02

Német cégalapítás: mire ügyeljünk?

19. márc 2018 Hírek

Bevezetés

Németország az európai gazdaság szíve és lelke, középponti magja. Itt bármilyen típusú, bármilyen méretű vállalat gyorsan felvirágozhat és betörhet az európai piacra, köszönhetően nem csak a nagyszerű földrajzi elhelyezkedésnek (hisz Németország Európának pontosan a közepén fekszik), de az állam jogrendszerének is, mely lehetővé teszi, hogy a cégek erőssé és stabillá fejlődjenek, és hosszú életpályát fussanak be.

Miért Németország a legjobb választás, mikor székhelyet keres új cégének? Alább leírjuk a főbb kérdéseket, melyeket érdemes átgondolnia.

Ha további információkra volna szüksége a cikkben leírtakkal kapcsolatban, az NZP NAGY LEGAL örömmel áll az Ön rendelkezésére mind tippekkel, hogy hogyan indítsa be cégét gyorsan és könnyedén, mind válaszokkal az Ön kételyeire.

Mittelstand: milyen nagy az Ön cége?

Nem számít, hogy milyen kis vagy nagy üzletet tervez, induláskor mindenki kicsiben kezd. Belső üzleti térképének összetétele és hatásai szempontjából Németország a világ minden más államától eltér. A kimagasló érték nem a kis- vagy közép- illetve a nagyvállalatok számának összehasonlításából adódik, hanem abból a bruttó hozzáadott értékből (a 2013-as adat szerint 47,1%, de a 2011-2015-ös időszakban a bruttó hozzáadott érték összesen 18%-kal növekedett), melyet az úgynevezett SME-k, a kis- és középvállalatok (Small-Medium Enterprises) termelnek meg, azaz a német jogszabályok definíciója szerint az 500 alkalmazottat vagy az 50 millió € éves forgalmat el nem érő vállalatok. E szám is csak egy részét mutatja annak a sikernek, melyet ezek a cégek Németországban elérnek, s lehet, hogy épp ez az, ami az Ön üzleti terveire is vonatkozik. A német kormány Önt, mint Mittelständert minden lépése során támogatja: lehetővé teszi a bürokráciából eredő terhek redukálását, a nyersanyagok széleskörű választékához való hozzáférést, könnyített finanszírozást az állami szektorból, szakképzett munkaerő koordinálását, részvételt az induláshoz jelentős támogatást biztosító programokban, és így tovább. Egy SME-vállalat legnagyobb előnye azonban kétségtelenül azon célok változatossága, melyeket Ön kitűzhet neki: akár áruk kis vagy nagy mennyiségben való termeléséről, akár valamilyen szolgáltatás nyújtásáról legyen szó, az Ön cégét egy olyan üzleti környezet védi, mely a középkor óta mindvégig termékenynek bizonyult.

A megfelelő méretű cipő a legjobb

Mekkora tehát a cég Ön számára optimális mérete? Igaz, hogy lehetőségek széles skálája áll nyitva Ön előtt, de sose becsülje alá a megfelelő cégalapítás megválasztásának jelentőségét, ennek ugyanis hosszútávon jelentős hatásai lesznek arra, hogy az Ön cége fog-e növekedni, és ha igen, milyen gyorsan. Kimondottan ajánlott, hogy ennek a lépésnek a során csak különösen jól informált döntést hozzon: az NZP NAGY LEGAL jól megalapozott tanácsadó részleggel is rendelkezik, s készen áll arra, hogy Önt egészen a csúcsig vezesse.

Németország számtalan lehetőséget kínál a társaságok alapításával, méretével és székhelyével kapcsolatban. Az első kérdés, melyet Önnek meg kell válaszolnia: kereskedelmi vállalatot nyissak? Mikor egy üzlet beindításáról van szó, egyértelműen ezek a vállalatok a leggyakoribbak. A legnagyobb sikertörténet a Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), a korlátolt felelősségű társaság német megfelelője. Ennek követelményei pusztán az alábbiak: 1 személy, aki megalapítja; 25.000 € kezdőtőke (melyből mindössze 12.500 €-t kell azonnal átruházni a társaságra, a fennmaradó részért az alapító felel); bejegyzés a német Cégjegyzékbe, a Handelsregisterbe, melynek révén a vállalat jogilag létrejön; végül pedig legalább 1 ügyvezető, Geschäftsführer kinevezése. Rendkívül rugalmas, sokoldalú vállalat, bármilyen szükséglethez vagy üzleti tervhez megfelelő. Ez a Németországban leggyakoribb vállalattípus. 2008. november 1. óta Németországban Önnek lehetősége van a cégalapítás egy igen vonzó módját alkalmazni. Az Unternehmergesellschaft (UG) a kereskedelmi vállalat egy olyan formája, melyet a vállalatok beindításának megkönnyítésére gondolva alkottak meg. A követelmények ugyanazok, mint a GmbH esetében, egyetlen hatalmas kivétellel: csupán 1 € kezdőtőke szükséges hozzá. Ehhez természetesen egy további eljárás kapcsolódik: minden költségvetési évben a tartalékhoz kell tenni az éves nyereség 25%-át, azzal a céllal, hogy a vállalatot egy nap korlátolt felelősségű társasággá lehessen alakítani.

Egy másik széles körben használt kereskedelmi vállalattípus az Aktiengesellschaft (AG), a részvénytársaság. Ahogy az várható, itt szigorúbbak az alapítás követelményei: legalább 5 alapító tag, és a részvényesek száma a vállalat teljes élettartama alatt sem csökkenhet 5 alá; legalább 50.000 € kezdőtőke; a társaság minden hivatalos lépésének nyilvánossága; jogalanyiság csak onnantól, hogy a céget bejegyezték a Cégjegyzékbe; egy igazgatótanács, melyet minden aspektusában ellenőriz egy felügyelőbizottság. Ezt a vállalati modellt először a német törvények vezették be, s most egyre népszerűbbé válik Európán belül és kívül egyaránt, köszönhetően az átlátható vállalatvezetésre vonatkozó, egyre nagyobb igényeket támasztó szabályozásnak.

A Németországban bejegyezhető további vállalattípusok az alábbiak (zárójelben a magyar megnevezéssel):

  • KgaA – Kommanditgesellschaft auf Aktien (betéti részvénytársaság), egy kereskedelmi vállalat

A következőek a nem kereskedelmi vállalatok:

  • OHG – Offene Handelsgesellschaft (közkereseti társaság), a személyes felelősségen alapuló vállalkozások legalapvetőbb formája. Természetéből eredően legalább két alapító tagra van szükség.
  • KG – Kommanditgesellschaft (betéti társaság), a tagok (Kommanditist) felelősségét korlátozó legalapvetőbb társasági forma. Legalább egy tagnak megmarad a személyes felelőssége (Komplementär), s ez a tag lesz az egyetlen, aki törvényes képviseleti joggal rendelkezik.
  • GmbH & Co. KG vagy OHG (korlátolt felelősségű társaság egy betéti társasággal mint taggal, vagy úgy, hogy a tagtársaságok felelőssége egyaránt korlátlan), egy sajátos társaság, melynek tagjai vállalatok vagy jogi személyek, s melyet a korlátolt felelősségű társaság mintájára alapítanak, ugyanazokat a törvényeket vonatkoztatva a KG-ra vagy az OHG-ra.

Ahogy a háló növekszik…

Ahogy cége Németországban növekedésnek indul, Ön szükségét érezheti, hogy kiterjessze. Ennek szintén több módja van, melyek a függetlenség különböző szintjeit kínálják.

Egy leányvállalat, vagy Tochtergesellschaft, szó szerint egy vállalat „gyermeke”. Bár saját tulajdonnal, vezetőséggel, könyveléssel és mérleggel rendelkezik, a vállalat stratégiájának tekintetében nem teljesen független. A leányvállalatok jogi személyiségének feltétele a Cégjegyzékbe való előzetes bejegyzés.

Egy fióktelep, vagy Zweigniederlassung, legalábbis majdnem teljesen független a központi irodától. Ezt gyakran arra használják, hogy növeljék a piac egy területén való jelenlétet, s a Cégjegyzékbe sem szükséges bejegyezni.

Mit jelent mindez adózás szempontjából?

Természetesen a vállalkozók és a cégvezetők számára egyaránt az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyi adót kell fizetni, és legfőképpen, hogy hogyan lehet ezt az összeget csökkenteni. Következzék egy rövid bemutatás arról, milyen előírásokat kell figyelembe venni.

Az állami, a tartományi és a helyi hatóságok különböző adókat vetnek ki, de ne hagyja abba a tévképzetbe taszítani magát, hogy ez súlyos terhet fog jelenteni Önnek, a német adórendszer ugyanis az egyik leghatékonyabb és legjutalmazóbb.

A társaság típusa és formája jelentős behatással bírnak az adózási kötelezettségekre. Egy AG, UG vagy GmbH például társasági adót kell fizessen (Körperschaftsteuer), mely a felosztott és fel nem osztott nyereség 15%-a.

Az ÁFA, németül a Mehrwertsteuer, az Ön által forgalmazott áru vagy nyújtott szolgáltatás értékének 19%-a vagy 7%-a az Ön üzletének tárgyát képező áruk vagy szolgáltatások természetétől függően, bár a 7%-os adó pusztán az áruk egy igen szűk körének van fenntartva. Ezt az adót az Európai Unión kívülről importált árukra is alkalmazni kell; ezzel ellentétes az ezen országokba exportálandó termékekre vonatkozó adópolitika, az azokra terhelt adót ugyanis visszatérítik.

A szolidaritási adót 1995 óta még mindig kivetik, de azóta a bevétel 5,5%-ára csökkentették, a célból, hogy kiegyensúlyozzák a volt Kelet- és Nyugat-Németország gazdasági erejében fennálló különbségeket.

Az iparűzési adó vagy Gewerbesteuer egy helyi adó, melynek százalékban kifejezett értéke attól függ, melyik városban kívánja letelepíteni vállalkozását. Ezt a társaság üzleti bevételéből számítják, s általában az összes közül ez az adó a legsúlyosabb.

További fontos adók az ingatlanra és az ingatlanvásárlásra kivetett adók, a Grundsteuer és a Grunderwerbsteuer. Míg az első egy helyi adó, mely az ingatlan típusától függően változik – nagyjából 3,5% körül mozog – a második központi adó.

Mindez igen keménynek tűnhet, különösen az új vállalkozások és a kezdés szempontjából. De ne hagyja magát megtéveszteni! A német adójogban számtalan módszer létezik, mellyel könnyíthet ezeken a terheken. Példa erre, hogy az iparűzési adó mindig levonható a társasági adóból, ugyanis üzleti költségnek számít. Ugyanígy levonható az osztalék és a részesedés után fizetendő egykulcsos adó is (mely 25%-ot tesz ki).

Kimondottan „wichtig”, hová teszi a székhelyét

Amit Ön eddig olvasott, csak egy rövid bemutató volt arról, mire számíthat valaki, mikor Németországban kíván céget alapítani. Mindenképpen erősen ajánlott, hogy a kellemetlen meglepetések elkerülése és az Ön üzleti tervei számára legmegfelelőbb struktúra megtalálása végett a helyszínen is vegye igénybe üzleti és adóügyi tanácsadók szolgáltatásait.

A helyszín, ahogy az e cikk adókra vonatkozó részéből is kitűnik, rendkívül fontos, vagy, ahogy Németországban mondják, wichtig. Megtalálni az egyensúlyt az Ön üzletének tengelye és a város jó adópolitikája között kulcsfontosságú nem csak a stabil növekedés, de a konkurencia fölé emelkedés szempontjából is.

Jöjjön a Nürnberg-Fürth agglomerációba!

Mivel Észak-Bajorország szívében, egészen pontosan Közép-Frankföldön fekszik, a Nürnberg-Fürth agglomeráció Európa egyik legfejlettebb gazdasági területe, s itt található az NZP NAGY LEGAL székhelye is. Bajorországot már önmagában is igen gazdag tartománynak tekintik, de, ahogy mondani szokás, itt valóban minden összejön, ahogy azt a minket körülvevő piac is újból és újból megmutatja: egy 27 milliárd €-t kitermelő üzleti középpont, ami több, mint 14.000 üzletből áll össze, melyek legfontosabbak és legélénkebbek az energia-, az innovációs és az egészségügyi szektorban. Az itt található jelentős számú egyetem kitűnő kutatási-fejlesztési „inkubációs” területté teszi a környéket, ahol az innováció és az Ön üzleti elképzelései nagy sikerrel fejlődhetnek és hódíthatják meg a piacot. A Nürnberg Messe története folyamán már számtalan rendkívül fontos társasági és üzleti egyezségnek volt tanúja, s ez csak még nagyobb arányban fog folytatódni, ahogy Nürnberg-Fürth növekszik. Az NZP NAGY LEGA-nek központi szerepe volt az egyik legutóbbi ilyen üzletben, melyben vezető indiai cégek vettek részt az autóipari és innovációs szektorból.

Az adók ebben a körzetben statisztikailag és számszerűsítve is kedvezőbbek, mint a legtöbb német nagyvárosban. A kereskedelmi adó alacsonyabb, és a tartományi és állami adópolitikának illetve Németország és az Európai Unió nagy fejlesztési beruházási programjainak köszönhetően a kutatási-fejlesztési kiadások is beleilleszthetők.

Még attól el is tekintve, mily festőien gyönyörű Nürnberg középkori óvárosa, mely a régió egyik legfontosabb városa volt az elmúlt ezer év során, mikor az Altstadt ódon falait vagy a békésen kanyargó Pegnitzet szemléli, mi kivetnivalót találhatna abban az elgondolásban, hogy itt, Németország szívében kezdjen bele új vállalkozásába? Irodánk épp a város közepén fekszik. Örömmel fogadjuk Önt és segítünk Önnek új, nagyszerű vállalata megalapítása során!

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading