A magyarországi ingatlanok piacát érintően a legnagyobb változásként az új ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény (Új-Inytv.) 2024-es hatályba lépése értékelhető. Az Új -Inytv. a jelenleg hatályos ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt váltja fel, ezzel együtt pedig a Ptk. ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályait is módosítja. Kérdéses tehát, hogy a (jelen állás szerint) 2024. február 1. napjával hatályba lépő rendelkezések között milyen, eddig az ingatlanjogban nem alkalmazott újítások kerülnek bevezetésre. 

Az Új-Inytv. megalkotásának célja között szerepel többek között a korábbi ingatlan-nyilvántartási rendszer versenyképessé tétele, annak digitalizációjával.  Mindezt azzal tervezi elérni a jogalkotó, hogy az eddigi papír alapú ügyintézést a gyorsabb, elektronikus formában váltja fel. A kiterjesztett digitalizáció alátámasztására szolgál a kibővített automatikus döntéshozatal intézménye, amely eljárási folyamat eddig csupán a tulajdonilap másolat szolgáltatás keretében érvényesült. A hatálybalépést követően azonban az Új-Inytv. összekapcsolása megtörténik más közhiteles elektronikus nyilvántartásokkal, így bizonyos esetekben a szükséges összes információ rendelkezésre fog állni az automatikus döntéshez. Ezen döntés meghozatalára az általános közigazgatási rendtartás főszabálya alapján legfeljebb 24 óra áll majd a hatóság rendelkezésre. 

Az új törvény a jogügyletek elintézése során előnyben részesíti az elektronikus meghatalmazások használatát, – ilyen elektronikus aláíró programot használ irodánk is, Magyarországon az e-ügyvédi tevékenységben úttörőként – mivel az elektronikus meghatalmazással benyújtott kérelmek esetében lehetőség van, az ingatlan nyilvántartási kérelemben foglaltak automatikus döntéshozatali eljárásban keretében, az emberi ügyintézési tevékenységtől mentes, gyorsabb elbírálására. Az ügyintézés gyorsítása és a lehető legkényelmesebbé tétele érdekében (nem szükséges otthonról kimozdulni, hiszen a szerződéseket elektronikus aláírással az ügyfeleink otthonukból is el tudják látni) megbízóink számára rendelkezésre bocsátunk a minősített elektronikus aláírást generálni képes, általunk használt szoftvert is. 

A jelenleg hatályos magyar polgári törvénykönyv rendelkezései szerint az ingatlanon külön, egymástól elválasztva elidegenítési és terhelési tilalmat nem, csupán elidegenítési tilalmat lehetett alapítani. A számos további újdonság közül nóvumként jelenik meg a jogszabály-tervezetben az, hogy az Új-Inytv. rendelkezéseinek hatálybalépésével a Ptk. úgy fog módosulni, hogy 2024-től már egymástól függetlenül is (fenntartva továbbra is az együttes alapítást) lehetőség lesz ilyen jogosultság feljegyzésére. Így újonnan önállóan is feljegyezhető lesz terhelési tilalom, amelynek értelmében az ingatlan átruházása nem fog akadályba ütközni, ellenben annak megterhelését köti a tilalom jogosultjának hozzájárulásához. 

A jogszabály változása folytán szintén kiegészül a tulajdonjog fenntartásának intézménye, amelyben korábban csupán az eladó jogosultsága szerepelt, miszerint a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntarthatja. Ezen szakasz módosítását követően immár a vevő jogának védelme is kiemelt figyelmet kapott. A törvényszöveg szerint a tulajdonjog fenntartás időtartama alatt a vevő tulajdonszerzésre irányuló jogát az eladó a vevő hozzájárulása nélkül nem csorbíthatja. Tehát az eladó a tulajdonjogát a vételár kiegyenlítéséig fenntartja, viszont ezen fenntartott tulajdonjogával csak korlátozottan van lehetősége rendelkezni, valamint a vevő hozzájárulása nélkül a vevőt megillető jogot nem sértheti. 

Amennyiben Önnek ingatlanügyben kérdése merülne fel, illetve segítségre van szüksége, forduljon bizalommal az NZP NAGY LEGAL ügyvédi irodához a honlapunkon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading