02

A jogbérletbe vevő kártalanításhoz való joga a HGB 89/B. §-al való analógia alapján

31. márc. 2018

02

A jogbérletbe vevő kártalanításhoz való joga a HGB 89/B. §-al való analógia alapján

31. márc 2018 Hírek

Továbbra is nyitott kérdés, hogy a jogbérletbe vevőt megilleti-e a kártalanításhoz való jog a HGB 89/B. § alapján. Analógia alkalmazására az utóbbi évek bírósági döntései alapján korlátozott a lehetőség. Egy névtelen nagyvállalat jogbérletbe vevőjének a kártalanítási igénye teljes egészében elutasításra került (BGH VII ZR 109/13). Ennek megfelelően döntött a Hammi Ítélőtábal is (OLG Hamm 18 U 35/13). A használati szerződés az úgy nevezett „Joop!” döntésben (BGH I ZR 3/09, 2010.04.29.) a jogbérleti szerződéses jogviszony tekintetében szintén értelmezhető úgy, hogy kártalanításhoz való jog csak akkor merülhet fel, ha a jogbérletbe vevő termékeket forgalmaz, amelyeket a jogbérletbe adó állított elő, illetve szállított be.

Azonban még nem dőlt el minden, a szövetségi törvényszék eddig (2018 első fele) még nem döntött, hogy adott esetben milyen feltételek szerint gyakorolhatja a jogbérletbe vevő a kártalanításhoz való jogát.

Tehát a jövő még izgalmakat rejt.

Author(s)

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading