02

Az ügyvezető szerződése szóban is megszüntethető

20. szept 2018 Hírek

A Schleswig-Holstein-i Tartományi Munkaügyi Bíróság (LAG Schleswig-Holstein) szerint eltérő szerződéses kikötés hiányában az ügyvezető munkaszerződése akár szóban is megszüntethető.

A bíróság elutasította egy volt ügyvezető további munkabér megfizetésére irányuló keresetét. Az ítélet szerint ugyanis a jogviszony ekkor már egyáltalán nem állt fenn.

Nem állt  ugyan rendelkezésre a peranyagban semmilyen írásbeli megszüntető megállapodás, az azonban nem volt vitatott, hogy az alperes (munkáltató) kijelentette a felperest (volt ügyvezető) a társadalombiztosítási szerveknél, amit utóbbi minden további nélkül elfogadott. Egy családjogi vitában pedig a volt ügyvezető akként nyilatkozott, hogy egy másik cégnél került alkalmazásra.

Mindez alapján a bíróság szerint abból kellett kiindulni, hogy az ügyvezetői munkaszerződés közös megegyezéssel került lezárásra. A munkaszerződés csak az egyoldalú felmondások vonatkozásában írja elő az írásbeliséget, ezért a jelen helyzetben joghatályosan megszüntethető volt a szerződés írásbeli forma nélkül is.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading