02

A gyorshajtási per folytatódik: Lehetséges-e gondatlanságból elkövetett emberölés vádlottjává válni az ütközésben való részvétel nélkül is?

15. aug 2022 Hírek

Tényállás

Miután a két vádlott megállapodott a B 229-es úton, Arnsberg közelében megvalósuló tiltott gépjárműverseny megrendezésében, a verseny során összeütközés történt egy abban részt nem vevő járművel. A személygépkocsiban összesen öt utas tartózkodott, akik közül egy életét vesztette a baleset következtében; a többiek megsérültek, néhányan közülük súlyosan.

 

A tartományi bíróság elsőfokú határozata

 

Az arnsbergi tartományi bíróság első határozatában az ütközést okozó autó vezetőjét, H. vádlottat három év kilenc hónap szabadságvesztésre ítélte halált okozó szándékos közúti veszélyeztetés miatt; P. vádlottat, a versenyben részt vevő, nem ütköző jármű vezetőjét pedig kilenc hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte tiltott gépjárműversenyzés miatt.

 

Eljárás a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság előtt

 

Az ügyészi fellebbezés következtében az eljárás a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság elé került, mely a P. II. rendű vádlottal szemben kimondott, bűnösséget kimondó ítéletet gondatlanságból elkövetett emberölés, ill. gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés tekintetében négy esetben kiegészítette és az elsőfokú ítéletet hatályon kívül helyezte.

Az eljárás lehetőséget biztosított Szövetségi Legfelsőbb Bíróságnak a Büntető Törvénykönyv új 315d. szakaszával kapcsolatos alapvető kérdések tisztázására. Különösen a „versenyzés” fogalmát, valamint a konkrétan bekövetkezett, más versenyzők által közvetlenül okozott veszélyek betudhatóságának kérdését kellett tisztázni.

Alapvetően megállapítást nyert, hogy a 315d. § (2) bekezdése önálló bűncselekmény. Ennek értelmében a 315d. § (1) bekezdése szerinti tiltott gépjárműverseny résztvevője csak akkor követheti el a (2) bekezdés szerinti minősített bűncselekményt, ha a verseny során tanúsított vezetési magatartásával önállóan konkrét veszélyt okoz a felsorolt egyéni jogi érdekek valamelyikével összefüggésben. Ezenkívül említendő a belső kapcsolat fennállásának szükségessége az okhoz való hozzájárulás és a veszélyeztetés eredménye között.

A társtettesség, mint elkövetői alakzat megvalósulása lehetséges, ha ugyanazon a veszélyeztető hatást a résztvevők közösen váltották ki. Ennek azonban előfeltétele, hogy a verseny résztvevői ugyanabban a versenyhelyzetben legyenek, és hogy az egyes közreható gondatlanságok között szoros időbeli és térbeli kapcsolat álljon fenn.

 

A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság döntése

 

A konkrét ügyben a BGH kimondta, hogy a P. vádlott maga is gondatlanul közreműködött az emberölésben és a testi sértésben. Azzal járult hozzá a szembejövő jármű utasai élet- és testi épségének veszélyeztetéséhez, hogy versenytársa, az I. r. vádlott közlekedést veszélyeztető előzési manőverének kialakításában közreműködött. Jelen esetben irrelevánsnak minősült, hogy ő maga tartotta a sávját, és így nem ütközött a sértett autójával, és hogy a maga részéről nem sértette meg az előzésre jogosult gépjárművezetői minőségéből eredő további kötelezettségeit.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading