02

A magyar fuvarozóknak is jár a kiküldetés helye szerinti EU-tagállami minimálbér a kiküldetés ideje alatt

9. júl 2021 Hírek

2021. július elején döntött az Európai Unió Bírósága abban a magyar fuvarozók által indított perben, amelynek tárgya, hogy a korábbi megállapodások ellenére a kiküldetésük ideje alatt a sofőrök magyar minimálbérben részesültek. A bíróság megállapította, hogy a magyar székhelyű munkáltató magyar munkavállalója alappal hivatkozik a kiküldetésre vonatkozó uniós irányelv megsértésére. Ebből kifolyólag a magyar fuvarozó jogosult lesz a kiküldetés helye szerinti minimálbérre.

 Magyar fuvarozók indítottak pert magyar bíróságon arra hivatkozva, hogy a franciaországi kiküldetésük alatt nem a francia 10,40 EUR összegű minimálbért kapták meg óránként, hanem a munkaszerződésük szerinti 3,24 EUR összegű alapbért, annak ellenére, hogy a munkájuk során birtokukban volt egy magyar közjegyző és a francia munkaügyi miniszter által hitelesített nyilatkozat is, miszerint a kiküldetésük ideje alatt a munkabérük a fuvarozási ágazatra vonatkozó francia munkabérnek felel meg.

Az ügyben eljáró magyar bíróság azzal a kérdéssel fordult az Európai Unió Bíróságához, hogy a magyar székhelyű munkáltatónál a magyar munkavállalók jogosan hivatkoznak-e magyar bíróság előtt francia minimálbérre vonatkozó szabályok megsértésére.

Az ítéletben a bíróság hangsúlyozta, hogy a kiküldetésről szóló uniós irányelvet minden határon átnyúló szolgáltatásnyújtásra alkalmazni kell, amely a munkavállaló kiküldetésével jár, így az árufuvarozás tevékenységre is. A fentiek alapján továbbá rávilágított arra, hogy a munka- és foglalkoztatási feltételek betartását, a minimális bérszintre vonatkozó feltételeket a munkavállalók bírósági úton is érvényesíthetik, így a magyar munkavállalók perelhetik Magyarországon a magyar munkáltatójukat a francia előírások megsértése tekintetében.

A magyar bíróság további kérdése az Európai Unió Bírósága felé az is volt, hogy a külföldi kiküldetésük idejére fizetett napidíj a munkabérük részét képezi-e. Az Európai Unió Bírósága kifejtette, hogy a napidíj a minimálbér részét képező, kiküldetéshez tartozó juttatásnak minősül, kivéve, ha azt a kiküldetés kapcsán ténylegesen felmerült költségek, például utazás, lakás és ellátás megtérítésére fizetik ki, vagy ha az olyan pótléknak felel meg, amely módosítja a munkavállaló által végzett munka és az általa kapott ellenszolgáltatás viszonyát.

Ön is küldetésben végzi a munkáját fuvarozóként? Kétségei támadtak az Önnek járó munkabére összegét illetően? Kérdéseivel keresse irodánkat bizalommal.