02

Európai Bíróság: uniós jogba ütközik a magyar földtörvény

22. aug. 2018

02

Európai Bíróság: uniós jogba ütközik a magyar földtörvény

22. aug 2018 Hírek

Megtarthatják az európai uniós polgárok a már bejegyzett haszonélvezeti és használati jogokat, mert a magyar szabályozás nem megengedett módon diszkriminálta volna őket. A földtörvény tiltó rendelkezése nem alkalmazandó.

A 2013-mas földtörvénynek, amely teoretikusan deklarálta a magyar és az EU-s állampolgárok egyenlőséget, egy elfekvő rendelkezése szerint csak akkor lett volna lehetőség már bejegyzett jogok fenntartására, ha a hasznosító (pl. haszonélvezeti jog jogosultja) igazolni tudja, hogy a tulajdonos közeli hozzátartozója. Csakhogy a megelőző kb. 20 év alatt csakis magyar állampolgár szerezhette meg a magyar termőföld tulajdonjogát. Vizsgálni kellett tehát, hogy a szabályozás nem jelent-e burkolt diszkriminációt. A Bíróság szerint ez a helyzet. Mivel ugyanis korábban csak magyar állampolgárok lehettek tulajdonosok, akiknek pedig tipikusan magyar állampolgár hozzátartozóik szoktak lenni. A szabály így burkolt (indirekt) diszkriminációt jelent.

Németországból és Ausztriából is többen felléptek a törvény uniós jogba ütközése miatt (többek között irodánk is), mivel a törvény szerint mindennemű kompenzáció nélkül kerültek volna törlésre a haszonélvezeti és egyéb használati jogok.

Mivel pedig a Bíróság döntése szerint a diszkrimináció nem megengedett és túlzó, valamint a kívánt célt sem éri el, a magyar hatóságoknak a jövőben figyelmen kívül kell hagyni e nemzeti szabályozást.

Önnél is előfordult jogtalan törlés? Keressen fel bennünket.

9 + 11 =

Author(s)

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading