Yayınlarımız

Yabancı Unsurlarla Alman Medeni Usul Hukuku

Avukat Laszlo Nagy tarafından, Munich Barosu Avukatlarına yönelik uluslararası ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında mesleki eğitim konferans metnidir. Eğitimin içeriği; Uluslararası özel Hukuk ve Alman ticaret mahkemeler önünde Uluslararası Medeni Usul Hukukunun uygulamaya özgü nitelikleri. Yazar: L. Nagy

Uluslararası Ticaret Hukukunun Temelleri

Mesleki eğitimi amaçlayan, Alman uzman avukatlarına ve şirket avukatlarına yönelik bir broşürdür. Genel olarak aktörlerin tipolojilerine, yasal temsil ve Sözleşme Hukukunun gerekliliklerine dayanır. Özellikle, tazminat hakkı ve ticari vekil, bayii, hukuki koruması ile ilgili uygulanabilir hukuk hakkında detaylı bilgi sağlar. Ayrıca, AB yasalarına göre yargılama yetkisi ve tahkim anlaşmalarının geçerliliği ile ilgili sorularınızın cevaplarını bu kitapta bulabilirsiniz. Ayrıca; sınırlar arası tahkim, ticaret, dağıtım sözleşmesindeki zorunlu AB Rekabet Hukuku kısıtlamalarının (araç satışları, Internet dağıtımı, fahiş fiyat, rekabet kısıtlamaları) tanınması alanında usule ilişkin bilgileri de içerir.

Macar-Alman Ticaret Forumu (Budapeşte)

Budapeste Ticaret Odası tarafından organize edilen bu forum, Alman piyasasına girmeyi amaçlayan Macar işletmeleri için danışmanlık üzerinedir. Sunumumuzun konusu, Alman ticaret ortakları ile sözleşmeye dair temel bilgiler, koşullar, taşıma sözleşmelerinin hangi yönlerine dikkat edilmeli?
Yer ve zaman: 5.11.2015, 10.00-16.30, Budapeşte Ticaret Odası, Krisztina Körút 99. 7.kat.
Konuşmacı Avukat L. Nagy

Konuşmacı Avukat L. Nagy NZP NAGY LEGAL tarafından organize edilen Ticaret Forumu (Nuremberg Havaalanı ve Ryanair)

NZP NAGY LEGAL’in katılımıyla organize edilen ticaret forumunun amacı Nuremberg’in metropol bölgesi ile Macaristan arasında yeni iş ilişkileri kurmak ve varolan ilişkileri güçlendirmektir.
Broşür, İngilizce, Almanca ve Macarca ’ya çevrilmiştir.

Çin Rekabet Hukuku

Yöneticiler ve Alman sanayi şirketlerinin kurum avukatlarına yönelik Çin Pazarı’ndaki son gelişmeleriyle ilgili bir seminer metnidir. Sunumumuzun konusu, Çin ticareti için sözleşme taslağı hazırlamak, Çin- Avrupa müşterek girişimleri, şirket birleşmeleri, Çin firmaları ile ortaklık, fikri mülkiyet haklarının korunması gibi konuları içerir.
Yer ve Zaman: Düsseldorf, 23-24 Haziran 2014
Konuşmacı: Laszlo Nagy
Broşürün Almancasına buradan ulaşabilirsiniz.

Çin’deki Yeni Rekabet Hukuku’nun Temelleri

Çindeki Rekabet Hukuku gelişmelerine dair bir raporu içerir. Talep üzerine indirilebilir.
Yöneticiler ve Alman sanayi şirketlerinin kurum avukatlarına yönelik Çin Pazarı’ndaki son gelişmeleriyle ilgili bir seminerdir. Sunumumuzun Çin ticareti için sözleşme taslağı hazırlamak, Çin- Avrupa müşterek girişimleri, şirket birleşmeleri, Çin firmaları ile ortaklık, fikri mülkiyet haklarının korunması.
Yazarlar: Patrick Zeitz, Peter Taller, Laszlo Nagy

Avrupa İflas Hukukuna Dair El Kitabı

Alman hukukçuları için el kitabı, uluslararası iflas hukuku ve uygulamalarına dair kapsamlı ve açıklayıcı bilgiler içerir.
Ek olarak, Avrupa Ülkelerinin iflas hukuku yasalarına dair genel bir bakış kazandırır.

3.Basım, 2014. Basımevi: C.H.BECK, ISBN 978-3-406-58264-6

Yardımcı Yazar: Norbert Sipos

WiM, Merkez Franconia ve Nuremberg Sanayi ve Ticaret Odası Dergisi (12/2013)

Yabancı işletmeler, diğer ülkeler ve yasaları

Yazar: Laszlo Nagy
Basım Tarihi: 12/2013
Makalenin bir kopyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Website

BM Satış Anlaşması’nın Temelleri

Milletlerarası Mal Satım Anlaşması (CSIG) hakkında üniversite derslerinde okutulmak üzere basılmış bir kitaptır.

Yazar: Laszlo Nagy
BM Satış Anlaşması Hukuku’nun Temelleri

Basında Biz

Nordbayern.de (Jul 2014): NZP attorneys acting as defense counsels in a significant business criminal law case

Link to website

Acquisition-International, UK (Feb 2014), Interview with Mr Laszlo Nagy

Download as PDF

Foreign business, other countries, other laws

Yazar: Laszlo Nagy
Basım Tarihi: 12/2013
Makalenin bir kopyasına buradan ulaşabilirsiniz.

Pécs Ma, Hungarian daily newspaper (21.11.2011) about the appointment of Mr Laszlo Nagy as legal expert in an international investment dispute between SUEZ Environnement S.A. (F) and the Municipality of Pécs (H)

Link to page

With the help of NZP NAGY LEGAL, the new European-Hungarian School begins the year in Kastl (D), Mittelbayerische Zeitung (May 2007)

Link to the website

Nuremberg News (Nürnberger Nachrichten) ( May 2004), Interview with Mr Laszlo Nagy about the eastern expansion of the European Union

Download as PDF

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Haberler