02

Mikor van szükség ügyvédre Magyarországon?

13. aug 2018 Hírek

Néhány esetben kikerülhetetlen, míg más esetekben formálisan nem szükséges, de rendkívül célszerű egy magyar ügyvéd megbízása.

1. Milyen esetekben áll fenn ügyvédkényszer?

  • Törvényszék, ítélőtábal és Kúria előtti ügyek

Néhány kivételtől eltekintve szigorúan kötelező a jogi képviselet. A jogi képviselő nélkül eljáró fél nyilatkozata, hatálytalan; azaz úgy kell tekinteni, mintha egyáltalán nem tett volna nyilatkozatot, azaz a bíróság „nem hallja”. Kiemelkedően fontos tehát, hogy időben gondoskodjunk a jogi képviseletről, ellenkező esetben ugyanis akár végérvényesen elveszítjük a lehetőséget egyes eljárási jogaink gyakorlására.

  •  A földhivatal előtt

Ugyan telekkönyvi kivonatot vagy kataszteri térképmásolatot Ön is be tud szerezni a földhivataltól, azonban ha fontos jog vagy tény bejegyzéséről vagy törléséről van szó, akkor a földhivatal szinte csak ügyvédekkel vagy közjegyzőkkel tartja a kapcsolatot. Ilyen lehet például egy adásvételi szerződés megkötése során a tulajdonjog átjegyzése, vagy éppen egy haszonélvezeti jog bejegyzése vagy törlése.

  • Egyes okiratoknál

Számos helyen megköveteli a jog, hogy egy nyilatkozatot ügyvédileg ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglaljanak. Magyarországon kívül ilyen feladatot szinte alig látnak el az ügyvédek; ez ugyanis a közjegyzők privilégiuma. Magyarországon azonban mind a cégbejegyzés, mind az ingatlanokkal kapcsolatos okiratba foglalások során egyaránt eljárhat ügyvéd is.

  •  Cégbírósági eljárás

Ezek az eljárások ma már szinte kizárólag elektronikusan zajlanak, így a cégbíróság is csak azokkal kommunikál, akik megfelelő elektronikus aláírással rendelkeznek; ilyen a magyar ügyvéd id.

2. Mikor nem szükségszerű, de mégis célszerű ügyvéd bekapcsolása?

  • Járásbíróság előtt

Ugyan a 30.000.000,- Ft alatti ügyekben alapvetően nem kötelező a jogi képviselet, már csak az összeghatárból is kiindulva azonban belátható, hogy a saját magát képviselő fél esetén rendkívül nagy összeg múlhat azon, ha az eljárásban nem jártas fél miatt valami félrecsúszik.

  • Végrendeletek megszövegezése

Magyar jog szerint a legtöbb esetben elégséges az ún. „ teljes bizonyító erejű magánokirat”, ami ügyvéd nélkül is készülhet. Különböző egyéb szempontok (pl. kötelesrészre igényt tartók) miatt azonban célszerű itt is egy szakértő bekapcsolása az eljárásba.

  • Szerződések elkészítése

A legtöbb nyilatkozathoz adott esetben még pusztán írásbeliségre sincs szükség. Ha azonban az ember biztosra kíván menni, írásbeli szerződései során is szakértő segítségét veszi igénybe.

Önnek is lenne egy hasonló ügye? Keressen fel bennünket bizalommal.

dr. Tallér Péter
ügyvéd
00499119360090
peter.taller@nzp.de

2 + 6 =

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading