02

A nemzetközi értékesítési jog alapjai

17. okt 2017 Publikációk

A füzet a német szakügyvédek továbbképzését szolgáló segédanyag elsősorban szakügyvédek és vállalti jogtanácsosok részére, amely a téma alapvető szereplőit és főbb anyagi jogi aspektusait világítja meg. Elsősorban az alkalmazandó jogról, a kereskedelmi képviselő kiegyenlítési igényéről és védelméről (kereskedelmi képviselőkről szóló uniós irányelv), a márkakereskedőkről és a franchise-partnerekről ad felvilágosítást, kitérve az EU-n belüli joghatósági és választottbírósági kikötésekre is.

Másrészt kitekint a határon átnyúló terjesztés eljárásjogi kérdéseire, a választottbírósági aspektusokra, valamint a közösségi kartelljog jelentőségére és korlátozásaira (gépjármű-kereskedelem, szelektív terjesztés, internetkereskedelem, visszaélésszerű árak alkalmazása, kartelltilalom).

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading