02

Kupovina nekretnine u Njemačkoj

16. Jun 2020 Vijesti

Мožemo omogućiti da kupovina nekretnina u njemačkoj za Vas bude finansijski povoljnija:

Zato što poznajemo praksu i obavezne praven okvire koji u Njemačkoj važe, kako na tržisštu stambenih tako i na tržištu komercijalnih nekretnina.

Ovo počinje već kod pregovora oko što povoljnije kupoprodajne cijene. Često se kompetentnim poznavanjem lokalnih uslova i pregovaranjem može postići znatno povoljnija kupoprodajna cijena kod njemačkog prodavca nekretnine nego kada se pregovori oko cijene vode iz inostranstva i bez detaljnijeg poznavanja realnih uslova na licu mjesta.

U Njemačkoj se ovjera ugovora o kupovini nekretnine vrši putem notarskog zapisa. Ovo je nezavisno od vrste ili veličine imovine, tako da se odnosi kako na kupovinu garažnog prostora tako i na kupovinu industrijske nekretnine. U praksi to znači da kupci dobijaju nacrt kupoprodajnog ugovora od notara (javnog bilježnika). Njemački notar objašnjava kupcu- na kupčev zahtjev- značenje propisa njegovog nacrta ugovora, ali notar mora biti striktno neutralan u odnosu na obije strane kupoprodajnog ugovora u skladu sa njegovim njemačkim profilom profesije. Iz toga proizlazi da on kupcu isključivo razjašnjava njegov sopstveni nacrt ugovora. Zbog toga njemački ugovori o kupovini nekretnina izričito sadrže napomenu da notar, između ostalog, ne daje poreske savjete. Međutim inozemni kupac njemačke nekretnine često nije upoznat sa njemačkim poreskim zakonodavstvom i stoga nije u mogućnosti da u poreskom smislu optimalno formira kupovinu svoje njemačke nekretnine. ISto važi za ugovorno pravo u prometu nekretnina koje važi u njemačkoj. Mi Vam prilikom kupovine njemačke nekretnine pomažemo da ista bude pravno sigurna i finansijski povoljna.

  1. Notarska naknada

Njemački ugovor o kupovini nekretnine postaje pravosnažan nakon notarske ovjere. Pri tom je po zakonu obavezno da ovjeru izvrši njemački notar. Postoji izuzetak u korist švicarskih notara. Ovaj priznati izuzetak ustalio se u praksi ovjeravanja zbog troškovnih razloga, s obzirom da su troškovi švicarskih notara znatno povoljniji sa povećanjem vrijednosti predmeta u poređenju sa njemačkim notarskim troškovima.

Notarski troškovi za kupovinu nekretnina u Njemačkoj utvrđeni su pravilnikom o naknadama i zasnivaju se na visini kupoprodajne cijene. Troškovi u prosjeku iznose oko 1% od kupoprodajne cijene. Pri kupovini porodične kuće za 200.000 eura tako nastaju dodatni troškovi od oko 2.000 eura.

  1. Njemački porez na promet nekretnina

Kupovina nekretnina u Njemačkoj podliježe plaćanju poreza na promet nekretnina. U zavisnosti od savezne pokrajine isti iznos između 3,5 i 6,5% od kupoprodajne cijene  (u Bavarskoj3,5%, Sjevernoj Rajni-Vestfaliji 6,5%). Ovaj porez je preduslov za upis u zemljišnu knjigu. Тek kada postoji uvjerenje od poreskog organa – takozvano Uvjerenje o izmirenim obavezama (Unbedenklichkeitsbescheinigung) – kupovina nekretnine je završena sa upisom u zemljišne knjige.

 

  1. Upis u zemljišne knjige

Tek nakon upisa u zemljišne knjige kupac njemačke nekretnine stiče vlasništvo nad nekretninom. Katastarska služba naplaćuje naknade za upis, a Pravilnik o naknadam tačno propisuje koji troškovi nastaju prilikom kupovine nekretnine, ali oni nisu značajni. Ako se nekretnina finansira kreditom, banka zahtijeva zemljišni dug,(Grundschuld) kao i osiguranje. Isti se također mora unijeti u zemljišnu knjigu, što uzrokuje dodatne troškove notarskog upisa.  U tom slučaju je povoljnije ako se već postojeći zemljišni dugovi mogu ustupiti banci koja vrši finansiranje. Rado ćemo Vas posavjetovati o finansijskim prednostima ovog aranžmana i postojećih mogućnosti aranžmana prilikom kupovine njemačke nekretnine. Slobodno nas možete kontaktirati i telefonom.

Vaša kontakt osoba kod nas prilikom kupovine nekretnine:

Gospodin Guliano Trajanoski
T. +49 911 93 600 90
dt@nzp.de

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Bilten