NZP-TIМ

02

Njemačko i međunarodno trgovačko pravo

Vaš tim u srcu Nirnberga

Laszlo Nagy

Odvjetnik
Stručnjak za međunarodno privredno pravo                                                            Stručnjak za međunarodno trgovačko i kompanijsko pravo

E-mail: Laszlo.Nagy@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Saznajte Više o Laszlu Nagy

Savjetovanje i zastupanje u sporu

širom zemlje u svim oblastima trgovačkog prava, naročito u sporovima dioničarskih udruženja (također u slobodnim udruženjiima), odgovornosti generalnog direktora, nadzornog i upravnog odbora, zahtjeva za nadoknadu štete od komercijalnih zastupnika, službenih zastupnika, nezavisnih rukovodilaca podružnica i franšiza na nacionalnom nivou, prema zakonima EU i švicarskom zakonu, o pravnom sporu oko isporuke robe, također u inostranstvu.

Sastavljanje ugovora

naročito sastavljanje i finiširanje ugovora o uvozu/izvozu i isporuci robe, kupoprodajnih ugovora, opštih uslova djelatnosti, ugovora o distribuciji, kompanijskih ugovora, dioničarskih sporazuma u skladu sa IPR standardima na njemačkom, mađarskom,engleskom, španskom i ruskom jeziku

Аrbitraža

Zastupanje klijenata i arbitar u nacionalnooj i međunarodnoj trgovačkoj arbitraži

Funkcijе

 • Dobavljač i hitni menadžer kompanija u ime sudskog registra
 • Predsjedavajući arbitražnog suda njemačkog udruženja za upravljanje projektimа
 • Stalni arbitar u Međunarodnom arbitražnom sudu mađarske gopodarske komore
 • Sportski arbitar u Altmultall Clasic Sprint
 • Predavač na pravnim seminarima Nirnberške i Minhenske odvjetničke komore( međunarodno pravo distribucije, međunarodno građansko procesno pravo)
 • Predavač na Univerzitetu u Pečuju (UN Konvencija o kupoprodaju robe)

Publikacije

 • Osnove Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe 2009 (pisano za prateći seminar na Univerzitetu u Pečuju)
 • Međunarodno poslovanje :druge zemlje druga prava,  Ekonomski magazin IHK Nirnberg za središnju Frankoniju, izdanje 12/2013
 • Novi zakon konkurencije u Kini 2014 (pisano za prateći seminar  MENAGEMENTCIRCLE АG)
 • Pravne usporedbe novog zakona i sistema odgovornosti CISG-а u slučaju kršenja ugovora, 2016
 • Osnove međunarodnog prava distribucije, 2017 (pisano za prateći seminar za Nirnberšku i Minhensku odvjetničku komoru)

Јezici

Njemački, Engleski, Francuski i Mađarski

Norbert Sipos

Pravni savjetnik

E-mail: norbert.sipos@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Saznajte više o Norbertu Siposu
Rođen u Mađarskoj, studirao u Mađarskoj i Passau gdje je i diplomirao na studiju prava

Iz federalnog ministarstva odbrane 2005 prešao u naš ured u Nirnbergu, gdje je prvobitno radio kao odvjetnik a nakon toga kao pravni savjetnik u svim oblastima njemačko-mađarskog trgovačkog prava.

Zbog dodatnog studija mađarskog prava i dugogodišnjeg iskustva u parničnim postupcima pred mađarskim građanskim sudovima svih instanci, njegova područja specijalizacije obuhvataju i mađarsko trgovačko pravo, posebno u ime njemačkih stečajnih upravnika, mađarsko stečajno i kompanijsko pravo, ugovorno i imovinsko pravo, posebno sudske prakse koja se bavi nadoknadom nevažećih ugovora o kupovini zemljišta prema mađarskom zemljišnom zakonu u interesu stranih kupaca zemljišta.

Njegovo posebno praktično iskustvo leži u oblastima mađarskog građanskog prava i građanskog procesnog prava као i u sporovima između dioničarskih udruženja, odgovornosti generalnog direktora, kao i upravnog i izvršnog odbora, sporovima povodom odštetnih zahtijeva od komercijalnih predstavnika, službenih zastupnika, nezavisnih rukovodilaca podružnica i franšiza na nacionalnom nivou prema zakonima EU i švicarskom zakonu, u pravnom sporu oko isporuke robe, također u inostranstvu.

Njegova posebna praktična znanja također se ističu u oblastima prava intelektualne svojine, europskog građanskog procesnog prava kao i međunarodnog arbitražnog prava naročito vezano za europske arbitražne postupke, sastavljanje ugovora, sastavljanje i finiširanje ugovora o uvozu/izvozu robe, kupoprodajnih ugovora, opštih uslova, ugovora o distribuciji i licenci, kompanijskih ugovora i ugovora dioničara, otpremnina u sklad sa njemačkim i mađarskim pravom, kao i mađarskim IPR standardima, na mađarskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Оbrazovanje Univerzitet u Passau, Diplomski ispit na Univerzitetu MacQuarie u Sidneu, Australija; Univerzitet Debrecen(dr. prava)

Publikacije                                              Stalni koautor Priručnika za stečajno pravo u Europi, C.H. Beck, izdanje 2012/2017

Јezici Njemački, Engleski, Mađarski

 

Peter Taller

Dr. prava Uni. Budimpešta

Odvjetnik

E-mail: peter.taller@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

 

Saznajte više o Peteru Talleru

Rođen u Mađarskoj, završio studije prava na Univerzitetu u Budmipešti sa Cum-Laude diplomom, doktorand na Univerzitetu u Passau;

2011 najbolji strani student sa odlikovanjem „matrícula de honor“ na Univerzitetu u Valensiji, Španija.

Od 2010 sa nama u Nirnbergu; član odvjetničke komore u Nirnbergu: ügyvéd (mađarski: odvjetnik) prema zakonu o djelovanju europskih odvjetnika u Njemačkoj (EuRAG); član županijekse komore odvjetnika Pest (Budimpešta);

U Njemačkoj preporučen od strane Njemačke, Meksičke i Ruske ambasade u Berlinu.

 • Vođenje spora pred mađarskim građanskim sudom svih instanci;
 • Оbrada mađarske prodaje zemljišta;
 • Оbrada mađarskih podružnica.

Zbog dodatnih studija mađarskog prava kao i dugogodišnjeg iskustva u parnicama pred mađarskim građanskim sudovima svih instanci, njegova specijalnost obuhvata područje mađarskog gospodarskog prava, naročito od strane njemačkih stečajnih upravnika, mađarskog stečajnog i kompanijskog prava, ugovornog prava, obrada kupoprodajnih zemljišnih ugovora, obrada mađarskih podružnica, njemačkih tvrtki i mađarskih zemljišnih propisa, naročito u oblasti sudske prakse za nadoknadu nevažećih ugovora o kupoprodaji zemljišta prema mađarskom zemljišnom zakonu u interesu stranih kupaca;

Nedavno su fundamentalne presude o ništavosti tzv. zajmova u stranoj valuti mađarskih finansijskih institucija izazvale veliku senzaciju u medijima.

 

Njegovo posebno praktično iskustvo leži u oblastima mađarskog građanskog i građanskog procesnog prava kao i u sporovima između dioničarskih udruženja, odgovornosti generalnih direktora kao i upravnog i izvršnog odbora prema mađarskom pravu, sporovima povodom odštetnih zahtijeva od komercijalnih predstavnika, službenih zastupnika, nezavisnih rukovodilaca podružnica i franšiza na nacionalnom nivou, prema zakonima EU i švicarskom zakonu, u pravnom sporu oko isporuke robe, također u inostranstvu;

 • Кupoprodajni zemljišni ugovor po mađarskom pravu
 • Јavne potvrde i certifikati prema mađarskom pravu
 • Prijave za Mađarski gospodarski registar

Odvjetnik Taller ima ovlšaćenje i nadležnost za izdavanje deklaracija, sporazuma o kupovini zemljišta i da javno ovjeri dokumente o pravima tvrtke prema mađarskom zakonu i elektronskim putem podnese prijavu Mađarskom gospodarskom registru. Ovo zamijenjuje inače potrebnu potvrdu iz konzulata ili osobno putovanje u Njemačku;

 • Posebno praktično znanje u oblasti prava na zaštitu  intelektualne svojine
 • Kreiranje ugovora
 • Аrbitražni postupak

Njegova posebna praktična znanja također se ističu u oblastima prava intelektualne svojine, europskog građanskog procesnog prava kao i međunarodnog arbitražnog prava naročito vezano za europske arbitražne postupke, sastavljanje ugovora, sastavljanje i finiširanje ugovora o uvozu/izvozu robe, kupoprodajnih ugovora, opštih uslova, ugovora o distribuciji i licenci, kompanijskih ugovora i ugovora dioničara, otpremnina u sklad sa njemačkim i mađarskim pravom, kao i mađarskim IPR standardima, na mađarskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Оbrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Budimešti sa Cum-Laude diplomom

2011 najbolji strani student sa odlikovanjem „matrícula de honor“ na Univerzitetu u Valensiji, Španija

Doktorand na Univerzitetu u Passau, na temu: Međunarodni položaj Kaspijskog mora

Stipendista programa Ruske industrijske i gospodarske komore i Puškinove visoke škole u Moskvi.

Stipendista na Herzen Univerzitetu u Sankt Petersburgu, Rusija

Јеzici

Mađarski, Njemački, Engleski, Španski, Ruski

Osobna interesovanja

Gospodin Taller je strastveni putnik na mesta koja su van uobičajnih turističkih atrakcija, kao i strastveni ronilac.

Saznajte više o Yessi Müller

Pravnik (VB) – LLB (Univerzitet u Essexu)

Solicitor – odvjetnik (Engleska i Wels)

E-mail: Yassi.Mueller@nzp.de

Telefon: +49 911 93 6009-0

Saznajte više o Yessi Müller
Gospođa Müller  dugi niz godina radi kao odvjetnik u Londonu, Ujedinjeno kraljevstvo. NZP savjetuje svoje mandante u složenim spoljnim poslovima, pogotovo u zemljama  common law-а. Njena područja djelovanja su trgovačko pravo, kompanijsko pravo, pravo intelektualne svojine kao i ugovorno pravo. Također je neizvršni direktor Britanskog udruženja padobranaca, te samim tim je stekla iskustvo menadžera britanske kompanije.

Rođena je u Iranu te perzijski jezik govori kao maternji. Iz tih razloga, intenzivno se bavi poslovnim odnosima sa Bliskim istokom. Često posjećuje seminare i predavanja na temu razvoja poslovnih odnosa i lokalnog ulaganja u regionu.

Zbog toga smo Vaš najbolji izbor za stvaranje ugovora, pregovaranje, arbitražu i osnivanje tvrtke u Velikoj Britaniji kao na Bliskom i Srednjem istoku.

Оbrazovanje
2015-2016 Kurs pravne prakse– Distinction, BPP Holborn, London, UK
2010-2011 Odvjetnički kurs stručnog usavršavanja, BPP Holborn, London, UK
2005-2008 BA (Hons)  LLB Law – Upper Second-Class Degree, Univerzitet u Essexu, Colchester UK

Članstva                                             Časno društvo unutarnjeg hrama (The Honourable Society of the Inner Temple), London, UК
Аsocijacija odvjetnica, London, UK

Јezici
Еngleski, Persijski

Lična interesovanja
Gospodja Müller  voli da skače iz letećih aviona (naravno samo sa padobranom). Ona je oučeni padobranac koji takođe voli da planinari i učestvuje u avanturističkim putovanjima.

Mi smo tu za Vas

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Bilten