02

Online tárgyalások a veszélyhelyzet idején Magyarországon

6. ápr 2020 Hírek

Korábbi cikkünkben már figyelmeztettünk arra, hogy a rendkívüli ítélkezési szünet nem feltétlenül érinti a határidők folyását. Egy másik cikkben összegeztük, hogy milyen változásokat várunk (akár tartósan is) a veszélyhelyzet alatt vagy ennek elmúlta után.  Ezek közül néhány (egyelőre ideiglenesen) már meg is valósult.

A március 31-én kiadott Kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő rendelkezéseket tartalmazza az egyes eljárásjogi kérdések tekintetében. Ennek a bírósági eljárásokra vonatkozó főbb pontjait foglaltuk össze alább:

Az egyik legfőbb kérdést tisztázva a rendelet kimondja, hogy a veszélyhelyzet eltérő rendelkezés hiányában a határidők folyását nem érinti. Ez azt jelenti, hogy az egyes eljárási cselekmények tekintetében továbbra is jogszabályban megállapított határidőket kell figyelembe venni. 

A peres eljárásokban a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni, a bíróság a felek kérelmére sem tart perfelvételi tárgyalást, ugyanakkor szükség esetén további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket, valamint személyes meghallgatás szükségessége esetén a személyazonosítást lehetővé tévő elektronikus eszköz igénybevétele is lehetséges.

Amennyiben viszont olyan eljárási cselekmény lefolytatása szükséges, amely személyes közreműködést igényel, és mely elektronikus úton nem foganatosítható, az akadály elhárultáig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig tartó idő a határidőkbe nem számít bele. A peres eljárásokban az érdemi tárgyalásokat is elektronikus eszköz útján kell megtartani. Továbbá ezekben az eljárásokban az eljárás szünetelését a felek közösen korlátlan számban kérelmezhetik.

A perindítást megelőzően elrendelt ideiglenes intézkedések esetén a perindításra a bíróság által megállapított határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődik.

Hirdetményi kézbesítés szükségessége esetén pedig az eljárás félbeszakad a hirdetményi kézbesítés okának megszűnéséig vagy a veszélyhelyzet megszűnéséig.

Önnek is van folyamatban lévő ügye, hogy szeretne tisztán látni? Forduljon hozzánk bizalommal:

 

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading