patent and Trademark Office) előtt adott esetben olyan szabadalom bejegyzése is lehetséges, amelyre Európában Önnek nem lenne módja.

További részletekkel kapcsolatban bátran lépjen kapcsolatba ügyvédeikkel.

Kártérítés

Kártérítési eljárások során az eljáró ügyvédnek egyszerre szükséges átlátnia az egyes nemzeti jogok szerint jelentős eltérést mutató jogalapi kérdéseket, valamint a széles skálán mozgó kártérítési összegeket. E területen kiemelkedően magas a törvényileg nem kodifikált körülmények száma. Ezek például: a faktikus ügyvezető kártérítési felelőssége, a tagok és vezető tisztségviselők korlátolt felelősségének áttörése vagy az egyes sérelemdíj és kártérítési összegek kérdése a bíróságok joggyakorlata alapján (pl. német Schmerzensgeldtabelle).

> Bővebben a kártérítésről

Rendszeresen látjuk el magyar és nemzetközi ügyfeleink képviseletét külföldi elemmel bíró kártérítési ügyekben rendes bíróságok, valamint hazai és nemzetközi választottbíróságok előtt.

Ez magában foglalja a közlekedése balesetek miatti kártérítést az okozóval és annak biztosítójával szemben is, és felöleli egyben az olyan volumenű ügyeket is, mint az államok és közjogi szervezetek elleni kártérítési pereket is nemzetközi befektetésvédelmi egyezmények alapján nemzetközi választottbíróságok előtt, vagy éppen az Emberi Jogok Európai Egyezménye alapján a Strasbourgban székelő Emberi Jogi Bíróság előtt.

Magyarország

Magyarország valamennyi bírósága előtt eljárunk a Kúriáig és az Alkotmánybíróságig bezárva. Magyar ügyvédi engedélyünknek és anyanyelvi magyar nyelvtudásunknak köszönhetően pedig Németországból is elláthatunk minden olyan ügyet, amelyhez Önnek magyar ügyvédre lenne szüksége. Ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesített okiratok szerkesztése, földhivatali ügyintézés magyar ingatlan miatt, magyar cégalapítás vagy cégbírósági eljárás, hagyatéki vagy peres ügy esetén forduljon hozzánk bizalommal.

> Tudjon meg többet a magyarországi eljárásról

Magyar és német hagyatéki ügyek

Nürnbergi székhelyű irodánkból kezeljük az Ön hagyatéki és ingatlanügyeit is Németország és Magyarország teljes területén. E körben elkészítjük a szükséges adásvételi vagy egyéb szerződéseket, végrendeleteket, valamint eljárunk a német és magyar hatóságok előtt, így Önnek nem kell feltétlenül több ezer kilométert utaznia helyi hagyatéki vagy ingatlanügye miatt.
Németországi ingatlanügyek

Irodánk teljes körűen képviseli Önt németországi ingatlanvásárlással, -eladással, -bérbeadással vagy bármilyen egyéb módon történő hasznosítással kapcsolatban. Tevékenységünk magában foglalja a szükséges szerződések elkészítését, előzetes tájékozódást a földhivatalnál, teljes körű képviseletet telekkönyvi- és egyéb ingatlan-nyilvántartási eljárások során, valamint szükség esetén személyes tárgyalást is német érintettekkel.

Magyarországon hagyatéki ügyekben általában az elhunyt utolsó ismert lakóhelye szerint illetékes közjegyző jár el. Ha Ön külföldön élő magyar, sokszor megoldhatatlan problémát okoz a rendkívül rövid magyar eljárási határidők betartása és a részvétel a közjegyző előtti hagyatéki ügyekben.

Irodánk vállalja az Ön teljes körű képviseletét a magyar hagyatéki eljárás során, így Önnek nem szükséges Magyarországra utaznia, így rengeteg költségtől kíméli meg saját magát.

Magyarországi ingatlanügyek

Magyarországi ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés során általában kötelező a jogi képviselet. Önnek azonban nem szükséges magyarországi ügyvédet is bekapcsolnia az eljárásba, hiszen Irodánk teljes körű eljárásra jogosult Magyarország területén is, így Önnek nem is szükséges Magyarországra utaznia magyar ingatlanjaival kapcsolatos ügyintézés céljából. Irodánk ügyvédi egy magyarországi ügyvéddel mindenben azonos pozíciót élveznek, így Önt teljes körűen tudjuk képviselni a magyar földhivatalok előtt. Az szerződés németországi ellenjegyzésétől kezdve az ingatlan-átruházás miatti adóhatóság előtti képviseletig bezárólag teljes körűen képviseljük az Ön érdekeit.

A BÁCS-KISKUN MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA NÉMETORSZÁGI MEGBÍZOTTJA

Irodánk ellátja a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara németországi képviseletét is. Ezentúl közreműködünk a Németország és Magyarország közötti gazdasági kapcsolatok élénkítésében.

E kapcsolatos élénkítése során együttműködünk az illetékes Bajor Gazdasági, Közlekedési és Integrációs Tartományi Minisztérium kelet-nyugati kapcsolatok erősítéséért felelős részlegével, valamint a Nünbergi Nagyvárosi Régió szerveivel.

E körben elősegítjük befektetők keresését és letelepítését a Bács-Kiskun megyei régióban, amely kedvező üzleti feltéteket nyújt mindenféle ipari és üzleti tevékenységhez. Ez legutóbb a DAIMLER AG Bács-Kiskun megyei letelepedésével bizonyosodott be.

Ügyvédi ellenjegyzés

Magyarországon is bejegyzett ügyvédkénti eljárási jogosultságunknak köszönhetően vállaljuk üzleteinek, többek között cégalapításának, társasági részesedése adásvételének, ingatlanügyeinek, végrendeletének és más olyan dokumentumainak magyar jog szerinti Németországból történő elintézését, amelyhez a törvény szerint magyar ügyvéd általi ellenjegyzés szükséges. Önnek tehát ügyvédi ellenjegyzést igénylő ügyei intézéséhez nem szükséges Magyarországra utaznia.

Elektronikus kommunikáció

Mivel irodánkban a magyar átlagot jóval megelőzve a magyar bíróságokkal és hatóságokkal folytatott kommunikáció mára több mint 90 %-ban kizárólag elektronikusan folyik, a rajtunk keresztül folytatott kommunikáció sokszor gyorsabb és hatékonyabb mint ha Ön egy magyarországi székhelyű kollégát vett volna igénybe.

Irodánk még magyar kollégáink többsége előtt állt át kizárólagos elektronikus kommunikációra a magyar polgári bíróságokkal. A legújabb technológia (minősített elektronikus aláírás, jogi képviselők részére létrehozott hivatali kapu és központi elektronikus kézbesítési rendszer) segítségével minden iratunk néhány másodperc alatt eléri a járásbíróságtól kezdve a Kúráig bezárólag valamennyi magyar bíróságot. A bíróság végzéseit és ítéleteit szintén kizárólag elektronikus úton minősített hivatali e-aláírásával ellátva juttatja el részünkre. Ennek köszönhetően egyrészt olyan effektív kommunikációt értünk el, amely gyorsabb ügyintézést tesz lehetővé, mint a hagyományos Magyarországon belüli postai kézbesítés, másrészt környezetkímélő is, mivel végérvényesen szakít az ügyvédek körében egyébként jellemző pazarló papírfelhasználással.

Digitális okirat szerkesztése

A legújabb technológiának és a magyar jogrendben bekövetkezett törvényi módosításoknak köszönhetően irodánk vállalja továbbá a magyar vagy más európai hatóságok és bíróságok előtt történő felhasználására szánt elektronikus okiratok elkészítését, amelyek az Európai uniós újraszabályozásnak megfelelően olyan bizonyító erővel bírnak, mintha azokat az érintett államban készítettek volna.

Magyar vagy német peres ügyével forduljon hozzánk bizalommal.

A, UK, USA, UAE, Irán

Ausztriában, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Arab Emírségekben és Iránban is ellátjuk ügyfeleink képviseletét peres és választottbírósági eljárások során is. Irodánk külföldi jogászai az adott országból érkeztek és anyanyelvi szinten beszélik a nyelvet, valamint ismerik az adott ország jogi és társadalmi hátterét. Önnel viszont folyamatosan magyar nyelven tartjuk a kapcsolatot.

> Bővebben az A, UK, USA, UAE, Irán témáról

Az Ön legfőbb előnyei:

 • Német minőség – magyar nyelvű Ügyintézés;
 • Nincs információveszteség és kommunikációs nehézség a külföldön lévő külföldi ügyvéddel;
 • Nem szükséges külföldre utazni;
 • A különböző időzónák között időeltolódás többé nem az Ön problémája;
 • Maximális biztonság a német ügyvédi felelősségbiztosításra tekintettel.

Proktmenedzsment

Mint vállalkozói szemléletű partner ügyfeleink segítségére vagyunk a klasszikus ügyvédi képviseletet meghaladó speciális projektek lebonyolítása, valamint közbeszerzési eljárások és nemzetközi adózási kérdések során is.

> Tudjon meg többet a közbeszerzéskről, tenderekről és projektekről

A külföldi elemmel rendelkező bizalmi vagyonkezelés során kiemelt figyelmet fordítunk ügyfeleink speciális igényeire, amely során garantálható anonimitásuk vagy érzékeny befektetői pozícióik maximális védelme.

Emellett rendszeresen segítjük magyar vállalkozások piacra jutását és sikeres működését Németországban elsősorban közbeszerzési eljárások során már a megfelelő projektek felkutatása során egészen a pályázási eljárás teljes lebonyolításáig.