02

Még soha nem lehetett ilyen egyszerűen Kft-ből németországi GmbH-t létesíteni

15. szept. 2022

Szeptember elejével egyszerűsödik a társaságok határon átnyúló átalakulása és letelepedése az új európai uniós irányelvi szabályozásnak köszönhetően. Az átültetett új szabályok, melyeket a magyar 2021. évi CXXIV. törvény rendelkezései között találunk meg (továbbiakban: Törvény), 2022. szeptember 1. napjától alkalmazandóak.

A korábbi átalakulásra vonatkozó szabályok:

A vállalatoknak különböző tagállamok adott társasági formájába való átalakulása eddig egy bonyolult folyamat végeredménye volt. A régi, uniós szinten nem egységesített határokat átlépő átalakulási eljárás megindítása során az abban részt vevő tagoknak sok nehézséggel és egy elhúzódó, lassú folyamattal kellett számolniuk. Ezek a tények pedig több esetben inkább maradásra kényszerítették a társaságok tulajdonosait.

Kik vehetnek részt egy átalakulásban?

Az új törvény szabályozása alapján a részvénytársaságokra és korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozik az említett könnyített eljárás.

Mi történik az átalakulás során?

A társaság társasági formája megváltozik a fogadó tagállamban azonos társasági formává (pl. Kft-ből GmbH lesz), a társaság székhelyét pedig kötelezően fogadó tagállamba helyezi át. Ha törzstőke törvényi minimuma nem a hazai országéval megegyező mértékű, hanem ennél az összegnél magasabb, akkor azt tagok vagy kipótolják, vagy a létesítő okiratot módosíthatják.

Fontos, hogy a jogi személyiségét a társaság megőrzi, így a társaság korábbi jogviszonyai ugyanúgy továbbélnek a külföldi jogutód társaságban. Tehát így pl. a munkavállalóival kötött munkaviszony, valamint az üzleti életben kötött szerződések is fennmaradnak.

Van-e kizáró eset a határon átnyúló átalakulás, szétválás, egyesülés alól?

Igen, abban az esetben, ha a társaság csőd-, vagy felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás, szerkezetátalakítási eljárás, vagy restruktúrálási, vagy reorganizációs eljárások alatt áll.

Hogyan zajlik az átalakulási folyamat?

A társaság legfőbb szervének kell főszabályként két alkalommal határoznia a határokon átnyúló átalakulásról, azonban arra is van lehetőség, hogy csak egyszer történjen döntéshozatal.

A döntés során az átalakulás szándékáról határoznak a társaságban, majd pedig az ügyvezető átalakulási tervet és átalakulási jelentést készít.

A magyar bíróságot is szükséges értesíteni az átalakulásról, amely tanúsítvány elkészítésével és a hitelezőknek információ nyújtásával segíti annak zökkenőmentes lefolytatását.

A cégbejegyzési kérelem benyújtása a jogutód külföldi társaság feladata, ezt pedig a jövőbeli székhely szerint illetékes bírósághoz szükséges megtenni a fogadó állam szerinti jogszabályok alapján.

Abban az esetben törli a jogelőd magyar társaságot a nyilvántartásból a cégbíróság, ha a fogadó állam cégbírósága értesíti őt ennek lehetőségéről. Ezzel egyidejűleg pedig be is bejegyzi nyilvántartásába az átalakulással kapcsolatos adatokat.

Amennyiben a cikk felkeltette az érdeklődését és határon átnyúló átalakulás lefolytatásán gondolkozik társasága számára, a későbbi nehézségek elkerülése érdekében ajánlott felkeresnie az erre szakosodott NZP Nagy Legal német és magyar ügyvédeit, jogi szakértőit.

Author(s)

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading