KERNGEBIETE

02

Hizmet Alanları
NZP NAGY LEGAL
Ticaret Hukuku Alanında
Kapsamlı Hizmetler Sunar

Almanya ve Avrupa'da Ticari Davalar

Müvekkillerimize karmaşık, hassas ve yüksek değerli ulusal ve uluslararası ticari davalarda hizmet veriyoruz. Odak noktalarımız Almanya, Avusturya ve Macaristan olmakla birlikte, diğer Avrupa mahkemelerinde ve hakem heyetlerinde temsile yetkiliyiz.
Ticari Davalar Hakkında Daha Fazlası
Yüksek temsil standartlarımız ile birlikte tahkim süreci, kurumlar ve işlemler hakkındaki yetkin bilgilerimiz ve deneyimlerimiz bizi diğer hukuk bürolarından ayırmaktadır.

Temel Yetkinliklerimiz:

 • Mal satımı sözleşmesi veya hizmet sözleşmelerinin ihlali
 • Hasar talepleri ve tazminat
 • Mahkeme dışı işlemler ve müzakereler
 • Ulusal ve uluslararası mahkeme işlemleri

Sizin adınıza anlaşmalar yapar, davalarınızı takip eder veya karşı tarafın nerede olduğuna bakmaksızın sizi savunabiliriz.  Bütün Alman Mahkemeleri’nde, yabancı mahkemelerde ve tahkim heyetlerinde savunmalar yapıyoruz. Avukatlarımız, düzenli olarak Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İsviçre, ABD ve Macaristan’da açılan ve sürdürülen davalara bakmaktadırlar.

Sınır ötesi faaliyetlerimiz sayesinde, Uluslararası Özel Hukuk, Uluslararası Usul Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Birleşmiş Milletler Satış Anlaşması (UN Sales Convention law- Convention on contracts for the International sale of good Vienna) Hukuku alanlarında uzmanlardan danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası tahkim hizmeti sunuyoruz.

Dikkate değer davalar ve karşıt taraflar:

 • ABB Grup
 • Ad-Tranz Grup
 • Bombardier Ulaşım
 • Federal Alman Cumhuriyeti, Federal Finans Mahkemesi’nde
 • Macar Cumhuriyeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde
 • KeyTec (Philips) Hollanda Kraliyet Bölge Mahkemesi’nde
 • SUEZ Environnement S.A.S. Viyana Ticaret Mahkemesi’nde
 • SUEZ Environnement S.A.S. Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Uluslararası Tahkim Mahkemesi Avusturya
 • Quelle AG’nin iflasıyla ilgili olarak GÖRG Rechtsanwälte’in temsili

 

Tahkim

Ortaklarımızdan Laszlo Nagy, Alman ortaklıkları, Ticaret hukuku ve Uluslararası Ticari Şirketler Hukuku alanlarında uzmandır. Kendisi aynı zamanda, İsviçre Ekonomik Bölgesi, Zurich ve Macar Ekonomik Bölgelerinin Tahkim Mahkemeleri dahil olmak üzere, uluslararası tahkim mahkemelerinde tahkim hakemidir.
Aynı zamanda Köln’deki Alman Tahkim Enstitüsü’nün(DIS) aktif üyesidir.
Tahkim Hakkında Daha Fazlası
Tahkim- Ulusal ve Uluslararası

Eyalet mahkemeleri işlemleri ve tahkim ile ilgili önemli prosedür farklıları vardır. Bu farklılıklar sürecin sonunda elde edilen sonucu da ciddi oranda etkilemektedir.  Aşağıdaki iki değerlendirmenin her tahkim davası için önemli olduğunu düşünüyoruz:

Uygun tahkim hakem(ler)inin seçimi- her iki taraf da tahkim hakemi görevlendirme hakkına sahiptir ve karşılıklı olarak seçimleri konusunda hemfikir olmalılardır. Aksi takdirde tahkim enstitüsü onlar için karar verir. Özellikle yabancı bir dilde olması kararlaştırılan ve yurtdışında gerçekleştirilen tahkim davaları, uygun bir yasal temsilci tarafından temsil edilmeyen taraflar için oldukça zorlayıcı olacaktır.

Bu seçim sürecinde size danışmanlık verecek ve karşılıklı bir anlaşmaya varabilmek için diğer taraflarla sizin adınıza iletişime geçeceğiz. Hukuk müşaviri ve tahkim hakemi olan birçok uzman tanıyoruz ve Avrupa çapında herhangi bir davanın olgusal ve yasal yönlerinin doğru bir şekilde yargılaması için gerekli yetkinliklere sahip tarafsız tahkim hakemlerini ayırt edebilecek gerekli kaynağa sahibiz.

Bir diğer önemli konu, karmaşık oluşuna ve ücretine göre değişiklik gösterebilen tahkim kurallarından bazılarını seçme gerekliliğidir. Ticari sözleşmeler genellikle bir uyuşmazlık halinde hangi tahkim kurallarının uygulanacağını açıklayan bir tahkim maddesi içerir.

Sözleşme aşamasında veya tahkim sürecinden önce, en yaygın Avrupa tahkim kurumlarının kurallarını kabul etmenin uygunluğu ve maliyetleri hakkında size danışmanlık verebiliriz.

Aşağıda verilen enstitülerin kural ve uygulamalarına hâkimiz:

  • • International Chamber of Commerce (“ICC”)

Uluslararası Ticaret Odası

  • • London Court of International Arbitration (“LCIA”)

Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi

  • • Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (“SCC”)

Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü

  • • Swiss Chamber’s Arbitration Institution (“SCAI”)

İsviçre Odaları Tahkim Kurumu

  • • Vienna International Arbitral Centre

Viyana Uluslararası Tahkim Kurumu

  • • German Institution of Arbitration (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit,“DIS”

Alman Tahkim Kurumu

  • • Hungarian Chamber of Commerce and Industry Arbitration Court

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Mahkemesi

Dikkate Değer Davalar:

“Bir Satıcı ve 3 Alıcı”—Bir Macar ticaret şirketi adına, Luxembourg’ta bir holding şirketine ve tamamına sahip olduğu iki alt şirkete karşı ödenmemiş mallar için talepte bulunduk. İlgili konular: ICC (Uluslararası Ticaret Odası) yargılama yetkisinin olup olmadığı, alt şirketlerin tahkim maddesi ile bağlı olup olmadığı ve tahkim maliyetinin makul olup olmadığı.

“Sözleşme Tarafının Yatırımcısı ve Sözleşmenin Tarafı”—Bir uluslararası enerji firmasını temsil ettik ve Enerji Şartı Anlaşması’na ve Uluslararası Hukuk’a aykırılıktan doğan net 8.5 milyon Avro kaybı talep ettik. Bu davada, tahkim kurallarına dair -Ek tesis kuralları dahil olmak üzere- Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu kuralları uyarınca tek hakem veya tahkim heyeti (enstitüye bağlı olmadan), Stockholm Ticaret Odası Tahkim Enstitüsü kurallarının uygulanması gibi 3 farklı seçenek söz konusuydu.

Distribütörlük Sözleşmeleri

Ticari devretmeler, sözleşmeler ve mahkeme işlemlerine dair on yıllara dayanan deneyime sahibiz. Partnerlerimizden Laszlo Nagy, Nurnberg ve Munich Barolar Birliği’nde eğitmendir.
Distribütörlük Sözleşmeleri Hakkında Daha Fazlası
Müvekkillerimize ticari devretmeler ve satın almalara dair danışmanlık veriyor ve onları temsil ediyoruz.

 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve borçlanmalar
 • Uluslararası malların satımı
 • Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk (Sizin adınıza arabuluculuk yapacak bir arabulucu veya temsilci temin edebiliriz)

Almanya’daki distribütörlük sözleşmeleri, hem iç hukuk normları hem içtihatlarda avukatlarımızın uzmanlaştığı ve ruhsatlandığı Avrupa direktifleri ile belirlenmektedir.

Tecrübelerimiz sayesinde, Alman Yüksek Mahkemesi (BGB), İsviçre Federal Yüksel Mahkemesi ve Avrupa Birliği Mahkemesi’nin son içtihatlarına hâkimiz.

 

İşletme Sorumluluğu ve Yükümlülük

Avrupa’daki İşletmeler, tüzükler, yönetmelik, görev ve yükümlülüklerle ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere tabidir. Ortaklarımız, müvekkillerimize bu yükümlülükler konusunda danışmanlık vermekte oldukça deneyimli ve yetkilidir.
İşletme Sorumluluğu ve Yükümlülük Hakkında Daha Fazlası
Hukuk firmamız gerçek kişi ortakların veya şirketlerin yasal çıkarlarını korur. Çıkar çatışmasının lokasyonuna bağlı olarak, bu mahkeme içinde veya dışında olabilir. Hissedar çatışmaları tıbbi uygulamaların, kliniklerin, imalat veya ticaret şirketi ortaklarını ve şirket gruplarını eşit olarak etkileyebilir.

Ortaklar ve yöneticilere, iç anlaşmazlıklar dahil Ticaret Hukuku’nun tüm yönlerinde danışmanlık veriyor ve onları temsil ediyoruz. Avukatlarımız şimdiye kadar tıbbi uygulamalar, klinikler, sanayi işletmeleri, imalat ve ticari kuruluşlar ve ticari işletmeler gibi farklı işletmelerdeki grup ve kişilere temsil etmiş ve onlara hizmet vermiştir.

Müşterilerimizin çıkarlarını ve işletmelerin ticari başarılarını korumayı taahhüt ediyoruz. Bu,  yapacağımız müzakereler ve taraflar arasında dostane bir ilişki kurmak yolunda sorunları düzeltmek için göstereceğimiz çaba ile olmaktadır.  Ancak biz biliyoruz ki, bazı iç anlaşmazlıklar yalnızca dava yolu ile çözülebilir. Bu konuda, ortaklık denetleme kuruluna ve yöneticilere karşı açtığımız dava tecrübelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca azınlık ortaklarını temsil etmişliğimiz ve şirket karalarına karşı geldiğimiz de olmuştur.

Biz düzenli olarak gerçek kişi veya şirket olan müvekkillerimize aşağıdaki konularda danışmanlık veriyoruz:

 • Yöneticinin azli
 • Yöneticilerinin görev ve yükümlülüklerinin ihlali
 • Şirket kayıpları için tazminat ödemeleri ve zorunlu satın almalar
 • Hissedar anlaşmazlıkları
 • Azınlık ortaklarının hakları
 • İşçi hakları

İflas Hukuku

İflas başvurusunun öncesi ve sonrasında yatırım şirketlerini ve alacaklıları temsil ediyoruz. Alacaklı müvekkillerimizin adına, iflasın başlamasından önce yapılan transfer işlemlerine ve iflas eden şirket tarafından iflas öncesinde alınan kararların geçerliliğine itiraz ediyoruz. Özellikle yasalara dair uzman bilginin davayı kazanmada zorunlu olduğu iade işlemlerinde tecrübeliyiz. Ayrıca iflas eden müvekkillerimize de anlaşmalı uzlaşma, yönetim, tasfiye işlemlerini içeren farklı seçenekler hakkında danışmanlık veriyoruz.
İflas Hukuku Hakkında Daha Fazlası
Avukatlarımız aynı zamanda artık varlığına devam etmeyen şirketler ve kuruluşlar, alt şirketler ve proje şirketleri için iflas müdürleri olarak görev yapmaktadırlar.

Eğer işletmenizi sonlandıracak ya da tahliye edecekseniz; özellikle Almanya, Avusturya, Macaristan, Birleşik Krallık ya da Amerika Birleşik Devletleri’nde, tahliye başvurusundan ulusal yasalara uygun olarak prosedürün tam anlamıyla tamamlanmasına kadar her şeyle ilgilenebiliriz. Şirketin tüm hukuki ve vergi konularında yönetimi dahil olmak üzere, kapsamlı bir hizmet sunabiliriz.

Fikri Mülkiyet Hukuku

Çekişmeli ve çekişmesiz davalar dâhil her türlü fikri mülkiyet davalarında hizmet sunuyoruz. Asıl alanımız, ticari marka, tasarım, veri tabanı hakları, ticari sır, taklit, gizli bilgilerin ve patentlerin kaydedilmesi ve/veya korunmasına dair çekişmesiz davalardır. Ayrıca müvekkillerimize, telif hakları, tescilsiz ticari marka tasarımlar gibi haklar konusunda da danışmanlık veriyoruz.
Fikri Mülkiyet Hukuku, Ticari Marka, Telif Hakkı İhlali, Patent Tescili ve Rekabet Hukuku Hakkında
Çekişmeli davalarda, müvekkillerimizi ihlal uyuşmazlıklarından, fikri mülkiyetle alakalı ticari devralmalardan doğan sözleşmelere kadar oldukça geniş bir yelpazede danışmanlık veriyoruz.  Avukatlarımız özellikle Almanya, Birleşik Krallık ve ABD ve Macaristan ve Avrupa Birliği’nde fikri mülkiyet alanında uzman bilgiye sahiptir.

Haksız Fiiller ve Tazminatlar

Başarılı tazminat talepleri, yasal temsilinizin kalitesine bağlıdır. Talepler, yasal dayanağı ya da gerekçeyi yanlış tanımlamak gibi basit hatalar yüzünden başarısız olabilir.

Bazı taleplerin tanımlanması veya sistemleştirilmesi zor olabilir ve başarılı olabilmesi için yaratıcı argümanlar ve analizler gerektirebilir. Biz, genel olarak içtihatlara dayalı düzenlenen bu alanda da engin bilgilere sahibiz.

Haksız Fiil ve Tazminat Talepleri Hakkında Daha Fazlası
Talebinizi, deliller ve analizlerle birlikte doğru şekilde sunmak karmaşık gelebilir ve bu işlem doğru yapılmazsa davanız için ölümcül olabilir. Avukatlarımız davanızı sizin için başarılı bir şekilde takip edebilecek teknik bilgiye ve deneyime sahiptir.

Budapeşte Ofisimiz

Macar Tahkim Mahkemeleri ve Macar Yüksek Mahkemesi’nde yargılama işlemleri dahil olmak üzere Macaristan Kıta Avrupası Hukuku’na dair bütün alanlarda hizmet veriyoruz. Avukatlarımız Macarca’ya konuşma ve yazı dilinde hakimlerdir. Avukatlarımız düzenli olarak Macar mahkemelerinde dava takip ettiklerinden Macar eyalet Hukuku ve içtihat Hukuku’ndaki son gelişmelere hakimlerdir.
Budapeşte Ofisimiz Hakkında Daha Fazlası
Bacs-Kiskun Eyaleti Macar Ekonomi Odası’nın Almanya ile ilişkilerini sağlıyoruz. Almanya ve Macaristan arasındaki artan bu ekonomik ilişkilerle firmamız ilgilenmektedir.
Biz, Macaristan’daki bir kuruluşun, ortaklığın, şirketin veya arazinin satımı veya alımı için gerekli tüm prosedürleri üstlenebiliyoruz. Bu, Macar Hukuku’na göre toprak satım sözleşmenin hazırlanması ve yerel Macar tescil memuruna yeni sahibin tescil edilmesini de kapsamaktadır.
İflas etmiş yabancı şirketlerin Macar alt şirketlerinin iflas işlemleriyle ilgili olarak, yabancı iflas müdürlüklerinden talimat alan Bavarya bölgesindeki az sayıda hukuk firmalarından biriyiz.

Avusturya, Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İran

Avusturya, Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İran’da da müvekkillerimizin çıkarlarını temsil ediyoruz.
Avukatlarımız saydığımız tüm bu ülkelerin yerel dillerinde yetkin ve buraların hukuk sistemlerinde tecrübe sahibidir.
Avusturya, Birleşik Krallık, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, İran Hakkında Daha Fazlası
Birleşik Krallık& İngiltere Hukuk
İngiliz Özel Hukuku, Ticaret Hukuku Yasaları ve Birleşik Krallık Şirketler Hukuku
Biz Birleşik Krallıkla ilgili veya İngiliz Hukuku’nu içeren kurumsal ve ticari yasal hizmetler sunuyoruz. Hem Alman hem Birleşik Krallık’ tan yetkin avukatlarımız olduğundan, Birleşik Krallık’ ta/tan yatırım yapacak müşterilere geniş kapsamlı hizmetler sunabilmek için olabilecek en iyi konumdayız. Birleşik Krallık ’tan ve Almanya’dan olan müvekkillerimizi diğer AB ülkelerinde temsil ediyoruz. Birleşik Krallık tüzel kişiliklerine karşı açılan özel hukuk davalarını yürütüyoruz ve Birleşik Krallık özel mahkemelerinde ve Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nde müvekkillerimizi temsil ediyoruz.
Deneyimli İngiliz ve Almanlardan oluşan ekibimiz yeni Start-Up, KOBİ, Çok uluslu firmalar, yatırımcılar ve kreditörlere geniş kapsamlı bir yelpazede danışmanlık verir.

Bunlar:
• Sözleşmeler ve kontratlar
• Ortaklık sözleşmelerinin, pay sahipleri sözleşmelerinin ya da sınırlı sorumlu ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması
• Hisse satım sözleşmeleri
• İşbirliği Anlaşmaları
• Müşterek İş Ortaklığı Düzenlemeleri
• Gizlilik Anlaşmaları
• Kredi ve finansman anlaşmaları
• Satış ve satın alma sözleşmeleri
• Acente ve distribütörlük anlaşmaları
• Yazılım Anlaşmaları
• Şartlar ve Koşullar
• Sözleşmenin hazırlanması, değerlendirilmesi ve müzakeresi
• Birleşik Krallık ve çok yargılı ticari sözleşmeler
• Sözleşmelerle ilgili konuların tüm yönlerine dair tavsiyeler.
Şirkete Dair
• Bir şirketin kuruluşu, Birleşik Krallık ve/veya Almanya’daki prosedür ve tescil işlemleri
• İşletme yeniden örgütlenmesi ve yapılanması
• Ticari satışlar, birleşme ve devralmalar
• Şirket yönetimi ve idaresi
• Şirketler ve Limited Şirketler
• Müşterek Ortaklıklar
• İflas Halleri
• Temsilci hizmetleri, sekreterlik hizmetleri ve tescilli ofis hizmetlerinin sağlanması

Ticaretle İlgili
• Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar ve borçlar
• Fikri Mülkiyet Hukuku Hakları (İhlallerin ele alınması ve herhangi bir fikri mülkiyet hakkının tescili veya kullanılmasına dair ruhsatlandırılmasıyla ilgili kontratlar)
• Brexit’in ışığında yasal danışmanlık ve öneriler
• Hukuki müzakereler
• Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk (Bir arabulucu ya da adınıza arabulucu yapacak bir temsilci tayin edebiliriz)

Orta Doğu
Orta Doğu’da/dan Ticari İşlem veya Uyuşmazlık
Bugünün sürekli büyüyen uluslararası pazarının, günlük iş ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bilgiye sahip avukatları aradığına inanıyoruz. Ayrıca çalıştığımız alanda lider uzmanlar olmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple her biri bu özelliklere sahip uzmanlardan oluşan güçlü bir takım oluşturduk.
Takımımız farklı kişisel ve hukuki geçmişleri olan avukatlardan oluşmaktadır. Her biri en az bir yabancı ülkede hukuki deneyime sahiptir. Bu, müvekkillerimize, nerede olduklarının bir önemi olmadan, tam anlamıyla uluslararası ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmemizi sağlar.
Almanya ve Avrupa’nın geri kalanında müvekkillerimizi temsil ettiğimiz gibi, ağımızı Ortadoğu’da da genişletmeye devam ediyoruz. Bu çabanın bir parçası olarak, Ortadoğu firmaları veya Ortadoğu’daki yabancı yatırımcılarla ticari faaliyetlerin ve müzakerelerin bütün hukuki yönlerini takip edebiliyoruz.
UAE bölgesi ve İran’da hukuki hizmetlerimizi tamamlayan global ortaklara sahibiz. Anadili Farsça, İngilizce ve Almanca olan avukatlarımızın bu yetkinlikleri Ortadoğu’daki politik ve kültürel bilgileri ve ilk elden deneyimleri ile birleştiğinde, müvekkillerimiz için büyük bir avantaj sağlar.

Almanya’da ABD Özel Hukuku
Almanya’da/dan Danışmanlık ve Temsil
Almanya’da yaşayan bir Amerikalının, Almanya’dayken ya da döndüğünde ani bir hukuki mesele ile karşılaşması oldukça zorlu bir durumdur. Bu süreçte ve hem Alman hem de ABD hukuk sistemine ve yasalarına hakim bir avukata ihtiyaç duyacaksınız.
Nüremberg ofisimizde bizimle birlikte çalışan Alman ve Amerikalı avukatlarımız oluğundan, ihtiyacınız olan bu hizmeti size sunabiliriz. Almanya’dayken Bireysel danışmanlık almak, sorunu hızlıca ve verimli bir şekilde anlamak ve tanımlamak için önemlidir. Ayrıca bu danışmanlığı yakın bir tarihte almak, çözüme gecikmeden ulaşmak için çok önemlidir. Almanya’da yaşarken danışmanlık talep eden şirket veya gerçek kişi iseniz durumunuz ve potansiyel çözümler hakkında konuşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Avrupa’da yaşayan silahlı kuvvetlerin ailelerine ve hizmet çalışanlarına ABD militan Hukuku’na dair yetkin bilgilerimiz ve deneyimlerimize dayanarak hukuki destek sağlıyoruz.
ABD Askeri Hukuku’nda olduğu kadar bireysel Özel Hukuk ya da Ceza Hukuku alanlarında da danışmanlık veriyoruz.

Genel Özel Hukuk ve Ceza Hukuku:
• Haksız fiil ve kişisel sorumluluk
• Ticaret Hukuku, Ortaklıklar ve Ticari İşletmeler
• Kontratlar (Telefon, satış, servis ve kamu sözleşmeleri)
• Boşanma, Çocuğun velayeti, Aile Hukuku
• Sigorta
• Kaza ve genel sorumluluk
• Alman yasalarının ihlali
ABD Askeri Hukuku:
• Askeri İşlemler (İdari ve Cezai)
• Sıkıyı Yönetim Mahkemesi ve Cezai Savunmalar
• Ayırma Kurulu
• ABD Ordu Yönetmeliği Madde 15 soruşturmaları
• Madde 15
• Sivil Kurulları
• Bakım Yardımı ve Yönetimi
• NCOER Yüksek Mahkemesi
• Madde 32 Duruşmaları
• Özel Kuruluş Yasaları ve Ordu düzenlemeleri
• Askeri Aile Hazırlık Grupları (FRG)
Göç, ayrımcılık ya da temel hakları da kapsayan kamu, politika ya da insan hakları konularında temsil hizmetleri sağlıyoruz.

Almanya’da, Amerikalı bir asker, sivil veya Savunma Bakanlığı çalışanı olarak verimli ve bireyselleştirilmiş hukuki bir destek bulmak oldukça zordur. Amerikalı askerlere, Amerika tarafından, karşılıksız hukuki danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Ancak bu hizmet oldukça sınırlıdır. Eğer özel hukuk konuları kadar kararlı ve verimli bir temsile ihtiyaç duyuyorsanız ve hükümetten talep ettiğinizi alamıyorsanız yardım için buradayız. Avukatlarımız hizmet çalışanlarına, askerlere, ABD memurlarına ve ailelerine idari prosedürleri ve karşıt hukuki işlemleri içeren (Madde 15 gibi), Askeri Mahkemeler, ayrılık kurulları, terfiler, NCOER ve OER merkezleri, Mali Sorumluluk Soruşturmaları (FLIPLS), Madde 32 duruşmaları, ayrıca kişisel davalar ve sözleşme anlaşmazlıkları, özel iş meseleleri, kişisel borç meseleleri, kınama mektupları veya GOMOR, bireyler arasındaki mali uyuşmazlıklar, Aile Hukuku, vasiyetler ve tröstler, kiracı-kiralayan anlaşmazlıkları konularında hizmet verir. Eğer işten çıkarma ile karşı karşıyaysanız hizmette kalmanızı sağlamak için ya da çoktan çıkarıldıysanız olumsuz hizmet karakterinizi değiştirmek için davanızla ilgilenebiliriz. Eğer görevi kötüye kullanmakla ya da görevi kötü yapmakla suçlanıyorsanız ayrılmak zorunda kalabilir ya da diğer idari cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ancak biz size adalet ve adil muameleye giden yolda yardım edebiliriz.

Ayrıca askerlere Askeri mahkemelerde ve Alman Mahkemelerde ceza savunması ile ilgili hizmet veriyoruz. Siz (veya bir aile üyeniz) Almanya’da iseniz UCMJ kapsamında cinsel saldırı, taciz, hırsızlık, adam öldürme, dolandırıcılık veya diğer cezai suistimal gibi suçlamalarla karşı karşıyaysanız ve Almanya’da ya da Avrupa’nın herhangi bir yerinde acil, kişisel ve kararlı bir savunuculuğa ihtiyaç duyarsanız durumunuzu yüz yüze konuşmak ve sizi çözüme ulaştırmak için buradayız.

Proje Yönetimi

Stratejik planlama, işletmenizin kapasitesine göre ticari projenizin danışmanlığı ve denetimi
Proje Yönetimi ve Yediemin Hakkında Daha Fazlası
Hizmetlerimiz:

 • “Yediemin” olarak görevlendirilme (3. Kişilere, emanet almak üzere güvene dayalı sorumluluk atanması)
 • Risk analizi
 • Yasal temsil
 • Talimatname ve Sözleşmeler

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Haber Bülteni