1. január 1-jétől több mint negyven helyen módosult a számviteli törvény (2000. évi C. törvény) és azzal összefüggésben a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet 479/2016. (XII. 28.). A bevezetett újdonságok között előfordulnak olyanok, amelynek a gyakorlati megvalósítására a vállalkozásoknak 90 napjuk van. Fontos kiemelni, hogy a cégek egy részénél kötelezően elkészítendő ún. számviteli politikáról szóló szabályzatok hibája akár 500.000 forintos adóhatósági bírsággal járhat.

Mire kell tehát odafigyelni a számviteli politika megalkotása során?  

  • Könyvvizsgálói jelentés: A könyvvizsgálói jelentés két fontos eleme a jövőben a társasági adóval kapcsolatos nyilatkozat, valamint az arról szóló információ, hogy a beszámoló megfelel-e a jogszabály előírásainak.  
  • Átalakulással létrejövő jogutód vagyonmérlege: Az átalakulás miatti adókra képzett tartalékot és a korábbi pótbefizetés elengedését az eredménytartalékban kell kimutatni.  
  • Pótbefizetés: A pótbefizetés szabályai a „vállalkozókra” is vonatkoznak.  
  • IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti beszámolót készítő vállalkozások új jelentési kötelezettsége: Letétbe kell helyezni és jelentést kell közzétenni a beszámolóról, a társasági adóval kapcsolatos információkról és az összevont jelentésről (ami a kormányok részére fizetett összegekről szóló jelentés).  
  • Egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozások: A vállalkozások kötelesek a mellékletben bemutatni minden eltérést és annak hatásait, ha élnek a törvény által megengedett, a kiegészítő melléklet tartalmára vonatkozó, tételes előírásoktól való eltéréssel.  
  • Hosszú lejáratú lízingkötelezettség: Mivel az ekként kimutatott összeg a következő évben esedékes törlesztések összegét a továbbiakban nem tartalmazhatja, emiatt a mérleg fordulónapját követő üzleti évben esedékes törlesztőrészletet is a rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni a mérlegben, a kötelezettségekre vonatkozó általános előírásoknak megfelelően.  
  • Aktív időbeli elhatárolás: Bár korábban a még el nem számolt teljes támogatás is elhatárolható volt, a jövőben ekként csak azt a még el nem számolt részét lehet kimutatni a támogatásnak, ami a már felmerült költségekkel, ráfordításokkal arányos.  
  • Egyéb tartós tulajdoni részesedés: Abban az esetben is ekként kell kimutatni az egészségügyi, szociális, kulturális és oktatási intézményben lévő tulajdoni részesedést, ha az nem a törvény szerinti tulajdoni részesedés.  
  • Kiválással létrejött gazdasági társaság: Ezen társaságok esetében a beszámoló formáját, így az árbevételt, mérlegfőösszeget, létszámot a jogelőd nélkül alakult vállalkozásra vonatkozó előírások szerint kell megállapítani. 

Ahogyan a fentiekből látható, a számviteli szabályzatok módosítása nemcsak az adóhatósági vizsgálat, hanem az éves könyvvizsgálat során is jelentőséggel bír. Amennyiben Önnek a módosult számviteli jogszabályok átültetése során kérdése merül fel, illetve segítségre van szüksége, forduljon bizalommal az NZP NAGY LEGAL ügyvédi irodához a honlapunkon feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. Jelen cikk tájékoztató jellegű, az adott cég esetében alkalmazandó részletszabályokat minden esetben egyedi megbízás keretében tudjuk pontosan meghatározni. 

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading