02

Macaristan’da Ne Zaman Bir Avukata İhtiyaç Duyulur?

2. Eyl 2021 Haberler

Macaristan’da Nerelerde Bir Avukata İhtiyaç Duyarsınız?

  • Bölge Mahkemesi, Yüksek Bölge Mahkemesi, Temyiz Mahkemesi’nde birkaç istisnai durum dışında Macar makamlarının karşısına bir avukatın çıkması zorunludur.

Eğer, ruhsatsız bir avukat aracılığıyla mahkemeye çıkarsanız mahkeme bu işlemi geçersiz sayar. İlgili katı yasalar sebebiyle yabancı avukatlar bile (Almanya, Avusturya ve hatta Macarca konuşan komşu ülke avukatları dahi) eğer yerel ve kayıtlı bir avukatları yok ise dava savunmaya yetkili değildirler.

  • Tapu Müdürlüğü karşısında

Yüksek ihtimalle ihtiyacınız olan belgeleri (hesap dökümü gibi) almanız mümkündür ancak genel olarak tapu müdürlüğü yalnızca avukatlar ve noterler ile iletişime geçmektedir. Bir belge (örneğin satış sözleşmesi) yeni bir hak atıyorsa (mülkiyet hakkı gibi) bu tescil edilmelidir. Aynısı ilgili kayıtlı hakların terkini (silme) için de uygulanır (örneğin yararlanma hakkı).

  • Ruhsatlar

Almanya’da bir noter atamanız gerektiği davaların çoğunda, Macaristan’da sadece bir avukat tarafından temsil edilmeniz yeterlidir. Böyle işlemlerde (örneğin bir şirket kurmak, mülkün satım işlemi gibi) bir noter de atayabilirsiniz ancak genellikle avukat aracılığıyla bu işlemlerin gerçekleştirilmesi daha esnek ve cüzdan dostudur.

  • Şirket tescilleri ve ticari tesciller

Macaristan’da bu tip tesciller, bir avukat veya noterin belgeleri onaylaması ve elektronik ortama aktarmasıyla, yalnızca elektronik ortamda yapılabilir. Tescil mahkemeleriyle iletişime geçebilmek için özel, nitelikli ve elektronik bir imzaya ihtiyaç olduğundan uzman olmayan kişilerin bahsedilen makamlarla iletişime geçmesi dahi mümkün olmaz.

 

 

Hangi Hallerde Bir Avukatın Görevlendirilmesi Zorunlu Olmamasına Rağmen Tavsiye Edilir?

  • Yerel mahkemenin önünde

Yerel mahkemenin önünde 100.000,00 Avro’ya kadar (5.000,00 Avro sınır olan Almanya ile karşılaştırılabilir) talepler görülebilir.   Avukat zorunluluğu olmasa bile, kesinlikle avukatsız duruşmaya çıkmanızı tavsiye etmiyoruz.

  • Bir vasiyet yazılırken

Teorik olarak, ölüme bağlı tasarrufları “kesin delil niteliğindeki belge” diyebileceğimiz belgelerle kendiniz yapabilirsiniz. Ancak diğer hususların (zorunlu miktar gibi) değerlendirilebilmesi için genellikle bir uzmanın görevlendirilmesi gereklidir.

  • Bir sözleşme hazırlarken

Her beyannamenin onaylanması gerekmemektedir.  Ancak bu tür hukuki işlemlerde de bir uzmandan destek almak tercih edilebilir.

Macaristan ile ilgili bir davanız mı var? Size danışmanlık vermekten mutluluk duyarız.

00499119360090
peter.taller@nzp.de

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Haber Bülteni