02

Ügyvédi ellenjegyzés külföldön is

10. dec 2017 Hírek

Irodánk Németországban is el tudja látni ügyvédi ellenjegyzéssel a Magyarországon felhasználandó okiratokat.

Főleg külföldön élő vagy dolgozó magyarok esetében előforduló gyakori probléma, hogy magyarországi ügyintézéshez ügyvédileg ellenjegyezett okiratra vagy közokiratra van szükségük. Ilyen eset tipikusan, ha Ön Magyarországon örököl vagy ingatlannal kapcsolatos ügyét szeretné intézni. Az alábbiakban  áttekintjük, milyen lehetőségek állnak a rendelkezésére.

I. Mikor van szükség közokirati formára vagy ügyvédi ellenjegyzésre?

Egyes jogszabályok e formát kifejezetten megkívánják, míg más esetekben célszerű vagy összességében kedvezőbb ügyvédi ellenjegyzéssel ellátni egy okiratot.

A jogszabály követeli meg a közjegyzői vagy ügyvédi közreműködést:

  • cégeljárásokban és
  • ingatlan-nyilvántartási eljárásokban.

Tipikus példák, amikor nem lehet kikerülni az ügyvédet vagy közjegyzőt:

  • cég alapító okirata,
  • alapító okirat módosítása,
  • aláírásminta készítése és képviselet a cégbíróság előtt,
  • ingatlan adásvételi szerződése és képviselet a földhivatal előtt

Számos egyéb esetben is célszerű lehet azonban az ügyvédi ellenjegyzés, elsősorban az olyan esetekben, amikor valamilyen magyar jogszabály ún. „teljes bizonyító erejű magánokirati” formát követel meg. Ennek legtipikusabb esetei:

  • bírósági előtti eljárásban meghatalmazás és hozzátartozó részére,
  • öröklési ügyekben meghatalmazás a hagyatéki eljárás lefolytatására.

II. Mit tehet Ön mint külföldi magyar, ha ügyvédi ellenjegyzésre van szüksége?

Az eddigi általános gyakorlat szerint vagy külföldi (pl. német) közjegyzőt vettek igénybe, vagy Magyarországra utaztak egy ottani ügyvédhez. E lehetőségekhez képest kínálunk mi gyors és költséghatékony megoldást.

1. Külföldi közjegyző igénybe vétele és hátrányai

Külföldi közjegyző esetén többszörösen is felesleges költségek jelentkeztek: A közjegyző ugyanis tipikusan csak általa is értett nyelven készült okiratokat hitelesít vagy foglal közokiratba. (A magyar nyelv tipikusan nem tartozik ezek közé.)

Mint elkészült külföldi és idegen nyelven kiállított okiratot így annak érdekében, hogy Magyarországon is közokiratnak minősüljön, ezt követően szükséges ellátni egy ún. Apostille hitelesítéssel. Ez egy formális felülhitelesítés, amelyet az Apostille Egyezményben részes államok (pl. valamennyi európai állam, a volt szovjet tagállamok többsége, India, Ausztrália, valamint Kanadát szinte kivéve valamennyi állam az amerikai kontinensen) egy kinevezett hatósága (Németországban tipikusan a helyi Landgericht elnöke) állít ki annak érdekében, hogy hitelt érdemlően igazolja külföldön is, hogy a kiállító hatóság (pl. német közjegyző) valóban jogosult volt közokirat készítésére.

Mivel a magyar hatóságok többség az idegen nyelven kiállított okiratot továbbra sem fogadja el, az okiratot el kell még látni hiteles fordítással, amelyre Magyarországon az OFFI rendelkezik állami monopóliummal és ennek megfelelő rendkívül magas árakkal.

Ön tehát egy eleve magasabb árat fizet a külföldi közjegyzőnek, majd bírósági illetéket a felülhitelesítésért, végül sokszor irreálisan magas fordítási díjat.

2. Magyarországi ügyvéd igénybe vétele

Ha e költségeket szeretné elkerülni, természetesen bármikor lehetséges magyarországi ügyvéd közreműködését is igénybe vennie. Ehhez viszont Önnek adott esetben több ezer kilométert kell megtennie és legalább 1, de sokszor inkább 2 vagy 3 munkanapot fel kell áldoznia. Az összes ráfordítást figyelembe véve így ez a lehetőség sem költség- és időkímélőbb.

3. Irodánk igénybe vétele és előnyei

Magyar ügyvédi jogosultságunknak hála bármilyen Magyarországon felhasználandó okiratot, ahol ügyvédi ellenjegyzésre lenne szüksége, helyben el tudunk készíteni Önnek magyar nyelven, amelyet Németországban is el tudunk látni a szükséges hitelesítéssel. Az elkészült okiratot így Magyarország valamennyi bírósága és hatósága elfogadja. Az Ön döntésének megfelelően vagy maga használja fel az elkészült okiratot, vagy meg is bízhat minket a további (bíróság, közjegyző vagy földhivatal) előtti eljárásban. Az esetek túlnyomó többségében 100%-ban elektronikus eljárás keretében dolgozunk, így a szükséges irat és információ néhány másodpercen belül el is éri az Ön magyarországi címzettjét.

Ha pedig mégis külföldi, idegen nyelven készült okiratot (pl. német születési, házassági vagy halotti anyakönyv) lenne szükséges Magyarországon felhasználni, szintén forduljon hozzánk bizalommal. A közokiratok elfogadásáról szóló nemzetközi egyezményeket kihasználva ugyanis partnereinken keresztül az állami monopóliumát maximálisan kiaknázó OFFI árainak töredékéért, valamint jóval rövidebb vállalási határidővel tudunk közreműködni olyan hiteles fordítás elkészíttetésében is, amelyet Magyarország valamennyi hatósága és bírósága elfogad. Kérésre elektronikusan hiteles fordítást is be tudunk szerezni Önnek. Így külföldi papír alapú dokumentum esetében az eredeti dokumentumok csatolás a magyar hivatal részére akár teljes egészében mellőzhető is.

További kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal!

 

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading