A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság legutóbbi, iránymutató elvi jelentőségű döntésében kimondta, hogy az eredeti autópályadíj meg nem fizetése esetén a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által Magyarországon megállapított megemelt útdíjat és azok behajtási díjait elvileg a német bíróságok is megítélhetik a gépjárművek tulajdonosaival szemben.

A gépjármű tulajdonosának felelőssége nem idegen a német jogtól, az autópályadíj előzetes megfizetésének elmulasztása esetén alkalmazott büntető jellegű útdíjemelés pedig sem érdemben, sem (jelenleg) összegszerűségében nem okozza az ordre public, azaz a belföldi német közrend sérelmét.

Ennek ellenére a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által érvényesített autópályadíj megfizetésére vonatkozó marasztalási kérelmekre korábban nem volt lehetőség, mivel a magyar jog alkalmazhatósága miatt meg kellett vizsgálni – ahogyan azt más eljárásokban is kifejtettük -, hogy a magyar jog szerint elfogadható-e ebben az esetben a követelésnek euróban történő kifizetése iránt igényt érvényesíteni.

Álláspontunk szerint egy ilyen kereset a magyar jog szerint sem elfogadható, mivel a díjak forintban merülnek fel. Egy ilyen intézkedés nem lenne összeegyeztethető az európai uniós joggal sem, mivel egy ilyen intézkedés, amely elsősorban a nem magyar állampolgárokat érintené, sértené az Európai Unió valamennyi polgárával szembeni egyenlő bánásmód elvét.

Végezetül fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (rendszeresen követeléskezelő cégeken keresztül kiadott) felszólításai alapján indított követelésekkel szemben továbbra is célszerű védekezni, amelynek során természetesen szakértelmünkkel szívesen támogatjuk Önt, valamint állunk a rendelkezésére.

Az említett bírósági határozat teljes szövege az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Termine/DE/Termine/XIIZR7-22.html

Hasonló problémái vannak? Vegye fel velünk a kapcsolatot.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading