NZP-TEAM

02

Nemzetközi kereskedelmi jog

Az Ön csapata.

Nagy László

partner, ügyvezető
Rechtsanwalt
Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

E-Mail: Laszlo.Nagy@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Tudjon meg többet Nagy Lászlóról

Jogi tanácsadás és képviselet

Német és európai szinten, gazdasági jog minden területén, különösen társasági jogvitákban (beleértve a szabadfoglalkozásúak közös vállalkozásait), ügyvezetők, vezető tisztségviselők, igazgatósági tagok és felügyelőbizottsági tagok felelősségében, kereskedelmi képviselők, viszonteladók, önálló fiókvezetők és franchise-tulajdonosok kártalanítási igényeiben, nemzeti, az EU-jog és svájci jog szerint, termékszállítási jogvitákban, akár külföldön is.

Szerződéskötés

Különösen az export/import fuvarozási, ill. szállítási szerződések, beszerzési szerződések, Általános Szerződési Feltételek, értékesítési szerződések, társasági szerződések és egyéb megállapodások, kártalanítási megállapodások szerkesztése, nemzetközi IPR-szabványok német, angol, spanyol, orosz és magyar nyelven is.

Választottbírósági gyakorlat

Jogi képviselet ellátása és választottbírói tevékenység nemzeti és nemzetközi kereskedelmi eljárásokban.

Tisztségek és funkciók

 • Biztos vagy sürgősségi ügyvezető vállalati társaságoknál cégbíróságok megbízása alapján
 • A Német Projektmenedzsment Társaság Választottbíróságának elnöke
 • Állandó választottbíró a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Választottbíróságánál, Budapest
 • Sportválasztottbíró az Altmühltal Classic Sprinten
 • Oktató jogi szemináriumokon a Nürnbergi és Müncheni Ügyvédi Kamaráknál (Nemzetközi értékesítési jog, Nemzetközi polgári perrendtartás)
 • Oktató a Pécsi Tudományegyetemen (ENSZ Vételi Jog)

Publikációk

 • Az 2009-es bécsi Egyesült Nemzetek Szerződésjogának alapjai (szeminárium-kísérő anyag a Pécsi Tudományegyetem számára)
 • Külföldi ügyletek: Más országok, más jog a WiM, a Nürnbergi Közép-Frankföldi Ipari és Kereskedelmi Kamara gazdasági magazinja, 2013/12. szám
 • Az Új Versenytörvény Kína-ban, 2014 (szeminárium-kísérő anyag a MANAGEMENTCIRCLE AG számára)
 • Jogösszehasonlítás az új magyar felelősségi jogról és az Egyesült Nemzetek Szerződésjogának szerződésszegésre vonatkozó rendszeréről, 2016
 • A nemzetközi kereskedelmi fogalom jogi alapjai, 2017 (szeminárium-kísérő anyag a Nürnbergi és Müncheni Ügyvédi Kamarák számára)

Nyelvek

 • német
 • angol
 • magyar
 • francia

Sipos Norbert

Rechtsassessor, Of Counsel

E-Mail: norbert.sipos@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Tudjon meg többet Sipos Norbertől

Magyarországon született, jogi tanulmányait Magyarországon és Németországban, Passauban végezte el kiemelkedő eredménnyel.

2005-ben csatlakozott hozzánk Nürnbergbe a Szövetségi Védelmi Minisztériumtól (Bundesministerium für Verteidigung). Kezdetben 10 évig ügyvédként dolgozott, jelenleg pedig Of Counsel Rechtsassessor pozícióban tevékenykedik a német-magyar gazdasági jog minden területén.

Különleges szakterületei közé tartoznak a magyar gazdasági jog területei, különösen a német csőd-adminisztrátorok érdekeit szem előtt tartva a magyar csőd- és társasági jog, szerződésjog és ingatlanjog. Ezen felül foglalkozik a magyar ingatlanjog alapján érvénytelen ingatlanvásárlási szerződések kompenzációjára vonatkozó joggyakorlat alakításával az érintett külföldi ingatlanközvetítők érdekében.

A magyar sajtóban és rádióban nagy feigyelmet kapott a közelmúltban azoknak a mérföldkőnek számító ítéleteknek a kiharcolása, amelyet a magyar polgári bíróságok hoztak a pénzintézetek által nyújtott devizahitelek semmisségéről.

Jelentős gyakorlati tudása elsősorban a magyar polgári anyagi és eljárási jogban rejlik. Emellett szaktudással rendelkezik részvényesi viták, igazgatói és tisztségviselői felelősség, kártérítési igények, kereskedelmi képviselők, kereskedők, önálló üzletágvezetők és franchise-tulajdonosok vonatkozásában, mind az EU-jog, mind a svájci és magyar jog vonatkozásában, valamint a termékbeszállítással kapcsolatos jogvitákban, ideértve azokat is, amelyek külföldön zajlanak.

Ezen felül jelentős gyakorlati tapasztalatai kiterjednek a nemzetközi magánjog (IPR), az európai polgári eljárásjog és a nemzetközi választottbírósági eljárások területére is. Kiemelt szakértelme van különböző európai választottbírósági szabályzatokban és szerződéskötésben, különösen az export/import árufuvarozási és -szállítási szerződések, beszerzési szerződések, általános szerződési feltételek, terjesztési szerződések, licencszerződések, társasági szerződések, részvényesi megállapodások és kártérítési megállapodások tervezése és finalizálása terén, német, magyar és nemzetközi IPR szabványok szerint, német, magyar, valamint angol nyelveken.

Tanulmányok

 • Universität Passau, kitüntetéses diploma
 • Macquarie University, Sydney, Ausztrália
 • Debreceni Egyetem (dr. iur.)

Publikációk

 • Az Insolvenzrecht in Europa kézikönyv állandó szerzőtársaként, C. H. Beck 2012/2017 Kiadás

Nyelvek

 • német
 • magyar
 • angol

Dr. Tallér Péter

Partner, Geschäftsführer
Rechtsanwalt (D), Solicitor (England und Wales), Ügyvéd (H)

E-Mail: peter.taller@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Tudjon meg többet Dr. Tallér Péterről

Magyarországon született, az ELTE-n végzett jogász szakon, végzett, majd doktori tanulmányokat folytatott a Passaui Egyetemen. Ezt követően angliai továbbképzés keretében szerezte meg a BREXIT-et követő a solicitor kvalifikációt.

Németországban ügyvédi képesítéssel rendelkező Rechtsanwalt, magyar ügyvéd is. Emellett tagja a Law Society of England and Wales-nek

Németország fővárosában, Berlinben a magyar, mexikói és orosz nagykövetségek által ajánlott ügyvéd.

Szakterületei közé tartozik a magyar gazdasági jog, különösen német csődeljárási biztosok megbízásából végzett magyar csődeljárás- és társasági jog, szerződési jog, ingatlanvásárlás és -értékesítés Magyarországon, német vállalatok magyar leányvállalatainak likvidálása, valamint a magyar ingatlanjog, különösen az érvénytelen ingatlanvásárlási szerződések miatti kártalanítási jogegység kialakítása az érintett külföldi ingatlanvásárlók érdekében.

A magyar sajtóban és rádióban nagy figyelmet kapott a közelmúltban azoknak a mérföldkőnek számító ítéleteknek a kiharcolása, amelyet a magyar polgári bíróságok hoztak a pénzintézetek által nyújtott devizahitelek semmisségéről.

Ügyfeleit képviseli magyar állami bíróságok és választottbíróságok előtt, beleértve a külföldi áru szállítására vonatkozó jogvitákat is. Jogosult nyilvánosan hitelesítéseket, ingatlanvásárlási szerződéseket és más dokumentumokat elvégezni, ideértve a vállalati joghoz kapcsolódókat is, magyar jog szerint akár helyileg Nürnbergből is. Elektronikusan benyújthat magyar cég-, illetve változásbejegyzési kérelmeket és más magyar hatósági kérelmeket, elkerülve a konzuli hitelesítés és/vagy személyes utazás szükségességét Magyarországon.

Különleges szaktudásához tartozik még az Nemzetközi Magánjog (IPR), szerződéskészítés és választottbírósági eljárások területe is.

Emellett gyakorlati tapasztalatai vannak az IPR területén, az európai polgári perjogról és a nemzetközi választottbírósági eljárásokról, különösen különböző európai választottbírósági szabályokról és szerződéskészítésről, ideértve az export/import áruk fuvarozási és szállítási szerződések, általános szerződési feltételek, terjesztési- ill.licencszerződések, alapító okiratok, részvényesi szerződések német, magyar és nemzetközi IPR szabványok szerinti, ill. ezen nyelveken történő kidolgozását és véglegesítését.

Tanulmányok

 • Law Society of England and Wales (Anglia és Wales-i Ügyvédi Kamara) tagja, angol ügyvédi (angolul: „solicitor”) képesítés.
 • Doktori fokozat a Passaui Egyetemen, kutatási téma: a Kaszpi-tenger jogállása (cum laude).
 • Jogi diploma: ELTE, cum laude-minősítéssel.
 • 2011-ben legjobb külföldi hallgató a legmagasabb „matrícula de honor” kitüntetéssel a valenciai egyetemen, Spanyolországban.
 • Ösztöndíjas a Orosz Kereskedelmi és Iparkamara és a Puskin Állami Orosz Nyelvintézet programjában Moszkvában, Oroszországban.
 • Ösztöndíjas a Herzen Egyetemen, Szentpéterváron, Oroszországban.

Nyelvek

 • Magyar
 • Német
 • Angol
 • Spanyol
 • Orosz
 • Török

Személyes érdeklődési kör

Szenvedélyes utazó; jellemzően nem hagyományos úticélok vonzzák, emellett pedig lelkes búvár.

Martin Margitin

Senior Associate 
Rechtsanwalt

E-Mail: martin.margitin@nzp.de 

Telefon: +49 911 93 6009-0

Tudjon meg többet Martin Margitinről

Az egyetemet Regensburgban, Németországban végezte, bajor államvizsgáját kitüntetéssel szerezte meg, szakirányai közé tartozott az európajog és a nemzetközi magánjog.

Több éven át külföldi multinacionális ügyvédi irodákban dolgozott, mielőtt csatlakozott volna a nürnbergi NZP NAGY LEGAL PartG mbB-hez.

Tapasztalataival hozzájárul szakértelmünk fejlesztéséhez a gazdasági jog fontos területein, csakúgy mint az adatvédelem, az IT-jog és az E-kereskedelem.

Emellett vállalja a bolgár jogrendszer és nyelv kiváló ismeretével járó „Bulgária-Desk” irányítását irodánkban, ügyfeleinknek Bulgáriával kapcsolatos vállalkozásuk során és peres ügyeik esetén a bolgár állami bíróságok és választottbíróságok előtt; továbbá, jogi tanácsadást és peres képviseletet nyújt bolgár vállalkozások számára Németországban. Ez a szolgáltatáskör a fent említett területeken kívül magában foglalja a vállalatok alapítását, kereskedelmi és társasági jogot, valamint polgári jogot.

 

Adatvédelmi tisztviselőként operatív feladatok ellátását vállalja, különösen vállalkozások, kereskedők, ügynökségek és szabadúszók részére, valamint számos szakcikk szerzője az adatvédelmi jog területén.

Nyelvek

 • német
 • bolgár
 • angol
 • görög

Balázs Ács, LL.M.

Senior Associate
(dr. iur. Univ. Budapest)
Ügyvéd nach § 2 EuRAG, Mitglied der RAK Nürnberg

E-Mail: Balazs.Acs@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Tudjon meg többet Ács Balázsról

Balázs tanulmányait az ELTE (Magyarország) és az Universität Bern (Svájc) jogi karán végezte. Egyetemi évei alattSvájcban és Astanában (Kazahsztán) perbeszédversenyeken vett részt ösztöndíjas hallgatóként. Ezt követően posztgraduális LL.M. képesítést szerzett Göttingenben (Németország), a Georg-August Universität képzésén.

Főként német nyelvterületen is aktív nemzetközi ügyvédi irodáknál dolgozott és teszi ezt jelenleg is, ahol a gazdasági / kereskedelmi jog, társasági jog (cégjog), peres képviselet, ingatlanjog, szerződések joga, valamint munkajog területeken végzi munkáját.

Magyarországon a Budapesti Ügyvédi Kamara és a Magyar-Német Jogászegylet tagja, mint ügyvéd.

Tagja továbbá a Nürnbergi Ügyvédi Kamarának (Németország) európai közösségi jogászként.

Tanulmányok, képesítések:

 • Budapesti és Nürnbergi Ügyvédi Kamarai tagságok
 • Georg-August Universität Göttingen (LL.M.)
 • Universität Bern
 • ELTE ÁJK, Budapest

Nyelvek

 • magyar
 • német
 • angol

Személyes érdeklődési kör

Szabadideje nagy részét a sport teszi ki; főként a vívás, úszás, országúti kerékpározás és hegyi túrázás, valamint a futball. Ezen felül a családi és baráti kapcsolatok ápolása, valamint az olvasás vannak jelen mindennapjaiban.

Mag. Máté Ruzicska, LL.M.

Associate, Austrian Desk 
(dr. iur. Univ. Szeged)

E-Mail: Mate.Ruzicska@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Tudjon meg többet Mag. Ruzicska Mátéról

A Bécsi Egyetemen Jogi Karán tanult és dolgozott kutatói asszisztensként. Tanulmányait rekordidő alatt fejezte be, amely teljesítményét ösztöndíjjal ismerték el. Az egyetemi képzés során az európajogra és a kereskedelmi magánjogra specializálódott. Részt vett a Bécsi Egyetem Strobl am Wolfgangsee-i Nyári Egyetemén és kitüntetésesdiplomát szerzett az Európa-tanulmányok területén. Gyakornokként mind hazai, mind nemzetközi szinten elismert kereskedelmi jogi irodákban dolgozott.

Magyarul is sikeresen teljesítette a záróvizsgáit a Szegedi Tudományegyetemen és honosíttatta diplomáját Magyarországon.

Tanulmányai után befejezte bírósági fogalmazói tevékenységét a Bécsi Regionális Bírósághoz tartozó bíróságokon, majd egyetemi tanársegédként dolgozott a Graz-i Egyetem Vállalati Jogi és Nemzetközi Gazdasági Jogi Intézetében. Andrássy Egyetemen végzett posztgraduális (LLM) képzéséhez a OeAD kiválósági ösztöndíjában részesült.

2023-ban átlag feletti eredménnyel fejezte be az angol solicitor vizsgának a Functioning Legal Knowledge részét. Rendszeresen publikál szakfolyóiratokban.

Tanulmányok

 • 2021-2022: Andrássy Egyetem (Budapest) LLM
 • 2021: Szegedi Egyetem – Elismertetés (dr. jur.)
 • 2021: Doktorandusz a Graz-i Egyetemen
 • 2020: Bécsi Egyetem (magister iuris)
 • 2019: Bécsi Egyetem nyári iskolája Stroblban 

Nyelvek

 • magyar
 • német
 • angol

 

Személyes érdeklődés

Szenvedélyes sportoló, és nemcsak jogi munkája során alkalmazza gyors döntéshozó képességét, hanem futballbíróként is. Emellett a tollasütőt is jól forgatja.

Ágoston Keller-Deák, LL.M.

Associate 
(dr. iur. Univ. Budapest)

E-Mail: Agoston.Keller-Deak@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Tudjon meg többet Keller-Deák Ágostonról

Tanulmányai alatt, majd ügyvédjelöltként különböző jogterületeken szerzett széles körű tapasztalatot, ideértve az ingatlanjogot, kereskedelmi, vállalati- és társasági jogot, munkajogot illetve peres eljárásokat. Értékes tapasztalatokat szerzett a prominens nemzetközi ügyvédi irodákban. Elkötelezettsége a folyamatos tanulás mellett nyilvánvaló a különféle tanulmányi programok és ösztöndíjai láttán.

Szakmai törekvései mellett számos, azon kívüli tevékenységben is részt vett, illetve vesz, ilyenek például az oktatás,mentorálás az egyetemi évek alatt, valamint a futball egészen fiatal kora óta töretlenül.

Tanulmányok

 • 2022: Jogász diploma (dr. iur), ELTE
 • 2020: Georg-August-Universität Göttingen; LL.M. Vállalati jog területén
 • 2019: Erasmus-ösztöndíj a Kölni Egyetemen
 • 2019: DAAD ösztöndíj Polgári jog területén a Westfälische Wilhelms Universität Münster

Egyéb szakmai tevékenységek

 • Döntnök, Erlangen Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság Moot Court
 • Döntnök, Budapest Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Választottbíróság Moot Court

Nyelvtudás

 • német
 • angol
 • magyar

Önért vagyunk itt!