02

Nürnbergi Ítélőtábla: elégtelen magyar börtönviszonyok?

16. jan 2020 Hírek

A Nürnbergi Ítélőtábla (OLG Nürnberg) 2019. 12. 23-án kelt köztes végzése szerint a jövőben az elítéltek büntetés-végrehajtási célból Magyarországnak történő átadását a fogvatartás körülményeire vonatkozó konkrét ígéretekhez köthetik. 

Az alapügyben egy Németországban fogvatartott magyar elítélt Magyarországnak történő átadatása ellen a fogvatartott jogi képviselője arra hivatkozott, hogy az a magyarországi büntetés-végrehajtási intézmények túlzsúfoltsága miatt a közrendi klauzulába ütközik, ennélfogva a átadás megtagadható.

Az Európai Unióban a tagállamok között a büntetés-végrehajtási célú átadás külön vizsgálatok nélkül kell teljesíteni, ugyanakkor az Ítélőtábla Szenátusa – az ügyészség vehemens védekezése ellenére – beismerete, a magyarországi büntetés-végrehajtási intézmények állapota miatt a Szenátus döntése alapján a kiadatást ezentúl a magyarországi hatóság ígéretének függvényében lehet végrehajtani. Egyben utasította az ügyészséget, hogy folytasson konkrét kutatást a magyar börtönviszonyok állapotát illetően. Továbbá döntés szerint a német hatóságnak az elítélt fogvatartásának konkrét körülményeit a kiadatást követően a magyar hatósági ígérete alapján vizsgálnia szükséges.

Az ügy azért precedensértékű, mert az Európai Unión belül az átadás egy szinte teljesen depolitizált és automatizált folyamat. Mint azt az Ítélőtábla is kifejtette, az alapvető tagállami bizalmat rendítené meg, ha egy tagállam a másik jogállamiságát esetileg vizsgálná. Az irodánk által kifejtett érvekre tekintettel – mivel Magyarország többek között nem adott le jelentéseket az Európa Tanács részére a börtönállapotokkal kapcsolatban – a jelen esetben kivételesen érdemben szükséges vizsgálni a magyar állapotokat. 

Az ügyben az elítélt jogi képviselőjeként az NZP NAGY LEGAL ügyvédi iroda járt el.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading