02

Rendkívüli ítélkezési szünet Magyarországon

16. márc 2020 Hírek

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének a megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 45/2020 (III.14.) Korm. rendelet értelmében rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el. 

Ennek értelmében a magyar bíróságok nem tartanak előkészítő ülést, tárgyalást és nyilvános ülést. Ez nemcsak a polgári, de más ügyszakokra is vonatkozik. 

A „normál” nyári ítélkezési szünettel ellentétben azonban a határidők előreláthatólag továbbra is folynak. 

A személyes jelenlétet igénylő halaszthatatlan eljárási cselekményeket (pl. döntés letartóztatásról) lehetőség szerint távmeghallgatással kell lefolytatni. Amennyiben ez nem lehetséges, speciális tárgyalótermi protokoll lép életbe. A jelenlévőknek egymástól legalább két méter távolságra kell tartózkodniuk. A bíróság a jelenlévőket nyilatkoztatja arról, hogy a megelőző 14 napban jártak-e fertőzéssel érintett területen, valamint találkoztak-e fertőzött, vagy azzal érintkező személlyel. 
 
Amennyiben valószínűsíthető, hogy a tárgyalóteremben fertőzött személy tartózkodik, a tárgyalást a bíróság félbeszakíthatja, az érintett személyt elkülönített helyiségbe irányítja és azonnal értesíti az illetékes hatóságot. A jelenlévő személyek adatait és elérhetőségeit a bíróság regisztrálja és eljuttatja az illetékes szervhez. 
 
A halaszthatalan eljárási cselekményekben megidézett ügyfeleken kívül a bírósági épületekbe kizárólag a hivatali kötelezettségét ellátó bíró vagy igazságügyi alkalmazott, valamint olyan személy léphet be, aki a bíróság érdekkörébe tartozó feladatokat lát el.
 
A bírósági irodák távközlési eszközön vagy elektronikus formában látják el tájékoztatási kötelezettségeiket, az OBH elnökének határozata szerint a személyes ügyfélfogadás minden hazai bíróságon szünetel. 
 
Az általunk érintett ügyekben jeleztük / jelezzük a bíróságok részére, hogy videókonferencia keretében továbbra is rendelkezésre állunk. Ennek ellenére valószínűsíthető, hgy a folyamatban lévő ügyekben is automatikusan elnapolnak valamennyi tárgyalást. 
 
További részletekkel hamarosan ismét jelentkezünk. 

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Newsletter