02

Almanya’da Şirket Kurmak

25. Ağu 2021 Haberler

Almanya, Avrupa ekonomisinin kalbi konumundadır. Burada, her çeşit ve büyüklükte işletmeler kolayca gelişebilir ve Avrupa pazarında kendilerini gösterirler. Çok iyi bir jeopolitik konuma sahip olmasının yanında (Almanya Avrupa kıtasının tam ortasındadır), şirketleri güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyütmek ve uzun süreli devam ettirebilmek için gerekliliklere izin veren hukuk sisteminin önemi büyüktür.

Peki; sıra yeni şirketinizin merkezini seçmeye geldiğinde, Almanya seçenekler arasından nasıl en iyisi olabilir? İşte göz önünde tutulması gereken temel bilgiler:
Makalenin devamındaki bilgiler ve daha fazlası için NZP NAGY LEGAL; şirketinizi nasıl daha hızlı bir şekilde kuracağınıza dair danışmalık sunmaktan ve kafanıza takılan soruları cevaplamaktan mutluluk duyacaktır.

Şirketinizin büyüklüğü nedir?

İşyeri fikrinizin ne kadar büyük olacağının bir önemi olmaksızın herkes küçük işletmelerle başlar. Almanya, sahip olduğu iç ticaret alanının etkisi ve kompozisyonu sebebiyle kendisini dünyanın kalanından ayırmaktadır. Olağanüstü olan, küçük/orta şirketler ile büyük şirketlerin sayısının karşılaştırması değil, Almanya tarafından; maksimum 500 çalışanlı 50 milyon avroya kadar yıllık cirosu olan işletmeler olarak tanımlanan KOBİ’lerdeki (Küçük-Orta Büyüklükteki İşletmeler) brüt katma değer rakamlarıdır (2013 verilerine göre ülke çapında %47,1 2010-2015 döneminde kaydedilen brüt katma değerde %18 yükseliş görülmüştür). Bu, Almanya’daki işletmelerin başarısının yalnızca bir kısmını gösterir ve sizin iş planınız için de geçerli olabilecektir. Bir KOBİ olarak, Alman hükümeti, size bürokratik yükümlülüklerin azaltılması, hammaddenin büyük ölçüde elden çıkarılması ve çeşitliliği, kamusal finansmanın kolaylaştırılması, vasıflı işgücünün koordinasyonu ve yoğun kurulum destek programları gibi her adımda destek sağlayacaktır. KOBİ’lerin en büyük avantajı kesinlikle şirket türü seçimindeki çok çeşitliliktir.
Büyük ya da küçük ölçekli üretim yapılmasının ya da ne tür hizmet sağlandığının bir önemi olmadan, şirketinizin Ortaçağ’dan beri verimliliği kanıtlanmış bu iş çevresiyle korunacağından emin olabilirsiniz.

En İyi Ayakkabı En Doğru Bedende Olandır
Peki, sizin için doğru şirket büyüklüğü nedir? Geçek şu ki, oldukça geniş bir seçenek yelpazesi bulunmaktadır. Ancak şirketinizin ne kadar hızlı büyüyeceğiyle ilgili kalıcı sonuçlar doğuracağı için doğru şirket kurulumunu hiçbir zaman es geçmemek gerekir. Bu adımda yalnızca bilinçli kararlar almanız önerilir. NZP NAGY LEGAL, köklü danışmanlık departmanıyla en iyiye giden yolda size hizmet vermeye hazırdır.
Almanya’da; şirket kuruluşu, büyülüğü ve sermayesine dair çok fazla çeşitlilik vardır. Kendinize sorabileceğiniz ilk soru “Ticari şirket açmalı mıyım?” olacaktır. Bir şirket kurmak söz konusu olduğunda, bu tür şirketler en yaygın tercih edilenlerdir. En iyi başarı öyküsü, Limited Şirkete eşdeğer olan Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)dir. Bütün gereken kurucu 1 kişi, 25.000 avro başlangıç sermayesi (yalnızca 12.500 avro derhal şirkete aktarılmalıdır geriye kalan kurucunun sorumlu olduğu miktardır) ve ticaret siciline tescilden ibarettir. Şirket hukuken varlık kazandıktan sonra en az bir yöneticinin, Geschäftsführer, atanmasıyla Her türlü ihtiyaca iş planına cevap verebilen oldukça esnek ve çok yönlü ve Almanya’daki en yaygın şirket türüdür.
1 Kasım 2018 tarihinden bu yana “girişim” kelimesinden yola çıkılarak oluşturulan The Unternehmergesellschaft (UG), Almanya’da şirket kurmayı oldukça çekici kılan bir ticari şirket türü oldu. Gereksinimler bir istisna dışında GmbH(Limited Şirket) ile aynıdır. Bu istisna yalnızca 1 avronun başlangıç sermayesi için gerekli ve yeterli olmasıdır. Her bir mali yılda, yıllık fazlalığın %25i bir gün bu işletmeyi limited şirkete dönüştürebilmek adına yedek akçe olarak tutulmalıdır.

Bir başka yaygın kullanılan ticari şirket tipi ise Aktiengesellschaft (AG) yani anonim şirkettir. Öngörülebileceği üzere burada gereklilikler daha katıdır. En az 5 kurucu üye (şirketin varlığı süresince bu sayı 5’in altına inemez), en az 50.000 avro başlangıç sermayesi, şirketin üstlendiği her bir işlemin aleni olması zorunluluğu, yalnızca ticaret sicile kayıt ile kazanılan hukuki varlık, yönetim kurulu, her yönüyle kontrolü sağlayan bir denetim kurulunun varlığı gereklidir. İlk kez Alman hukuku tarafından tanıtılan bu girişim modeli, şeffaf yönetim ile ilgili gittikçe daha da zorlayan düzenlemeler sayesinde Avrupa’da hatta ötesinde her geçen gün daha popüler olmaktadır.

Almanya’da geçerliliği olan diğer şirket türleri (parantezlerde Türkçeleri verilmiştir):
• KgaA – Kommanditgesellschaft auf Aktien (Sermayeye Dayalı Limited Şirket), bir ticari şirkettir.
Aşağıdakilerin tamamı ticari olmayan şirketlerdir:
• OHG – Offene Handelsgesellschaft (Kollektif Şirket), kişisel sorumluluğa dayalı en temel şirket kuruluş yöntemidir. Şirket kendi doğası gereği, en az 2 kurucuya ihtiyaç duyar.
• KG – Kommanditgesellschaft (Komandit Şirket), ortakların sorumluluğunu sınırlayan en temel ortaklık türüdür. En az bir ortak (Komanditer) kişisel sorumluluğunu devam ettirir: (Bu, aynı zamanda şirketi hukuken temsil yetkisine sahip tek ortaktır)
• GmbH & Co. KG or OHG (Sınırlı Sorumlu Komandit Şirket, komandite ortak olarak ya da diğer ortak şirketlerle birlikte sınırsız sorumlu) sınırlı/sınırsız ortaklıklar ile aynı şekilde kurulan ve KG/OHG’ye uygulanan aynı kuralların uygulandığı şirketler ya da tüzel kişilikler arasındaki belirli bir ortaklıktır.

Şirketiniz Büyüdükçe…
Şirketiniz büyüdükçe, şubeleşmenin gerekli olduğunu hissedeceksiniz. Bunun için de değişik oranda bağımsızlıklar tanıyan değişik yöntemler mevcuttur. Bir iştirak ya da kelimenin tam anlamıyla şirketin “kızı” diyebileceğimiz “Tochtergesellschaft”. Kendisine ait bir malvarlığı, yönetim şekli, muhasebesi ve prosedürü olmasına rağmen, bu şirket tam anlamıyla asıl şirketten bağımsız değildir. Bu iştiraklerin hukuksal varlığı ticaret siciline önceden yapılacak bir tescile tabidir.
Normal bir şube (Zweigniederlassung) neredeyse tamamen merkez ofise bağlıdır. Genellikle bir pazardaki yerini belirginleştirmek için kullanılır ve ticaret siciline tescili gerektirmez.

Tahsildarın Karşısında Tüm Bunların Anlamı Nedir?
Girişimciler ve yöneticilerin en çok endişe ettikleri konular, doğal olarak ödenmesi zorunlu olan vergilerin miktarı ve daha da önemlisi bu vergi miktarının nasıl düşürülebileceği olmaktadır. Bu bölümde temel vergi tarhlarına dair kısa bir giriş yapacağız.
Bu noktada, federal vergiler, devlet vergileri ve yerel otoritelerce dayatılan vergiler söz konusu olacaktır. Ancak,
Alman vergi sistemi en verimli ve ödüllendirici vergi sistemlerinden biri olduğundan, bunların ağır bir yükümlülük doğuracağı gibi bir yanılgıya düşülmemelidir.
Söz konusu vergilendirme olduğunda; düzenlenmesine bağlı olarak şirketin türünün ne olduğu, büyük etkiye sahiptir. Bir AG(Anonim Şirket), bir UG ya da bir GmbH (Limited Şirket) dağıtılan veya dağıtılmayan kârların tamamı için %15 kurumlar vergisine(Körperschaftsteuer) tabi olacaktır.
Katma Değer Vergisi, Almancada Mehrwertsteuer, her satışta sağlanan ürün veya hizmetin fiyatına göre %19 ya da %7 eklenir. Bu işletmenizde sağladığınız değerin niteliğine bağlıdır, ancak %7 vergilendirme çok sınırlı bir alanda geçerlidir. Bu vergi ayrıca AB ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünler için de geçerlidir. Bunun karşıtı, aynı ülkelerden ihraç edilen mallara uygulanan vergi politikasıdır çünkü bu işlemlerde vergi geri ödenir.
“Dayanışma Vergisi” 1995’den beri uygulanmaktadır. Ancak eski doğu ve batı Almanya’nın ekonomik gücünü dengelemek için elde edilen gelirin %5,5’ine düşürülmüştür.
Marka vergisi ya da Gewerbesteuer, yerel bir vergidir. Bu sebepten de oran, işletmenizi hangi şehre kurmak istediğinize göre değişmektedir. Bu, işletmenin ticari kazancına göre hesaplanır ve genellikle aralarındaki en yüksek vergidir.
Diğer önemli vergi türleri gayrimenkul vergisi ve gayrimenkul devirlerinden alınan vergilerdir (Grundsteuer ve Grunderwerbsteuer). İlki %3,5 dolaylarında yerel bir vergi olup gayrimenkulün türüne bağlıyken diğeri devlet vergisidir.
Bunların hepsi yeni işletmeler ve girişimler için fazla gözükebilir. Ancak tekrarlayalım, bu gözükene aldanmayın. Alman hukukunda yükümlülükleri azaltmak için oldukça fazla yol bulunmaktadır. Bunun bir örneği, marka vergisi her zaman kurumlar vergisinden düşülebilir çünkü bu bir işletme gideri olarak görülür. Aynı zamanda, kar payları ve faiz(%25 oranlı olan) üzerindeki sabit oranlı vergiler de düşülebilir.

Şirket Merkezinin Konumu Önemlidir:
Yukarıda okuduklarınız Almanya’da işletme kurmakla ilgili söyleyeceklerimize dair kısa bir girişti. Tabii ki, beklenmeyen sürprizlerin önüne geçmek ve işletmenizi canlandırabilecek en iyi yapıyı anlayabilmek için seçtiğiniz bölgede, işiniz ile ilgili hizmetlerden ve vergi danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanız şiddetle tavsiye edilir.

Nürnberg-Fürth Metropulüne Girin:
Kuzey Bavyera’nın kalbinde konumlandırılmış, tam yeri Mittelfranken olan, Nürnberg-Fürth bölgesi bütün Avrupa’nın en gelişmiş ticaret bölgelerinden birisidir. NZP NAGY’nin genel merkezi de burada konumlandırılmıştır. Söz konusu başkent olduğunda, Bavyera zaten çok zengin bir bölge olarak kabul edilir ancak burada, bizi çevreleyen pazar zaman zaman tekrar gösterdiği gibi, her şey birbirini tamamlıyor gibidir. En önemli sektörleri enerji, inovasyon ve tıp olan ve 14.000’den fazla işletmeden oluşan 23 bilyon avroluk bir ticaret merkezinden bahsediyoruz. Bölgedeki şaşırtıcı sayıda çok olan üniversiteler inovasyon ve iş fikrinizin başarıyla yükselebileceği ve hızlıca pazara girebileceği bir Ar-Ge “kuluçka” alanı sağlıyor. Nürnberg Messe, yani Nürnberg fuarı tarih boyunca son derece önemli kurumsal ve ticari anlaşmaları zaten gördü ve Nürnberg-Fürth bölgesinin önemi arttıkça bunu çok daha yüksek bir oranda yapmaya devam edecektir. NZP NAGY LEGAL, son dönemde özellikle otomotiv ve inovasyon sektörlerindeki önde gelen Hindistan firmalarının anlaşmalarında asli bir rol almaktadır.
Bu metropoldeki vergilendirilme oranı Almanya’nın en büyük şehirlerindeki oranlara göre istatistiksel ve sayısal olarak çok daha iyidir. Marka vergisi düşüktür, devletin sağladığı büyük vergi imtiyaz politikaları sayesinde Ar-Ge harcamaları yeniden yapılandırılabilir. Federasyon ve hatta büyük inovasyon yatırım programları Alman Federal Devleti ve Avrupa Birliğince sağlanır.
Ortaçağdan kalma tarihi bir değer olarak Nürnberg şehrinin güzelliği bir yana, son 1000 yıldır eyaletin(Bavaria) ve Avrupa’nın en önemli şehirlerinden biri konumundadır. Altstadt’ın çevresindeki duvarları ve şehir boyunca akan Pegnitz nehrini keşfederken; burada, heyecanla şirket kurmamak için bir sebep göremiyoruz. Merkez ofisimiz de şehrin tam merkezine konumlandırılmıştır.

Yeni şirketinizi kurarken size danışmanlık vermekten mutluluk duyacağız!

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Haber bülteni