02

Osnivanje Vaše tvrtke u Njemačkoj

9. Jun 2020 Vijesti

Uvod

Njemačka, kao jezgra Europe u geografskom smislu, također predstavlja srce i dušu europskog privrednog područja. Ovo područje pruža mogućnost razvoja i napretka  Vašoj tvrtki, bilo koje vrste i veličine. Razlog tome su svakako podrška i povezanost, koju njemački pravni sustav nudi svima, kao i mogućnost kontinuiranog razvoja i dugog vijeka Vaše tvrtke..

Što možete očekvati u procesu osnivanja tvrtke, na šta da pazite i u kojoj mjeri je izbor sjedišta Vaše nove  tvrtke presudan, odgovara Vam NZP NAGY LEGAL u nastavku članka.

Srednje velike tvrkte: Кoliko je velika Vaša tvrtka?

Svaki početak je mali, bez obzira koliko su ciljevi visoki. U globalnoj usporedbi, njemačka korporativna kultura ističe se ponajprije u pogledu sastava pojedinih oblika tvrtki i njihovog utjecaja.

Usporedba malih i velikih tvrtki  nije previše istaknuta. Bruto dodana vrijednost, koja se zasniva na malim i srednjim poduzećima (MSP) je značajna (u cijeloj državi 47,1% –  od 2013; s rastom od 18% u razdoblju od 2010-2015).

MSP su tvrtke sa do 500 zaposlenih i godišnjim prometom do 50 Mil. €

Ove brojke su dobar pokazatelj za to koliko srednje velike tvrtke u Njemačkoj mogu biti uspješne. Ukoliko Vaš poslovni plan cilja na veličinu tvrtke u ovom okviru, to Vam može biti od pomoći. Kao tvrtka srednje veličine dobivate potporu kroz ekonomsku politiku države u vidu: smanjenja birokratskih rashoda; postojanja prvoklasnih mogućnosti izbora i zbrinjavanja sirovina; pojednostavljenog financiranja iz javnog sektora; pojednostavljene koordinacije kvalificiranih radnika; programa za podrške Statrt-up projektima i mnogo toga.

Velika prednost MSP je u osiguravanju svestranosti: od proizvodnje robe, bilo koje veličine do pružanja usluga svih vrsta, sve je moguće. Vaša tvrtka osigurana je u privrednom području koje se razvija jos od srednjeg vijeka.

Veličina Vaše tvrtke je Alfa i Omega

Na što se fokusira veličina Veše tvrtke? Ako imate izbor između mnogo oblika poslovanja, ne smijete potcijeniti Vašu odluku. Odabrana forma je kamen temeljac za izglede i dalje puteve Vaše tvrtke. Prilikom odabira NZP NAGY LEGAL Vam je na raspolaganju i rado pruža potporu na Vašem putu ka cilju.

Njemačka nudi širok spektar mogućnosti za pokretanje poslovanja, različite vrste tvrtki dolaze na najbolje načine, ovisno o njihovoj veličini i kapitalu. Korporacija je najcešći oblik poduzeća u Njemačkoj.

U nastavku ce biti predstavljene 3 najvažnije korporacije i dodan popis drugih opcija poduzeća:

  • Važno je Društvo sa ograničenom odgovornošću (D. o. o.), međunarodno poznato kao „Limited Liability Company“.Uvjeti su najmanje jedna osoba kao osnivač, osnivački kapital od 25.000 €, od čega 12.500 €. kao minimali Upisom u Poslovni registar, osnivanje je službeno. Mora biti imenovan najmanje 1 direktor. Ovaj je model tvrtke izuzetno fleksibilan i višelsojan, moze se prilagoditi bilo kojem poslovnom planu i samim tim predstavlja najpopularniji oblik poduzeća.
  • Oblik Poduzetničke tvrtke (PT) posebno je prikladan za Start- up koji nudi poslovne mogućnosti od 1. studenog 2008. Poduzetnička tvrtka zasniva se na istim uvjetima kao i Drustvo sa ograničenom odgovornošću, s osnivačkim kapitalom od 1 €. Ovaj se sustav temelji na stvaranju rezervi: godišnje mora biti stavljeno u rezervu 25% godišnjeg viška, kako bi se jednog dana prešlo u d.o.o.
  • Takodjer rasprostranjen je i oblik Dioničarskog društva (D.d.), takozvano „Joint Stock Company“. Najmanje 5 osnivača dužno je osnovati zajedničko društvo koje preuzima dionice. Broj dioničara ne smije pasti ispod 5 za cjelokupno postojanja društva. Godišnje izvješće podložno je zahtjevima transparentnosti. Takodjer se imenuje upravni i nadzorni odbor. Upisom u Poslovni registar D.d. postaje službeno. Ovaj model poduzeća, koji je proizišao iz njemačkog pravnog sustava, posebno u pogledu transparentnosti upravljanja, stekao je veliku popularnosti. U medjuvremene, takodjer se razvio i u drugim pravnim sustavima.

Takodjer postoje i druge vrste poduzeća koje možete odabrati:

  • Komanditno društvo na dionice: takodjer predstavlja korporaciju, u kojoj upravni odbor čine lično odgovorni partneri;
  • Javno trgovačko društvo: društvo u koje se udružuju dvije fizičke ili pravne osobe ili više njih zbog trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom, a svaki član društva odgovara vjerovnicima društva osobno i neograničeno solidarno cijelom svojom imovinom;
  • Komanditno društvo: trgovačko društvo u koje se udružuju dvije ili više osoba radi trajnog obavljanja djelatnosti pod zajedničkom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obveze društva solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovara za obveze društva samo do iznosa određenog imovinskog uloga u društvo (komanditor);
  • D.o.o. i Komanditno društvo/ Javno trgovačko društvo: partnerstvo između tvrtki i pravnih osoba, temeljeno na pravilima Komanditnog ili Javnog trgovačkog društva. 

Rast i razvoj

Kako vaše poslovanje raste, razmotrit ćete širenje na inozemno tržište. Ovdje takodjer postoje različiti pristupi, a razlika se ogleda u rasponu neovisnosti.

Podružnica (tvrtka kći) Vam daje pravno neovisnu tvrtku, koja privredno ovisi o matičnoj. Podružnica je opremljena vlastitom imovinom, upravljanjem, knjigovodstvom i računovodstvom. U području privredne strategije matična tvrtka je lider. Takva podružnica (tvrtka kći) upisuje se u Poslovni registar.

Podružnica samostalno sudjeluje u poslovnim transakcijama, ali nema svoju pravnu sposobnost, pravno ostaje dio sjedišta tvrtke.

Uloga korporativnog oblika pred poreskom službom

Ispada da menadžeri i poduzetnici upravljaju u kojoj mjeri izbor tvrtke ovisi o ukupnom iznosu poreza i na koji način zadržati taj iznos što je moguće niži. Slijedi kratki uvod o tome na koje poteškoće možete računati i na što treba paziti. Porez se naplaćuje na saveznoj, pokrajinskoj i općinskoj razini. Bez brige, njemački je porezni sustav složen, ali i jedan od najučinkovitijih i najisplativijih. Naplata poreza ovisi o odabranom zakonskom obliku.

Dioničarsko društvo, Preduzetnička tvrtka i Društvo sa ograničenom odgovornošću podliježu porezu na dohodak od 15% godisnjeg dohotka (ukljucujuci rapodjelu i zaradu). Tome se dodaje porez na promet i solidarni dodatak.

Porez na promet je općinski porez i utvrdjuje se prema visini prihoda od prometa. Općine same odredjuju visinu postotne stope zasnivanu na financijskim potebama općine.

Naknada za solidarnost prikuplja se od 1995. Ovaj dodatni porez na dohodak / porez na dobit opravdavan je visokim troškovima ponovnog ujedinjenja Njemačke. Trenutno se temelji na 5,5% poreza na dohodak.

Ne treba zaboraviti porez na dodanu vrijednost (PDV) od 19% ili 7% koji tvrtke uzimaju i prosljeđuju poreznim vlastima.  Dodavanje PDV svakoj razmjeni usluga ne uzrokuje dodatne troškove. PDV snosi potrošač. Poseban slučaj je porez na uvoz robe, koji pogadja robu uvezenu iz zemalja trećeg reda koje se nalaze van granica Europske Unije, radi jednakog tretmana svih proizvoda, i naplacuje ga carinska uprava.

Porez na imovinu i porez na prijenos imovine moraju se plaćati ukoliko postoji imovina ili prodaja imovine.

Izbor sjedišta tvrtke

Ovaj bi vam uvod trebao dati kompaktni pregled svega na što je važno obratiti pozornost prilikom osnivanja tvrtke u Njemačkoj. Naravno, za zajamčeni uspjeh savjetujemo zapošljavanje poreznih savjetnika i odvjetnika kako bi izbjegli iznenađenja i usredotočili se na vašu poslovnu ideju bez smetnji.

Kao što je već spomenuto, veliki dio naplate poreza ovisi o općini, tako da to treba uzeti u obzir pri odabiru sjedišta tvrtke. Ako svoju poreznu politiku uskladite s poslovnom idejom, možete postići kontinuirani rast vaše tvrtke.

Мetropolitanska regija Nürnberg-Fürth:

Smješteno u srcu sjeverne Bavarske, a što je još važnije u srcu Središnje Frankonije, metropolitansko područje Nürnberg-Fürth jedno je od najnaprednijih gospodarskih područja. Upravo ovdje ured NZP NAGY LEGAL ima svoje sjedište.

Pokrajina Bavarska vrlo je napredna i bogata, i upravo se ovdje u Nürnbergu stoljećima razvijalo uspješno ekonomsko tržište. Nürnberg-Fürth je privredni centar vrijedan 27 milijardi eura. Sastoji se od više od 14 000 tvrtki koje su primarno aktivne u području energije, inovacija i medicine. Veliki broj fakulteta, posebice tehničkih, nudi savršen pristup istraživanju i razvoju u ovom području. Ovo područje u svakom pogledu predstavlja prostor za inovacije, kreativnost i ambicije, kao prostor u kojem se vaša poslovna ideja može realizirati, razvijati i dokazati na tržištu. Sajam u Nürnbergu nudi mogućnost stjecanja novih kontakata i ugovora od 1974. godine i kontinuirano raste svake godine s rastom privrede na ovom području. NZP NAGY LEGAL također ima iskustva s poslovnim aranžmanima, od kojih najnovija uključuju vodeće indijske tvrtke u automobilskom i inovacijskom sektoru.

Porezne stope na području Nürnberg-Fürth niže su nego u većini drugih velikih njemačkih gradova. Porez na promet je niži, a ulaganja u istraživanje i razvoj mogu se izvršiti na temelju poreznih olakšica savezne vlade, državnih i investicijskih programa s Europskom Unijom.

Svakako treba spomenuti i ljepote ovog srednjovijekovnog carskog grada koji stoljećima odolijeva utjecaju. Uz moćne stare gradske zidine, prekrasnu rijeku Pegnic i plavo frankonsko nebo, čini se da je dobro mjesto za pokretanje vlastitog posla.

Mi iz NZP NAGY LEGAL također se nalazimo u centru Nürnberga i stojimo vam na raspolaganju pri osnivanju vlastite tvrtke!

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Bilten