02

Rendkívüli ítélkezési szünet Magyarországon

16. márc 2020 Hírek

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet értelmében rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el. 

Ennek értelmében a magyar bíróságok nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést. Ez nemcsak a polgári, de más ügyszakokra is vonatkozik. 

A „normál” nyári ítélkezési szünettel ellentétben azonban a határidők előreláthatólag továbbra is folynak. 

A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket (pl. döntés letartóztatásról) lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni. Amennyiben ez nem lehetséges, speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe. A jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell tartózkodniuk. A bíróság a jelenlévőket nyilatkoztatja arról, hogy a megelőző 14 napban jártak-e fertőzéssel érintett területen, valamint találkoztak-e fertőzött, vagy azzal érintkező személlyel. 
 
Amennyiben valószínűsíthető, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, a tárgyalást a bíróság félbeszakíthatja, az érintett személyt elkülönített helyiségbe irányítja és azonnal értesíti az illetékes hatóságot. A jelenlévő személyek adatait és elérhetőségeit a bíróság regisztrálja és eljuttatja az illetékes szervhez. 
 
A halaszthatalan eljárási cselekményekben megidézett ügyfeleken kívül a bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott, valamint olyan személy léphet be, aki a bíróság érdekkörébe tartozó feladatokat lát el.
 
A bírósági irodák távközlési eszközön vagy elektronikus formában látják el tájékoztatási kötelezettségeiket, az OBH elnökének határozata szerint a személyes ügyfélfogadás minden hazai bíróságon szünetel. 
 
Az általunk érintett ügyekben jeleztük / jelezzük a bíróságok részére, hogy videókonferencia keretében továbbra is rendelkezésre állunk. Ennek ellenére valószínűsíthető, hgy a folyamatban lévő ügyekben is automatikusan elnapolnak valamennyi tárgyalást. 
 
További részletekkel hamarosan ismét jelentkezünk. 

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading