02

Az új ingatlan-nyilvántartási törvény és az E-ING rendszer

1. febr 2022 Hírek

A 2023. február 1-én hatályba lépő új ingatlan-nyilvántartási törvény (2021. évi C. törvény) komoly változásokat fog hozni az ingatlan-nyilvántartási eljárásban. Az új szabályozás célja többek között a magyar ingatlan-nyilvántartási rendszer modernizálása és versenyképessé tétele a digitalizáció eszköze által. Az E-ING-rendszer és az automatikus döntéshozatal megjelenése gyorsabb, de az eddigiekhez képest nagyobb szakértelmet igénylő ügyintézést jelent.

 1. Az ingatlan-nyilvántartás jelentősége

Az ingatlan nyilvántartás olyan közhiteles hatósági nyilvántartás, amelynek ingatlanadatairól ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy fennállnak. Az új szabályozás a bejegyzés fontosságát azzal is növeli, hogy azon jogok, tények, adatok, amelyek az ingatlan-nyilvántartás tárgyát képeznék, de oda nem kerülnek bejegyzésre vagy feljegyzésre, csak szűk körben lesznek érvényesíthetőek.

 2. Az elektronikus informatikai ingatlan-nyilvántartási rendszer (E-ING)

Az ingatlan-nyilvántartási rendszer digitalizálásának kulcsa az erre a célra létrehozandó E-ING-rendszer lesz. Annak, ellenére, hogy a 2023-tól alkalmazásra kerülő rendszer jelenleg még fejlesztés alatt áll, bizonyos, hogy nagyban fogja gyorsítani az eljárás lefolytatását, hisz az ingatlan-nyilvántartási ügyek ezentúl a földhivatalban történő várakozás nélkül is elintézhetőek lesznek. Mindez a papírmentes eljárás lehetővé tételével környezetvédelmi szempontból is előnyös. Az eljárás során főszabály szerint az ügyfél ügyében eljáró ügyvédnek adott meghatalmazás, a konkrét ügyhöz kapcsolódó, kitöltött formanyomtatvány, valamit az ügy tekintetében lényeges egyéb dokumentumok E-ING-rendszerbe történő feltöltése lesz szükséges.

 3. Automatikus döntéshozatal a gyors ügyintézés érdekében

Az új ingaltan-nyilvántartási törvény talán legfontosabb újítása az automatikus döntéshozatal intézményének bevezetése, mely korábban nem létezett az ingatlan-nyilvántartási eljárás tekintetében. Az ügyek elintézése – bizonyos tárgy- és személykörök által alkotott kivételektől eltekintve – alapvetően automatikus döntéshozatal keretében történik majd. Ennek során a feltöltött dokumentumok alapján automatikusan történik majd meg az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés, a jogi képviselő által formanyomtatványon rögzített adatok segítségével. Fontos megjegyezni, hogy automatikus döntéshozatalra csak a kérelemnek helyt adó döntés esetén van lehetőség, illetve az automatikus döntéshozatalt követően öt napon belül kérheti az ügyfél a kérelem ismételten, teljes eljárásban történő elbírálását.

4. Képviselet az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

Az ingatlan-nyilvántartási eljárások kapcsán, általános jelleggel rendelkezik az új ingatlan-nyilvántartási törvény arról, hogy a jogok és tények bejegyzésére irányuló, kérelemre induló eljárásban a jogi képviselet kötelező. Előbbi szabály hátterében az áll, hogy az elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljárás során, az E-ING-rendszerbe feltöltött formanyomtatvány tartalma irányadó az automatikus döntéshozatal során. Az eljárásban való részvétel tehát komoly jogi felelősséget hordoz az abban részt vevő ügyvédek tekintetében is. Az eljárásra való jogosultságnak előfeltételétele lesz várhatóan az annak lefolytatásához szükséges eszközök rendelkezésre állása, kifejezetten az eljáráshoz kapcsolódó felelősségbiztosítás (részletei úgyszintén kidolgozás alatt állnak), valamint egy kifejezetten az ingatlan-nyilvántartási eljárásokhoz kapcsolódó szakirányú képzés eredményes teljesítése.

Összefoglalás

Bár a vonatkozó szabályozás még nem lépett hatályba, látható azonban, hogy az új ingatlan-nyilvántartási eljárás a jövőben olyan területté alakul, amely elektronikus ügykezeléssel kapcsolatos komoly szakmai felkészültséget igényel. Ügyvédi irodánk ingatlanjogi területen is tevékeny, valamit az elektronikus ügyvitel területén – tekintettel arra, hogy az ügyvitel elektronizációjában élen jár a hazai, valamint nemzetközi piacon is (lásd: https://www.nzp.de/webakta/?lang=hu) – bőséges gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező társulás, amelyhez Ön az új szabályozási környezetben is bizalommal fordulhat ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos ügyeinek intézése céljából.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading