02

A magyar fuvarozóknak is jár a kiküldetés helye szerinti EU-tagállami minimálbér a kiküldetés ideje alatt

9. júl 2021 Hírek

2021. július elején döntött az Európai Unió Bírósága abban a magyar fuvarozók által indított perben, amelynek tárgya, hogy a korábbi megállapodások ellenére a kiküldetésük ideje alatt a sofőrök magyar minimálbérben részesültek. A bíróság megállapította, hogy a magyar székhelyű munkáltató magyar munkavállalója alappal hivatkozik a kiküldetésre vonatkozó uniós irányelv megsértésére. Ebből kifolyólag a magyar fuvarozó jogosult lesz a kiküldetés helye szerinti minimálbérre.

 Magyar fuvarozók indítottak pert magyar bíróságon arra hivatkozva, hogy a franciaországi kiküldetésük alatt nem a francia 10,40 EUR összegű minimálbért kapták meg óránként, hanem a munkaszerződésük szerinti 3,24 EUR összegű alapbért, annak ellenére, hogy a munkájuk során birtokukban volt egy magyar közjegyző és a francia munkaügyi miniszter által hitelesített nyilatkozat is, miszerint a kiküldetésük ideje alatt a munkabérük a fuvarozási ágazatra vonatkozó francia munkabérnek felel meg.

Az ügyben eljáró magyar bíróság azzal a kérdéssel fordult az Európai Unió Bíróságához, hogy a magyar székhelyű munkáltatónál a magyar munkavállalók jogosan hivatkoznak-e magyar bíróság előtt francia minimálbérre vonatkozó szabályok megsértésére.

Az ítéletben a bíróság hangsúlyozta, hogy a kiküldetésről szóló uniós irányelvet minden határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra alkalmazni kell, amely a munkavállaló kiküldetésével jár, így az árufuvarozás tevékenységre is. A fentiek alapján továbbá rávilágított arra, hogy a munka- és foglalkoztatási feltételek betartását, a minimális bérszintre vonatkozó feltételeket a munkavállalók bírósági úton is érvényesíthetik, így a magyar munkavállalók perelhetik Magyarországon a magyar munkáltatójukat a francia előírások megsértése tekintetében.

A magyar bíróság további kérdése az Európai Unió Bírósága felé az is volt, hogy a külföldi kiküldetésük idejére fizetett napidíj a munkabérük részét képezi-e. Az Európai Unió Bírósága kifejtette, hogy a napidíj a minimálbér részét képező, kiküldetéshez tartozó juttatásnak minősül, kivéve, ha azt a kiküldetés kapcsán ténylegesen felmerült költségek, például utazás, lakás és ellátás megtérítésére fizetik ki, vagy ha az olyan pótléknak felel meg, amely módosítja a munkavállaló által végzett munka és az általa kapott ellenszolgáltatás viszonyát.

Ön is küldetésben végzi a munkáját fuvarozóként? Kétségei támadtak az Önnek járó munkabére összegét illetően? Kérdéseivel keresse irodánkat bizalommal.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading