KERNGEBIETE

02

Naša ponuda

NZP NAGY LEGAL nudi široka rješenja u oblasti trgovačkog prava.

Vođenje postupka u inostranstvu

Imati pravo i biti u pravu su dvije različite stvari. Odvjetnički uredi često nude usluge vođenja postupka kao podrazumijevajuće i osnovne usluge.
Sa druge strane za uspješno vođenje procesa potrebne su od zastupnika stranaka još tri stvari:
Saznajte više o temi vođenja postupka
Pored sveobuhvatnog poznavanja procesnog prava u praksi potrebno je biti stručnjak za pravne oblasti koje su uključene u spor. Jer odlučujuće pitanje u procesu, koja  strana mora da dokaže okolnosti, uvijek zavisi od posebnih propisa u onim oblastima prava na koje utječe pravni spor.

I treće. iskusnom pravnom zastupniku treba nepogrešiv osjećaj za taktiku, kao i dio pregovaračkih vještina, pored svih potrebnih specijalističkih znanja. Pored svih pravnih okvira, parnica ostaje ipak jedan strateški projekat.

Širom Njemačke kao i u inostranstvu vodimo procese u oblasti privrednog prava pred državnim kao i arbitražnim sudom i to sa posebnom pažnjom na procesnu ekonomiju.

Našem znanju u ovoj oblasti vjeruje i odvjetnička komora u Minhenu. Tamo i u drugim institucijama obučavamo kolege pravnike iz oblasti privrednog prava o temama vođenja parnice pred gospodarskom komorom.

Razgovarajmo o tome!

Laszlo Nagy                                      Odvjetnik                                            Stručni odvjetnik za trgovačko i kompanijsko pravo                             Stručni odvjetnik. za međunarodno trgovačko pravo

e-mail: Laszlo.nagy@nzp.de

Arbitraža

Naš ured posjeduje dugogodišnje iskustvo u zastupanju kompanija u arbotražnim sporovimakao i u formiranju arbitražnih sudova u inozemstvu. Naprimjer, ured NZP NAGY LEGAL je vodio veliki spor protiv Bombardier Transportation, kao i protiv SUEZ Environnement S.A.S. pred međunarodnim arbitražnim sudom u Beču.
Saznajte više o arbitraži
Arbitražni postupci- državni i međunarodni

Odvjetnik Nagy, također stručni odvjetnik za trgovačko i kompanijsko pravo, je i međunarodni i domaći arbitar. Između ostalog, aktivan je u međunarodnom arbitražnom sudu u Švicarskoj u Zurichu (Swiss Chambers Arbitration) i stalni je član mađarskog arbitražnog suda. Također je aktivni član Njemačkog instituta za arbitražu u Kolnu (D.I.S.)

Naš ured posjeduje dugogodišnje iskustvo u zastupanju tvrtki u arbitražnim postupcima kao i u formiranju arbitražnih sudova u inozemstvu. Naprimjer, ured NZP NAGY LEGAL је vodio veliki spor protiv Bombardier Transportation, kao i protiv SUEZ Environnement S.A.S. pred međunarodnim arbitražnim sudom u Beču.

Tema arbitraža

Hinweise zum Schiedsverfahren

Unterschiedliche Schiedsordnungen

Auslegung

„Pathologische“ Schiedsklausel

Bindung des Insolvenzverwalters an Schiedsvereinbarung

Schiedsgerichte nach Ländern

zakon o distribuciji

Pravo distribucije, na državnom kao i na međunarodnom nivou, je jedna od naših centralnih oblasti djelovanja.

NZP- odvjetnik Nagy je referent za mjere obuke u oblasti prava distribucije za stručne odvjetnike nirnberške i minhenske odvjetničke komore.

Saznajte više o pravu distribucije
Pravo distribucie uključuje specifično pravne odnose svih osoba i tvrtki, koje su trajno aktivne u pružanju usluga ili prodaji robe, bilo da se radi o ovlašćenom predavaču. lažnom ovlašćenom prodavaču, komisionaru ili davaocu franšiza. Sa izuzetkom ovlašćenog prodavača, kao i drugih prodajnih savjetnika, pravni odnosi aktera u prodaji u Europi nisu zakonom regulisani osim u par slučajeva. Pravo distribucije u Njemačkoj, kao i u Europi, u velikoj mjeri određen je odgovarajućom nacionalnom pravosudnom obukom, kao u EuGH. Globalizacija i sve veća digitalizacija tržišta, suočavaju aktere i njihove pravne savjetnike kao i pravosuđe u oblasti prava distribucije sa novim izazovima i zadacima. Stoga se zakoni o distribuciji razvijaju na nacionalnoj osnovi dinamično, kao i sama ova pravna oblast.

Dobar odvjetnik za distribuciju mora biti dokazani advokat za ugovorno pravo sa dobrim poznavanjem međunarodnog privatnog prava, kao i stručnjak za trenutna dešavanja u sudskoj praksi. Mi vodimo pravne procese u ovoj oblasti po cijeloj evropi. Razgovarajmo o tome i zatražite naš priručnik o osnovama zakona o prekograničnoj distribuciji iz 2017. Vaša kontakt osoba:

Odvjetnik Nagy                                              Stručni odvjetnik za trgovačko i kompanijsko pravo                                        Stručni odvjetnik za međunarodno privredno pravo

Tvrtke i odgovornost organa

Naš odvjetnički ured štiti interese pojedinačnih dioničara ili dioničarskih društava. Zavisno od situacije to može biti izvan ili u okviru sudskog postupka. Sporovi udruženja mogu uticati na dioničare lječničke prakse, klinike, proizvodna, komercijalna i trgovinska poduzeća kao i na grupe poduzeća.
Saznajte više o tvrtki i odgovornosti organa
U slučaju sporova dioničara odvjetnički ured NZP NAGY LEGAL iz Nirnberga takođe djeluje kao arbitar pred domaćim i međunarodnim arbitražnim sudovima.

Sporovi dioničara mogu uticati na dioničare lječničke prakse, klinike, proizvodna, komercijalna i trgovinska poduzeća kao i na grupna poduzeća.

Naš ured zastupa interese pojedinačnih dioničara kao i dioničarskih udruženja. Zavisno od situacije tomože biti izvan ili u okviru sudskog postupka. Mi posjedujemo dugogodišnje iskustvo u različitim vrstama sporova, bilo da je u pitanju osporavanje rješenja, isključenje partnera, spor o nagodbi partnera ili slično.

U slučaju sporova dioničara također djelujemo kao arbitri pred domaćim i inostranim arbitražnim sudovima.

 

Tema sporovi dioničara

Schlichtungsverfahren bei Gesellschaftsstreitigkeiten

„Russisches Roulette-Klausel“ im Gesellschaftsvertrag zulässig

Verbot von Koppelungsklauseln in GmbH-Geschäftsführerdienstverträgen?

Pravo tvrtki

MI zastupamo interese poverilaca ili dužnika u postupku podnošenja zahtjeva insolventnosti, kao i u otvorenom postupku insolventnosti poduzeća, posebno u postupcima sudskog izbjegavanja, koji pokreće ili stečajni upravnik ili povjerioci stečajnog dužnika.

NZP NAGY LEGAL- zastupa interese povjerilaca ili dužnika u postupku podnošenja zahtjeva insolventnosti, kao i u otvorenom postupku insolventnosti poduzeća, posebno u postupcima sudskog izbjegavanja, koji pokreće ili stečajni upravnik ili povjerilac stečajnog upravnika. U insolventskom postupku važe posebna pravila o teretu dokazivanja, čije poznavanje je odlučujuće za proces.

Naš tim se bavi, u ime stečajnog upravnika, produžnicama koje više nisu potrebne u NJemačkoj i Mađarskoj. NZP NAGY LEGAL također radi za Njemačke stečajne upravnike u Mađarskoj, ako se mađarska imovina dužnika likvidira u okviru stečajnog postupka u Njemačkoj.

Мađarska

U okviru likvidacije unutar Mađarske naša kancelarija brine o okvirima usklađenosti sa relevantnim zakonskim koracima likvidacije i brisanja poduzeća iz gospodarskog registra sa svim pravnim i poreskim pitanjima vezanim za prestanak postojanja poduzeća.

insolventsko pravo

Mi zastupamo interese povjerilaca ili dužnika u postupku podnošenja zahtjeva insolventnosti, kao i u otvorenom postupku insolventnosti tvrtke, posebno u postupcima sudskog izbjegavanja, koji pokreće ili stečajni ili upravnik ili povjerilac stečajnog dužnika. U insolventskom postupku važe posebna pravila o teretu dokazivanja, čije poznavanje je odlučujuće za proces.
Saznajte više o insolventnosti tvrtke, zastupanju poverilaca, podnošenja zahteva za stečaj
Naš tim se bavi, u ime stečajnog upravnika, proužnicama koje više nisu potrebne u Njemačkoj i Mađarskoj. NZP NAGY LEGAL također radi za njemačke stečajne upravnike u mađarskoj ako se mađarska imovina dužnika likvidira u okviru stečajnog postupka u Njemačkoj.

Маđarska
U okviru likvidacije unutar mađarske naš ured brine o okvirima usklađenosti sa relevantnim zakonskim koracima likvidacije i brisanja poduzeća iz gospodarskog registra sa svim pravnim i poreskim pitanjima vezanim za prestanak postojanja tvrtke.

Pravo intelektualne svojine

Konkurentsko i autorsko pravo predmet su europskog pravnog okvira posebne pravosudne obuke. To čini ove složene pravne oblasti u kompanijskoj praksi teže razumljivim. Odvjetnički ured NZP u ovoj pravnoj oblasti konkurentskog i autorskog prava podnosi tužbe kako u Njemačkoj tako i u inozemstvu, npr, radi utvrđivanja autorskog prava.
Saznajte više o pravu žigova, autorskom pravu i pravu konkurencije
NZP NAGY LEGAL nudi pomoć pri odabiru prave zaštite intelektualnog vlasništva i sastavljanja ugovora. Mi štitimo Vašu pravnu poziciju autora, podjednako ovdje i u inostranstvu. Konkurentsko i autorsko pravo predmet su europskog pravnog okvira posebne pravosudne obuke. To čini ove složene pravne oblasti u kompanijskoj praksi teže razumljivim. Odvjetnički ured NZP u ovoj pravnoj oblasti konkurentskog i autorsko prava podnosi tužbe kako u Njemačkoj tako i u inozemstvu, npr. radi utvrđivanja autorskog prava.

 • Pravo žiga i pravo dizajna
 • Pravo patenta
 • Piraterija produkta
 • Pravo konkurencije i oglašavanja
 • Pravo medija i autorsko pravo
 • Telekomunikacije
 • IT­ pravo
 • Spoljni izvori
 • Zaštita podataka
 • Pravo igara na sreću
 • Farmacijska/zdravstvena zaštita

Tеma intelektualno pravo

Das neue deutsche Kartellrecht

Die „Preisbindung der zweiten Hand“ in China bei der Vertragsgestaltung

Das „neue“ deutsche Designgesetz

Naknada štete

Uspješno vođenje postupka za naknadu štete od odvjetnika zahtjeva posebne kvalitete sa dva aspekta:                            S jedne strane, veliki broj prava na  potraživanja i uslove zahtjeva za potraživanja kako u domaćim tako i stranim pravima često nisu kodificirana nego su se razvijala pojedinačno kroz sudsku praksu (npr. odgovornost generalnog direktora, odgovornost jednog člana D.o.o., negiranje učešća itd.)
Saznajte više o zahtjevima za nadoknadu štete i potraživanja
S druge strane u procesima za naknadu štete mora se posebna pažnja posvetiti okolnostima i često se moraju prepoznati i poštovati posebni propisi o teretu dokazivanja. Poslednja okolnost naročito znači da je pravilno upravljanje postupcima nadoknade štete, bilo da se traži podnosilac zahtjeva ili druge strane, obično povezano sa nesrazmjernim naporima.

Ovo važi za domaće i međunarodne postupke za naknadu štete. Posebno važi za arbitražne postupke, jer u arbitražnom postupku imate samo jednu instancu.

Vaša kontakt osoba za zahtjeve za naknadu štete također u inozemstvu i arbitražnim postupcima:

Odvjetnik Nagy,
Stručni odvjetnik za trgovačko i kompanijsko pravo                              Stručni odvjetnik za međunarodno privredno pravo

Tema potraživanje

Ausgleichsanspruch des Vertragshändlers

Ab 2015 einfachere Vollstreckung innerhalb Europas

Mađarska-naš ured u Budimpešti

Mi smo Vaša kancelarija za trgovačko pravo, aktivna na njemačkom jeziku u mađarskoj.

Mi brinemo za Vaše sudske i vansudske mađarske poslove iz našeg sjedišta u Nirnbergu kao i iz našeg ureda, visoke kompetencije sa mađarskom odvjetničkom dozvolom i na mađarskom jeziku, u Budimpešti, pred svim mađarskim sudovima svih instanci.

Saznajte više o pravnom zastupanju u Mađarskoj
deutsche Standards auch in Ungarn bei Prozessführung, Grundstückskaufverträgen, Gesellschaftssachen, Erbschaft und Zwangsvollstreckung

Wir sind vor Ort. Im Zentrum von Budapest.

Wir führen nach deutschen Standards Ihren Prozess vor ungarischen Zivilgerichten aller Instanzen sowie vor allen ungarischen Schiedsgerichten und wirken im Auftrag der Gesellschafter bzw. des Insolvenzverwalters der deutschen Muttergesellschaft an der Abwicklung ungarischer Tochtergesellschaften sowie an der Veräußerung von Grundstücksobjekten sowie an der Zwangsvollstreckung in Ungarn mit.

Bei uns: Duale Praxis der ungarischen Kollegen

Die ungarischen Anwaltskollegen unserer Budapester Niederlassung weisen neben der juristischen Ausbildung und ständiger Prozesspraxis in Ungarn ebenso eine Ausbildung und die ständige duale Tätigkeit auch in unserem Nürnberger Büro auf.

Ihre Vorteile:

 • effiziente Kommunikation mit Ihnen, wie Sie es innerhalb von Deutschland gewohnt sind
 • Ansprechpartner, die genauso über das notwendige wirtschaftliche Verständnis für Ihre Interessen als deutscher Unternehmer bzw. Insolvenzverwalter verfügen, wie Sie es von einem guten Wirtschaftsjuristen in Deutschland erwarten
 • Ansprechpartner, die in ihrer täglichen bilateralen Praxis bestens auch mit den Besonderheiten des Deutschlandbezuges mit den Rechtsgebieten des deutschen Zivilrechts, des Insolvenzrechts, des deutschen Handels- und Gesellschaftsrechts einschließlich des CISG sowie anderer Abkommen, mit dem europäischen IPR Rom-I-Verordnung, sowie dem IVR EuGVVO vertraut sind

Und weil wir lieben, was wir tun, bringen wir uns und unser Know-how auf den Gebieten des internationalen Handels- und Gesellschaftsrechts auch im ungarischen Universitätsbetrieb ein: Durch regelmäßigen fachlichen Austausch sowie Gastdozententätigkeit an den Universitäten von Pécs sowie Szeged und durch Teilnahme am Europäischen Erasmus-Projekt zur praxisnahen Ausbildung von Studenten.

Ungarische Beurkundungsgeschäfte in Nürnberg

Durch die ständige Tätigkeit unserer ungarischen Kollegen auch in unserem Nürnberger Büro – und mit Doppelzulassung – sind wir zudem in der Lage, Ihr ungarisches Beurkundungsgeschäft, dessen Rechtswirksamkeit die Gegenzeichnung eines ungarischen Rechtsanwalts erfordert (sog. ügyvédi ellenjegyzés), für Sie auch in Nürnberg vorzunehmen. Dies gilt gleichermaßen für grundstücks- und gesellschaftsrechtliche Angelegenheiten, wie Firmengründungen, Erwerb oder Veräußerung von ungarischen Gesellschaftsanteilen, für ungarische Grundstückskaufverträge, Testamente sowie sämtliche anderen Rechtsgeschäfte nach ungarischem Recht.

Seit 20 Jahren gestalten die deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen aktiv mit

1999-2019: Seit 20 Jahren setzen wir uns für die rechtlichen Interessen sowie für die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Akteure der deutsch-ungarischen Außenwirtschaft auf beiden Seiten ein. Wir sind der Initiator von jährlich stattfindenden Wirtschaftsforen in Budapest und in Zusammenarbeit mit der Ungarischen Industrie- und Handelskammer sowie der Metropolregion Nürnberg. Durch den regelmäßigen Austausch zwischen den Wirtschaftsverwaltungen und den Unternehmern auf beiden Seiten bringen wir die beiden Wirtschaftsräume einander ein Stück näher. Erfahren Sie hierzu mehr unter https://www.nzp.de/events-2/

A, UK, USA, VAE, Iran

Mi vodimo postupke pred državnim građanskim kao i arbitražnim sudom u Austriji, Engleskoj, SAD-u, Arapskim emiratima kao i u Iranu, sami ili u saradnji sa našim partnerima. U našem uredu uvijek imate Vašu kontakt osobu kvalifikoanu za odgovarajući državni zakon. Vaša kontakt osoba sa Vama također govori odgovarajući nacionalni jezik.

Saznajte više o A, UK, USA, VAE, Iran
Vaše prednosti:

 • Blizina Vaše pravne kontakt osobe olakšava pravno poštivanje parnice;
 • Nema gubljenja fokusa u informacijama i komunikaciji koja se redovno dešava kada se konsultuje odvjetnik koji se nalazi u inozemstvu;
 • Ustaljeni njemački pravni standardi komunikacije ostaju zagarantovani, što u inozemstvu nije uvijek slučaj;
 • Međukulturalne razlike i vremenske razlike između klijenta i odvjetnika isključuje se od početka;
 • Obimna njemačka odvjetnička grancija odgovornosti za profesionalni nadzor ostaje zagarantovana za klijenta i prilikom vođenja inozemnih posupaka, što nije slučaj u inozemstvu;

Odvjetnik Nagy,
Stručni odvjetnik za trgovačko i kompanisjko pravo                             Stručni odvjetnik za međunarodno privredno pravo

E-mail: laszlo.nagy@nzp.de

Posebni projekti

Kao preduzetnički partner također smo na Vašoj strani kada projekat zahtjeva pouzdanost i/ili pregovaračka umijeća.
Saznajte više o posebnim projektima
Imamo dugogodišnje iskustvo u oblasti povjerenog upravljanja, također, vezano i za inozemstvo, kada je u pitanju legitimni interes naših klijenata, bilo da garantujemo anonimnost u određenim poslovima ili povjerenog upravljanja u pojedinim novčanim tokovima, npr. kompanije za upravljanje imovinom unutar i izvan države.

Vaša kontakt osoba:
Odvjetnik Nagy,
Stručni odvjetnik za trgovačko i kompanijsko pravo                             Stručni odvjetnik za međunarodno privredno pravo

E-mail: laszlo.nagy@nzp.de

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Bilten